Astrologiset ”ankeuttajat” eli transiitit jotka voivat saada elämän tuntumaan raskaalta.

Kukin meistä kokee taivaankappaleiden transiitit omalla tavalla ja hyvinkin erilailla. Taivaankappaleiden transiitit toimivat eriluonteisesti eri ihmisillä riippuen siitä missä Merkissä ja Huoneessa mikäkin taivaankappale kunkin omalla kartalla on.

Mutta jos taivaalta ja omalta kartalta löytyy jonkinlainen selitys vallitsevalle tilanteelle, se ehkä voi helpottaa jaksamista – varsinkin kun tietää ettei transiitti kuitenkaan ikuisesti kestä ja tilanne muuttuu ennemmin tai myöhemmin.

Itsessään taivaankappaleet ja niiden transiitit eivät ole vaikeita, haasteellisia tai jännitteitä aiheuttavia, vaan yleensä kyse on siitä mitä pitää tapahtua ja minkä pitää muuttua ihmisessä että kehitys ja muutos voi tapahtua.  Usein transiitin vaikutuksissa kaikkein vaikein osuus onkin ottaa vastaan muutoksen, ja usein myös muutoksen mukanaan tuoman menettämisen, haaste. Ongelmia syntyy siitä, ettei haluta luopua siitä mitä on, vaikka tilalle olisi tulossa jotain paljon parempaa. Muutosta on helppo vastustaa kun ei tiedetä mitä on tulossa tilalle.

Jos kuitenkin pääpiirteittäin ja päällisin puolin katsottaisiin eri taivaankappaleiden transiitteja niin suurimmat syylliset ankeaan olotilaan eli astrologiset ankeuttajat taitavat olla Pluto, Saturnus, Neptunus ja Uranus, tai niitä ainakin syytellään. Näiden hitaiden taivaankappaleiden transiitit kestävät kauan ja vaikuttavat joissakin tapauksissa jopa vuosia. Ja usein kyseessä ovat haasteelliset ja jännitteiset kovat aspektit eli yhtymä, oppositio tai neliö.

Hitaat taivaankappaleet kulkevat verkkaisesti ja junnaavat samoilla kohdilla edestakaisin pitkiä aikoja ja siksi niiden transiittiohitukset voivat tapahtua 3-5 kertaa, joskus jopa 6 kertaa. Tämä takaa sen, että niiden antamat viestit menevät varmasti perille. Samoin niiden hidas liike ja toistuvat ohitukset peruutuksineen takaavat sen että kulloisenkin transiitin mukanaan tuomat tarvittavat muutokset toteutunevat mahdollisimman monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Myös hitaasta liikkeestä johtuva transiitin pitkittyminen, voi aiheuttaa tunteen ettei se lopu ikinä, mikä tietenkin vaikuttaa ihmisen mielialaan.

Haasteellisen transiitin yhteydessä on kyse yleensä jonkinlaisesta kriisistä. On olemassa ongelma, johon etsitään ratkaisua ja sen löytymisen viivästyminen voi aiheuttaa turhautumia ja jopa masennusta. On myös mahdollista, ettei koko ongelmaa tai sen aiheuttajaa haluta tunnustaa tai sen olemassa olo kielletään.


Plutoon liitetään kaikenlaiset pakkomielteet, päähänpinttymät ja pakonomaiset tekemiset. Tämä voi merkitä sitä että ihminen joko pitää tietystä asiasta kynsin hampain kiinni tai kieltäytyy siirtymästä eteenpäin. Usein elämässä on Pluton transiittien aikaa joitain tekijöitä joista Pluto haluaa meidän luopuvan, ja joskus kyse on jostain pahasta tavasta, mutta kysymys voi olla myös ihmisestä tai jonkun ihmisen edustamasta asiasta. Tavalla tai toisella Pluto pakottaa käyttäytymään tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa tai kohtaamaan tietyt pelot ja käsitykset. Kun Pluton aiheuttaman kriisin on käynyt lävitse, voi onnitella itseään ja elää taas jonkin aikaa vapautuneemmin. 

Pluton transiitit ovat yleensä melkoisen mullistavia. Englanninkielisessä astrologisessa kirjallisuudessa Plutoa usein kuvataan adjektiivilla revolutionary eli vallankumouksellinen, kumouksellinen, mullistava. Kysymys ei kuitenkaan ole siitä minkä me miellämme vallankumoukseksi, vaikka usein Pluton transiiteissa vallasta ja kontrollista kyse onkin, vaan paljastumisesta (reveal). Salaisuudet ja tukahdutetut asiat nousevat esiin ja ne on kohdattava. Piilossa olleita luurankoja tupsