Kuunpimennys 10.1.2020 Ravussa

Kalenterivuoden ensimmäinen pimennys on tämän iltainen Kuun puolivarjopimennys 20° Rapua, nyt perjantaina 10.1.2020, illalla 21.21 Suomen aikaa.

Suden kuu, Wolf Moon

Tämän kuvan otin aloitellessani tämän kirjoittamista noin kello 15 aikoihin, ja olen sen jälkeen seuraillut Kuun kulkua pimentyvällä taivaalla samalla kirjoittaessani.

Sääennusteiden mukaan on taivas enimmäkseen kirkas ja mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen hyvät. Tämä vuosikymmenen ensimmäinen pimennys on kuitenkin puolivarjopimennys, jolloin Kuu ei missään vaiheessa täysin pimenny ja sen alkua ja loppua voikin olla vaikea huomata. Syvimmässä vaiheessa osa Kuun pinnasta on varjossa.

Elämme tällä hetkellä todella vahvojen energioiden keskellä ja tämän on voinut huomata niin omassa henkilökotaisessa elämässä, kuin maailmanlaajuisissa uutisissa, jo parin viikon verran eli edellisestä pimennyksestä lähtien.

Saturnuksen ja Pluton tiivistyvä yhtymä (konjunktio), on sävyttänyt kaikkea viimeisen vuoden ajan ja saavuttaa nyt viikonloppuna oman kulminaatiopisteensä. Mutta siitä ehkä myöhemmin lisää omana juttunaan.

Aurinko on tällä hetkellä, Kuunpimennyksen ja täysikuun kartalla, yhtymässä Merkuriuksen kanssa 20⁰ Kaurista, Merkurius hieman edellä. Näin ollen Merkurius ehtii tarkkaan yhtymään Saturnuksen ja Pluton kanssa juuri sunnuntaiksi, ja Aurinko pujahtaa Saturnuksen ja Pluton väliin maanantaina 13.1.2020

Mutta keskitytään nyt vain tämän iltaiseen pimennykseen.

Kuunpimennys Ravussa seuraa Kauriin Auringonpimennystä ja toimii täydentävästi, koska Rapu tarjoaa herkkyyttä ja vastavuoroisuutta, jota Kauriin merkistä puuttuu.

Kuun puolivarjopimennys Ravun 20 asteessa

Rapu on vesimerkeistä johtava, jota Kuu hallitsee, joten tällä alueella Kuu on oma itsensä ja sellaisena erityisen vahva. Rapu edustaa hoivaavia ja äidillisiä vaistoja, kasvua ja hedelmällisyyttä. Sen aluetta on kotirintama, perhe, asunto/koti/ oma-alue, perinteet, lapsuudenperhe, maaseutu, valtiot ja kotimaa. Rapuun liitetään vahvasti puolustautuminen ja omista hankituista eduista kiinnipitäminen. Rapu puolustautuu hyökkäämällä ja puolustaa läheisiään, sekä itselleen tärkeitä ihmisiä ja asioita hyvin hanakasti.

Kuu hallitsee isoja ihmisjoukkoja, julkisuutta, suosiota/ epäsuosiota, naisia ja heidän asioitaan, sekä juuri nyt suosittuja asioita. Kuu hallitsee hopeaa ja vesiä, vuorovettä ja nesteitä yleisesti. Kuun energia on virtaavaa ja vaihtelevaa, muuttuvaa, sekä vastaa yleistä muuttuvaa ilmapiiriä ja mielialoja.

Henkilöt, jotka työskentelevät kotimaan asioiden, naisiin tai perheisiin liittyvien asioiden tai tuotteiden parissa, sekä maataloudessa voivat huomata muutoksen omalla alallaan.

Meidän asteillamme Kuunpimennys sijoittuu 10. Huoneeseen ja vaikuttaa siis uraan, statukseen, tavoitteisiin ja tulevaisuuteen liittyviin asioihin. Huomion kohteena ovat siis yleisesti (ja mikäli omalla kartalla Kuunpimennys on 10. Huoneessa) uraan ja ammatillisiin tavoitteisiin liittyvät asiat, jotka tuovat tai eivät tuo tyydytystä. Mikäli asiat kaipaavat muutosta, on tämä hyvää aikaa löytää elämään ihmisiä ja yhteyksiä, joiden avulla saavuttaa tulevaisuudessa elämää tyydyttävämpiä tilanteita ja ihmissuhteita. Kysymys on sisäisestä tyytyväisyydestä ja hyvinvoinnista, jota ovat ulkoiset vaatimukset kuluttaneet ja rasittaneet. Usein teemat liittyvät myös kotiin ja läheisiin ihmisiin, jotka ovat kunnianhimoa ja ulkoista menestymistä tärkeämpiä.

Tämä on Yläsolmun pimennys, eli Dragons Head, ja Solmu sijaitsee nyt pimennyksen aikaan Ravun 08⁰, eli noin 12 asteen päässä Pimennyksestä. Usein Yläsolmun alueella tapahtuvat pimennykset koetaan haastavammiksi, koska Yläsolmu edustaa itselle vieraampaa ja tuntemattomampaa aluetta, jota kohden on paine kulkea, mutta joka voi samalla myös haastaa ja pelottaa.

Solmuissa tutut ja turvallisiksi koetut asiat ja teemat liittyvät aina Alasolmuun, ja sen alue edustaa asioita, jotka jo osataan ja tunnetaan. Toisaalta juuri tältä alueelta usein nousee muutoksen paine ja vaatimus uudistua ja muuttaa tapoja toimia ja / tai ajatella.

Kuunpimennyksissä on aina kysymys oppositiosta, kahdenvuoroisuudesta ja vastakohdista. Täydenkuun aikaan Kuu on Auringon vastakkaisella puolella, joten luonnollisesti ilmassa on kahden erilaisen teeman, ulkoisen ja sisäisen, välinen tasapainottelu. Kun tähän oppositioon liitetään mukaan Merkurius, joka on yhtymässä Aurinkoon ja siten oppositiossa eli vastakkaisessa asemassa Kuuhun, voi olla vaikeaa tehdä valintoja ja päätöksiä. Tässä kuviossa Merkurius edustaa nimenomaan tietoista ja ulkoista, järjellä tehtävää valintaa ja päätöstä, jonka vaihtoehtona ovat tunteet ja sisäinen hyvinvointi. Voi olla vaikeaa päättää ja valita seuraako sydäntään vai järkeä, ja tilanne voi olla hyvin epävarma tai päättämätön.

Erityisesti Saturnuksen oppositio Kuulle voi nostaa esiin tunteen, että on hyljätty ja sysätty syrjään omassa elämässä läheisten taholta. Vaikka tämä tilanne kunnianhimoisen Kauris pimennyksen jälkeen onkin varmaan sopinut elämäntilanteeseen, tunnetaan nyt vahvaa tarvetta läheisyyteen ja halua olla yhdessä, kokea lämpöä. Tärkeää olisi löytää ja kokea positiiviset kokemukset ja lämpö, sekä hyväksyntä itsestään, tulla toimeen itsensä kanssa. Näin voidaan luoda tervettä itsetuntoa ulkoisen (Kauris/ ura/ julkinen/ ammatillinen) pönkityksen sijaan.

Kuun ja Pluton välinen oppositio puolestaan nostaa esiin aivan varmasti draamaa ja intohimoa, ovathan molemmat taivaankappaleet vahvasti tuntevia ja emotionaalisia. Tämä vastakkainasettelu voi tuoda ihmissuhteissa konflikteja, riippuen mihin omalla kartalla oppositio osuu, mutta yleisesti kysymys on tarpeiden täyttämisestä ja läheisyyden osoittamisesta, tai niiden puutteesta. Pluton yhteydessä on usein kysymys viha-rakkaussuhteesta, joka on heijastumaa suhteesta itseen. Jos ihmissuhteissa nyt takkuaa, kannattaa katsoa peiliin ja miettiä mitä itse tarvitsee ja haluaa. Pluto tuo aina kulkiessaan kaikilla elämänalueilla (Huoneissa) mukanaan muutoksen, ja vaikka se voikin tuntua vaikealta hyväksyä, on sen tuomat edut myöhemmin hyväksi.

Tämä Kuun puolivarjopimennys alkaa Suomen aikaa 19:08 ja on syvimmillään 21:10, ohitse pimennys on 23.12. Lisää puolivarjopimennyksistä voi lukea Ursan verkkolehti Zeniitin sivuilta.

Kaikkinensa pimennys kestää siis yhteensä kaikkien vaiheidensa kera yhteensä 4 tuntia, ja tämähän merkitsee sitä, että kyseinen pimennyksen kohta/ aste (20⁰ Rapua) tulee olemaan herkkä peräti 4 vuoden ajan, nostaen esiin uudelleen ja uudelleen tämän ajan teemoja ja tapahtumia, eri näkökulmista taivaankappaleiden transiittien myötä. Erityisesti kannattaa huomioida heinäkuun 2020 puoliväli, jolloin Aurinko tulee Ravun 20⁰ ja hieman myöhemmin oppositioon (180⁰) Jupiteriin ja Plutoon 22⁰ Kaurista.

Kaikille oikein antoisaa pimennyksen iltaa!!

Ja Loppiaisena…

Ja Loppiaisena vihdoin itämaiden viisaat tietäjät, astrologit, saapuivat perille tähden tuomina…

Kaikille oikein hyvää Loppiaista!!

Kuunpimennysten keskipisteet – Vesica Piscis

Kalenterivuoden ensimmäinen pimennys on Kuunpimennys 20° Rapua, perjantaina 10.1.2020 illalla 21.21 Suomen aikaa.

Kirjoitin noin kymmenen vuotta sitten blogiini aiheesta Vesica Piscis -Kuunpimennysten keskipisteet. Olin silloin lukenut Suomen Astrologisen Seuran Astro Logos-lehdestä jutun aiheesta. Tuo juttu oli tehty edesmenneen Ilkka Murron luennon (10.12.2004) pohjalta, ja sain mahdollisuuden myös käydä s-postitse keskustelua hänen kanssaan.

 Ehkä nyt on hyvä hetki palata tähän aiheeseen ja palauttaa tuo tekniikka mieleen uudelleen.

Kahden pimennyksen välinen keskipiste lasketaan käyttämällä absoluuttisia asteita ja vähentämällä pienempi asteluku suuremmasta.

Absoluuttiset asteet
Oinas 0-30 Vaaka 180-210
Härkä 30-60 Skorpioni 210-240
Kaksonen 60-90 Jousimies 240-270
Rapu 90-120 Kauris 270-300
Leijona 120-150 Vesimies 300-330
Neitsyt 150-180 Kalat 330-360

Edellinen Kuunpimennys oli 16.7.2019 Kauriin 24° ja absoluuttisiksi asteiksi muutettuna tuo luku on siis 270°+ 24° =  294°. Tämä tuleva 10.1.2020 Kuunpimennys tapahtuu Ravun 20°, joka on puolestaan absoluuttisina asteina 90°+20°= 110°.

Vähentämällä Kauris pimennyksen asteesta Rapu pimennys, 294° – 110° = 184°, saadaan näiden kahden pimennyksen keskipiste eli 04° Vaakaa. Tämä asteluku, on siis ollut viimeisen puolivuotta näiden kahden pimennyksen välinen keskipiste, herkkä kohta.

Omalla kartallani on tuolla alueella Vesta 01° ja Uranus 06° Vaakaa 8. Huoneessa, joten pimennysten keskipisteen osuminen noille, on saanut kiinnittämään huomiota poikkeuksellisiin tilanteisiin, ihmisiin ja erikoisiin olosuhteisiin, sekä yhteistyöhön monenlaisten ihmisten kanssa.

Hyvin kuvaavaa on, että tuolloin 10 vuotta sitten pimennysten keskipiste osui samoille kohdin ollen 05° Vaakaa. Tämä ei kuitenkaan ole lainkaan ihme, koska Maan ja Kuun kierrokset ovat hyvin säännönmukaisia, joten Kuunpimennysten leikkauspisteetkin toistuvat aivan kuten Solmutkin kiertävät säännöllistä 9 / 18.6 vuoden sykliä.

Seuraava Kuunpimennys tapahtuu jälleen puolen vuoden kuluttua, 5.6.2020 Jousimiehen 15°, joka on absoluuttisiksi asteiksi muutettuna 255°. Jälleen kun lasketaan 255° – 110° = 145° eli 25° Leijonaa. Näin puolivuotta tuo kohta, 25° Leijonaa, tulee olemaan huomion kohteena. Onko omalla kartallasi tuolla alueella ja asteella jotain?

Allekirjoittaneella on tuolla tarkalleen Mars 25° Leijonaa 7. Huoneessa, joten omalla kohdallani tulevan puolisen vuotta huomion kohteena on toiminta ja aktiivinen yhteistyö luovalla tavalla, sekä itseilmaisu toisten kanssa toiminnassa.

Mainittakoon tässä, että Donald Trumpilla on Mars syntymäkartalla 26° Leijonaa, ja Askendentti 29° Leijonaa.

Donald Trump radix

Kesäkuun 5.6.2020 Jousimies 15° ja syksyn 30.11.2020 Kaksosten 08° Kuunpimennysten välinen keskipiste on 255°- 68° = 187 eli 07° Vaakaa.

Keskipisteiden tulkinnassa huomioidaan siis leikkauspisteen aste ja löytyykö tuolta asteelta jotain omalta kartalta, tai muutaman asteen päässä suuntaan tai toiseen. Myös missä Huoneessa omalla kartalla tuo aste sijaitsee, kertoo elämänalueen jolla tapahtuu.

Tässä siis yksi näkökulma pimennysten tulkintaan. Palataan varsinaiseen Kuunpimennykseen sitten myöhemmin.

Tarot -pöytä vuodelle 2020

Näin vuoden 2019 viimeisenä päivänä haluan vielä tarjota uudelle, tulevalle vuodelle itselleni mieluisan Tarot -pöydän, jonka löysin vuosi sitten jostain internetin ihmeellisestä maailmasta.

Viestittelin eilen ystävän kanssa mesessä ja tämä pöytä tuli siinä kaiken muun astrojutustelun lomassa myös puheeksi. Siinä yhteydessä mieleeni juolahti, että haluan jakaa tämän myös muille. Juuri sinulle.

Itse käytän mielelläni Unio Mystican Terttu Seulen Kissa – tarotkortteja ja Christina Freijan tulkintakirjaa.

Tein itse tämän vuosi sitten ja havaitsin omalla kohdallani toimivaksi. Pöydälle valitaan 13 korttia, jotka edustavat mennyttä vuotta, uran näkymiä, taloutta, rakkautta, perhettä/ ystäviä, henkisyyttä ja tulevan vuoden teemoja kolmen (3) kuukauden jaksoissa, isoimmat esteet, kuinka esteet ylitetään, sekä yleiskatsauksen tulevaan vuoteen.

Tarot pöytä Uudelle vuodelle
 1. kortti – Mennyt vuosi
 2. kortti – Ura näkymät
 3. kortti – Talous
 4. kortti – Rakkauden näkymät
 5. kortti – Perhe / ystävät
 6. kortti – Henkisyys
 7. kortti – Tammi-maaliskuun teemat
 8. kortti – Huhti- kesäkuun teemat
 9. kortti – Heinä- syyskuun teemat
 10. kortti – Loka-joulukuun teemat
 11. kortti -Isoimmat esteet tulevan vuoden aikana
 12. kortti – Kuinka em. esteet ylitetään
 13. kortti – Yleiskatsaus tulevaan vuoteen

Jos näin uuden vuosikymmenen aattona on kiireitä, voi pöydän tehdä sopivassa raossa, kirjata kortit ylös muistiin tai ottaa pöydästä valokuvan ja tehdä tulkinnan myöhemmin sopivalla ajalla. Tai voihan tuon tehdä myöhemminkin, ensi vuoden puolella.

Itse kirjoitin viime vuoden pöydän muistiin bullet journal -kalenterikirjaani, josta se löytyi helposti myöhempääkin tarkastelua varten.

Menestyksekästä vuotta 2020 juuri sinulle ja sinun elämääsi!

KURKISTUS VUOTEEN 2020

Vuosikymmen hiipii pikkuhiljaa kohti loppuaan ja blogi on ollut hissuksiin lähes koko kalenterivuoden. Tästä bloggauksesta löydät vuoden 2020 taivaankappaleiden retrot, sekä mihin asteisiin ja merkkeihin taivaankappaleet kalenterivuoden aikana ehtivät, kuukausittaisen kuukalenterin ja vuoden 2020 pimennykset.

Omalla kohdallani viimeiset edelliset kalenterivuodet olivat sen verran haastavia, että edellisen vuoden lopulla kypsyi ajatus ja toive muutoksista myös omassa elämässä. Kevään aikana tuo ajatus vain voimistui ja kun periodin 2019/2020 Auringon Paluulle tuli suunnitelmille sopivat teemat, oli muutokseen helppoa lähteä. Muutoksen omaksuminen on vienyt nyt syksyllä aikaa ja energiaa, joten blogi on ollut hiljakseen, vaikka astrologia on vahvasti osana elämää ollut.

Allekirjoittanut on ollut vaihteeksi opiskeluista joululomalla, joten on aikaa myös aktivoitua ajattelemisen ja pohtimisen sijaan kirjoittamalla. Yksi tämän kalenterivuoden mukavista asioista onkin ollut nämä uudet kotisivut, joiden ansiosta myös tämä blogin kirjoittaminen on jälleen alkanut sujua.

Minulle voi lähettää toiveita ja ajatuksia kirjoitusten aiheiksi osoitteella emelia.emelia@gmail.com.

Vuosikymmen 2020 alkaa hyvin mielenkiintoisissa merkeissä ja astrologisesti tuleva vuosi on täynnä monenlaisia tapahtumia ja myllerrystä, joka tulee sitten ajallaan.

Nyt olen koonnut tähän kirjoitukseen tulevan vuoden retrot ja Kuun vaiheet, sisältäen pimennykset, sekä missä taivaankappaleet ovat vuoden 2021 alkaessa.

Vuosi 2020 alkaa melko mukavasti, kun taivaalla on vain yksi taivaankappale, Uranus, peruuttelemassa.

2020 Retrot
RetroDirect1.1.2021
Merkurius 17.02.2020 12° Kalat
18.06.2020 14° Rapu
14.10.2020 11° Skorpioni
10.3.2020 28° Kalat
12.7.2020 05° Rapu
3.11.2020 25° Vaaka
17° Kauris
Venus13.05.2020 21° Kaksoset 25.06.2020 05° Kaksoset 20° Jousimies
Mars 09.09.2020 28° Oinas 14.11.2020 15° Oinas 27° Oinas
Jupiter 14.05.2020 27° Kauris 13.09.2020 15° Kauris 02° Vesimies
Saturnus 11.05.2020 01° Vesimies 29.09.2020 25° Kauris 01° Vesimies
Uranus 12.08.2019 06° Härkä
15.08.2020 10° Härkä
11.01.2020 02° Härkä
14.01.2021 06° Härkä
06° Härkä
Neptunus 23.06.2020 20° Kalat 29.11.2020 18° Kalat 18° Kalat
Pluto25.5.2020 24° Kauris 04.10.2020 22° Kauris 24° Kauris
Chiron11.7.2020 09° Oinas15.12.2020 04° Oinas 05° Oinas
Kuukalenteri 2020
TammikuuHelmikuuMaaliskuuHuhtikuuToukokuuKesäkuu
Kasvava puolikuu
3.1.2020

Täysikuu, Kuunpimennys
10.01.2020


Laskeva puolikuu
17.1.2020

Uusikuu
24.1.2020
Kasvava puolikuu
2.2.2020

Täysikuu
9.2.2020

Laskeva puolikuu
15.2.2020

Uusikuu
23.2.2020
Kasvava puolikuu
2.3.2020

Täysikuu
9.3.2020

Laskeva puolikuu
16.3.2020

Uusikuu
24.3.2020
Kasvava puolikuu
1.4.2020

Täysikuu
8.4.2020

Laskeva puolikuu
14.4.2020

Uusikuu
23.4.2020

Kasvava puolikuu
30.4.2020
Täysikuu
7.5.2020

Laskeva puolikuu
14.5.2020

Uusikuu
22.5.2020

Kasvava puolikuu
30.5.2020
Täysikuu, Kuunpimennys
5.6.2020


Laskeva puolikuu
13.6.2020

Uusikuu,
Auringonpimennys
21.6.2020


Kasvava puolikuu
28.6.2020
HeinäkuuElokuuSyyskuuLokakuuMarraskuuJoulukuu
Täysikuu, Kuunpimennys
5.7.2020


Laskeva puolikuu
12.7.2020

Uusikuu
20.7.2020

Kasvava puolikuu
27.7.2020
Täysikuu
3.8.2020

Laskeva puolikuu
11.8.2020

Uusikuu
17.8.2020

Kasvava puolikuu
24.8.2020
Täysikuu
2.9.2020

Laskeva puolikuu
10.9.2020

Uusikuu
17.9.2020

Kasvava puolikuu
24.9.2020
Täysikuu
1.10.2020

Laskeva puolikuu
10.10.2020

Uusikuu
16.10.2020

Kavava puolikuu
23.10.2020

Täysikuu
31.10.2020
Laskeva puolikuu 8.11.2020

Uusikuu
15.11.2020

Kasvava puolikuu
22.11.2020

Täysikuu, Kuunpimennys
30.10.2020
Laskeva puolikuu
8.12.2020

Uusikuu, Auringonpimennys
14.12.2020


Kasvava puolikuu
21.12.2020

Täysikuu
30.12.2020

Vuoden 2020 pimennysten kausi alkaa heti tammikuussa, Kuun puolivarjopimennyksellä Ravussa, 10.01.2020.

Pimennykset 2020
10.01.202020° Rapu 00’ Kuun puolivarjopimennys, mahdollista nähdä koko Suomessa
05.06.202015° Jousimies 34’ Kuun puolivarjopimennys, nähtävillä eteläisessä Suomessa
21.06.20200° Rapu 21’ Auringon rengasmainen pimennys, ei näy Suomessa
05.07.202013° Kauris 38’ Kuun puolivarjopimennys, ei näy Suomessa
30.11.20208° Kaksoset 38’ Kuun puolivarjopimennys, voidaan nähdä kapealla alueella Tornion yläpuolella
14.12.202023° Jousimies 08’ Auringon täydellinen pimennys, ei näy Suomessa
Menestystä kaikille seuraavalle vuosikymmenelle!

Vuosikymmenen viimeinen pimennys 26.12.2019

Tänään Tapaninpäivänä, 26.12.2019 aamulla 07.13 oli tarkimmillaan kuluvan vuosikymmenen viimeinen pimennys, Auringon Pimennys 04° Kaurista ja Alasolmu on 08°. Tämä pimennys kuuluu Rapu-Kauris pimennysten porukkaan, joita on viime aikoina ollut Yläsolmun kulkiessa Ravussa ja Alasolmun Kauriissa. Tämä pimennys on nähtävissä kapealla alueella etelä-Aasiassa, Arabian niemimaalla, Intian eteläisissä osissa ja Sri Lankassa, sekä Indonesiassa.

Mutta palataanpa 10 vuoden taakse ensin…

Muistatko missä olit 10 vuotta sitten, juuri ennen kuin vuosi vaihtui ja uusi vuosikymmen (2010 -luku) alkoi?

Kuun Pimennys 31.12.2009

Silloin meillä oli 31.12.2009 vuosikymmenen päätteeksi Kuun Pimennys 10° Rapua alueella, jossa Yläsolmu kulkee tällä hetkellä. Itselleni tuo pimennys tuli henkilökohtaisella tasolla konkreettiseksi, kun sen Nousu (Askendentti) osui lähelle Aurinkoani ja itse pimennys Kuuni tuntumaan, enkä ole sitä ja sen mukanaan tuomia asioita/ harmeja unohtanut, eikä ole läheisenikään. Tuolloin Solmut liikkuivat vastakkaisissa merkeissä, Yläsolmu oli 21° Kaurista ja Alasolmu sen oppositiossa Ravussa.

Ja nyt jälleen on vuosikymmen päättymässä, paljon tapahtumia takana ja monta kokemusta rikkaampina siirrytään seuraavalle kymmenelle, 2020 – luvulle. Jos löytyy muistoja tai muistiinpanoja 10 vuoden takaisista tapahtumista, nyt voisi olla hyvä aika kaivaa ne esiin ja mietiskellä missä ollaan menossa ja mistä on tähän päivään tultu.

Pimennysten vaikutusaika määritellään usein vain puoleksi vuodeksi sen jälkeen. Kuitenkin pimennysten elinkaari (kuukausissa ja vuosissa) määräytyy niiden keston ja pituuden mukaan. Usein Kuun Pimennyksillä voi olla Auringon Pimennyksiä pidempi elinkaari, sekä laajemmat vaikutukset koskettaen laajoja ihmisryhmiä ja isoja joukkoja henkilökohtaisemmalla tasolla, verrattuna Auringon Pimennyksiin, jotka liittyvät isoihin asioihin, uutisiin liittyen tunnettuihin henkilöihin ja heidän elämäänsä julkisella tasolla.

Auringon Pimennykset tapahtuvat Uuden Kuun aikaan, jolloin aloitetaan uutta, luodaan perustaa ja kylvetään siemenet tulevaisuudelle. Auringon Pimennyksiä voi olla puolen vuoden välein, suunnilleen samoissa asteissa, oppositio merkeissä.

Kuluvan vuoden heinäkuun alussa, 2.7. 2019 oli Yläsolmun Auringon Pimennys 10° Rapua, Yläsolmu 17° Rapua.  Se tapahtui oppositiossa tähän Tapaninpäivän pimennykseen. Tuolloin aloitettiin jotain emotionaalisella tasolla, joka saa nyt seuraavan konkreettisen ja käytännöllisen muodon. Tuo Ravun pimennys oli kestoltaan noin puolitoista tuntia (1,5 t.) ja se vaikuttaa siis yhä edelleen.

Auringon Pimennys 2.7.2019

Vesimerkeistä Rapu on johtava ja keskittyy hoivaamiseen, sekä äidillisiin, puolustaviin vaistoihin, kasvuun, sekä kasvattamiseen ja hedelmällisyyteen. Siihen yleensä liitetään koti, perhe ja omat henkilökohtaiset asiat, lapsuudenperhe ja koti, kotimaa ja kotiseutu. Kuu tällä alueella hallitsee joukkoja, julkisuutta, naisia ja heidän asioitaan, sekä ajankohtaisia suosittuja juttuja. Herkkänä Kuu ottaa asioita herkästi itseensä ja henkilökohtaisesti, sekä reagoi muuttuviin julkisiin olosuhteisiin. Näihin asioihin liittyvistä teemoista olemme viimeisen puolisen vuotta saaneet lukea eri medioista yllin kyllin. Koska Yläsolmukin oli pimennyksen aikaan samassa merkissä Auringon ja Kuun kanssa, vain 7° päässä, on huomio ollut nimenomaan näissä teemoissa, eikä aina mitenkään helpolla tavalla.

Mitä sitten odottaa Tapaninpäivän pimennykseltä? Henkilökohtaisella tasolla se voi vaikuttaa hyvin tehokkaasti, erityisesti yhtymän, opposition ja/tai neliöiden kautta. Pimennyksen kohteena ovat siis Kauriiden lisäksi Ravut, Vaa’at ja Oinaat, sekä luonnollisesti kaikki, joilla on tekijöitä em. merkkien ensimmäisen 10 asteen sisällä.

Tapaninpäivän 26.12.2019 pimennyksessä Aurinko ja Kuu ovat 04° Kaurista ja Alasolmu 08°, solmun sijainti (orbia 2°) liittää edellisen pimennyksen tähän pimennykseen.

26.12.2019 Auringon Pimennys

Kauris on Saturnuksen hallitsema Maamerkki. Kauris tavoittelee menestystä, erityisesti maallisella tasolla, sekä taloudellisen vakauden alueella. Usein Kauriita eteenpäin vievä voima ei olekaan menestyksen tavoittelu, vaan epäonnistumisen pelko, joka ruokkii ja ruoskii kohti uusia onnistumisia. Saturnus edustaa aikaa, vanhenemista ja ajan kulumista, aivan kuten tämäkin vuosikymmen vetää jo viimeisiään. Saturnus liittyy myös rakentamiseen, teollisuuteen, liike-elämään, organisointiin ja organisaatioihin, julkisiin rakennuksiin ja virastoihin, kansallisiin selkkauksiin, nälänhätään, viranomaisiin ja virkailijoihin, paikallisiin viranomaisiin, työntekijöihin, maanomistajiin ja monenlaisiin viranomaisiin. Saturnus rajoittaa, kurittaa, säästää ja säilöö, sekä estää. Tämä(kin) pimennys vaikuttanee Saturnuksen hallitsemilla aloilla työskenteleviin aloittaen jonkinlaisia muutoksia tai siirtymävaiheita.

Vaikutuksia saattaa olla erityisesti talouden alueella, niukkuutta tai taantumaa, kauppa ja maatalous voivat kärsiä häiriöistä, kuivuudesta tai huonosta sadosta. Myös maanjäristykset, tulivuoren ja laavan purkaukset, tai lumivyöryt ovat mahdollisia.

Koska kyse on Alasolmun pimennyksestä, muutokset tapahtuvat tutuilla alueilla, ja ne ovat siten hieman helpompia käsittää ja kestää, vaikka kyseessä olisikin luopumisen pakko.

Yhdistettynä tr. Jupiterin yhtymään, voi elämässä olla mahdollisuuksia, onnistumisia ja optimismia yleisellä tasolla.

Mikäli kyseisellä asteella on omalla kartalla tekijöitä, jokainen transiitti kartalla aktivoi tuon asteen, mutta pimennys tuo sille oman henkilökohtaisen lisäyksensä. Vain oman kartan tekijät (neliöiden ja opposition kautta) voivat aiheuttaa haasteita ja uhata negatiivisesti henkilökohtaisia mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä.

Tämä Auringon pimentyminen, joka siis nähdään eteläisen Aasian alueella, oli kestoltaan noin 5 ja puoli tuntia, alkaen 02.29 UT ja päättyen 08.05 UT.  Näin ollen sen pimentymisen aste on herkkä ja mahdollisesti aktiivinen kaikkiaan jopa 5 ja puoli vuotta. Kaikki mahdolliset transiitit erityisesti tuon asteen yli Kauriissa aktivoivat sen teemat, mutta se herää myös Ravun, Vaa’an ja Oinaan transiittien kautta.

Tänä aikana on hyvä tiedostaa omat henkilökohtaiset sisäänrakennetut ominaisuudet, heikkoudet ja mahdolliset haasteet, sekä pyrkiä ottamaan tilanteet haltuun paremmin.

Ensimmäisenä tuon kohdan ylittää Merkurius heti uuden vuosikymmenen aluksi, tullessaan asteelle tammikuun ensimmäisenä päivänä 2020.

Oman lisänsä tuonee parin viikon kuluttua Ravun 20°ssa tapahtuva Kuun Pimennys 10.01.2020, jolloin Merkurius on yhtymässä Aurinkoon oppositiossa Kuuhun, ja Alasolmun kanssa 08° tulee Jupiter tarkkaan yhtymään.

Antoisaa Pimennysten välistä aikaa kaikille!!

Vuoden 2019 viimeinen Merkurius retro

Merkurius on viime ajat kulkenut jälleen Skorpionin syvissä vesissä ja siirtyi jo pari viikkoa sitten peruutuksensa varjoalueelle 11° Skorpionia. Aivan lokakuun lopuksi, 30.10.2019, Merkurius pysähtyy Skorpionin 27° lähteäkseen peruuttamaan pariksi viikoksi. Tällä erää Merkurius peruuttaa 27° – 16° Skorpionia.

Merkurius pysähtyy 30.10.2019

Löytyykö omalta kartalta jotain juuri noilta asteilta Skorpionia? Erityisesti, jos jotain tekijöitä löytyy omalta kartalta Skorpionin 27° asteen tuntumasta kannattaa huomioida tuo lokakuun viimeinen päivä, kun Merkurius pysähtyy – sillä samaan aikaan samaan kimppuun osuvat myös Venus 29° ja Pallas 27° Skorpionia. Merkurius on hitaimmillaan 30.10-01.11.2019 välisenä aikana.

Pysähtynyt Merkurius, Venus ja Pallas

Yhdessä tuo kolmikko (Venus, Merkurius ja Pallas) saattavat osua asioiden ytimeen joko ihmissuhteissa tai talouden alueella. Huomion kohteena voivat olla arvot ja arvostukset molemmilla alueilla. Pallas Skorpionissa pureutuu terävästi asioiden ytimeen konstailematta, tutkien, etsien totuutta asioiden takaa. Venus Skorpionissa etsii myös syvällistä sielunkumppanuutta, eikä ole kiinnostunut pinnallisista höpinöistä tai edes sosiaalisesta statuksesta tai ulkoisista sitoutumisen osoituksista. Kun Merkurius edellisten kanssa on painokkaasti parin päivän ajan pysähtyneenä, saatetaan näinä päivinä hyvinkin syvällisiä ja painokkaita keskusteluita.

Samoihin aikoihin vietetään Kekriä, Halloweenia, Pyhäinpäivää ja Samhainia. Kukin tyylillään ja tavallaan.

Pallas on Merkuriuksen kanssa väljästi yhtymässä aina marraskuun ensimmäisen viikon lopulle asti, Venus kiirehtii Jousimieheen jo 2.11.2019.

Merkurius peruuttelee tällä erää muutaman viikon ajan, 20.11.2019 asti, jolloin pysähtyy 16° Skorpionia. Retronsa varjoalueelta Merkurius ehtii pois 7.12.2019 mennessä.

Mielenkiintoisia Merkurius retron aikoja kaikille!! Hyvää Kekriä, Samhainia, Halloweenia ja Pyhäinpäivää myös kaikille!!

Syyspäiväntasaus / Autumnal Equinox 2019

Meillä on tänään 23.9.2019 Syyspäiväntasaus ja Vaaka Ingressi

Tänään 23.9.2019 Aurinko siirtyy jälleen maapallon pohjoiselta puolelta eteläiselle ja meillä alkaa syksy, eteläisellä pallonpuoliskolla kevät.

Samaan aikaan kun me vietämme Syyspäiväntasausta, Aurtumnal Equinox, tapahtuu myös Vaaka Ingressi ja voidaan katsoa syksyn lopulta saapuneen. Oikein hyviä Auringon Paluita kaikille Aurinko Vaa’oille!!

Odotus on päättynyt!!

Odotus on päättynyt ja uudet kotisivut aktivoituvat jälleen!! Tästä päästään jatkamaan eteen päin, kohti tulevaisuutta…

2019 2020 Astrologi astrologia Astrologist Auringon Pimennys Emelian Auringon Paluut Epiphany equinox ingressit Jupiterin paluut karttoja Keskipisteet kissatarot Kuun liike Kuun Pimennys Loppiainen Merkuriuksen peruutus Merkurius Pimennykset Rapu Retrot Tammikuu 2020 Tarot tarotpöytä transiitit Vesica Piscis Vuosikymmenen ensimmäinen pimennys

Kotisivujen aktivointi

Vuoden 2019 ensimmäinen pimennys on kohta täällä.

5.1.2019

Kalenterivuoden 2019 ensimmäinen pimennys on edessä ensi yönä. Tällä kertaa kyseessä on Uuden Kuun aikaan tapahtuva osittainen Auringon Pimennys. Pimennys tapahtuu keskellä yötä, 03:28 meidän aikaamme, joten luonnollisestikaan tätä pimennystä emme voi nähdä, mutta todennäköisesti se aistitaan kyllä globaalisti.

Pimennys tapahtuu tällä kertaa 15° Kaurista 25’, josta löytyvät siis molemmat Valot. Tämä on Alasolmun (Dragon’s Tail) pimennys ja pimennyksen aikaan Alasolmu on pysähtyneenä Kauriin 26° 43’. Vaikka kyseessä on jälleen Uusi Kuu, joka edustaa jonkin uuden alkua ja aloitusten aikaa, tarjoaa samaan aikaan myös Alasolmun pimennys mahdollisuuden päättää jotain aiemmin aloitettua, joka on voinut vaatia runsaasti aikaa ja panostusta jo pidemmän aikaa. Positiivisesti kysymys voi olla epäitsekkäästä toiminnasta tai myötätunnon osoittamisesta, mutta negatiivisesti voidaan kokea juuri niitä ikäviä asioita, joista kaikki pimennykset ovat tunnettuja.

Valot sijoittuvat vahvojen tekijöiden Pluton ja Saturnuksen väliin. Pluto on nyt 20° 45’ ja junnannut Kauriissa jo kymmenisen vuotta mullistaen ja myllertäen pohjamutia melkoisesti. Saturnus tuli Kauriiseen vuoden 2017 lopulla ja on nyt 11° 58’ ja kulkee omaa tahtiaan Pluton perässä. Sen jälkeen, kun Solmutkin vaihtoivat merkkiä ja liikkuvat nyt Rapu/ Kauris akselilla, saavat pimennyksetkin edellä mainittujen hitaiden taivaankappaleiden vaikutuksen.

Kauriissa tapahtuvat pimennykset ovat maamerkkien pimennyksiä, ja Kaurista hallitsee Saturnus. Tällä kertaa myös pimennyksen kartalle tulee Nousuksi Skorpioni, joka korostaa kuitenkin jälleen Pluton vaikutusta. Pimennykset maamerkeissä ilmenevät usein teollisuuden, talouselämän, organisaatioiden, virkamiesten ja valtion työntekijöiden, maanomistajien ja erilaisten päättäjien alueilla. Saturnuksella on tapana rajoittaa, säilyttää, kouluttaa, estää ja antaa itsekuria.

Usein maamerkkien pimennyksiin on yhdistetty lama ja/ tai taloudelliset taantumat ja ongelmat, häiriöt kaupan ja maatalouden alueella, kuivuus, niukkuus, kadot, maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset, sekä lumivyöryt. Näistä on myös tällä viikolla uutisoitu monelta taholta.

Monenlaiset mullistukset voivat olla edessä tulevien viikkojen aikana ja vielä kauemminkin, kun pimennyksen kohta edelleen hehkuu. Kuitenkin myllerrykseen tuonee Saturnus jonkin verran rauhaa ja tasapainoa ylittäessään kuukauden kuluttua pimennyksen kohdan.

Oikein antoisaa pimennysten aikaa kaikille!!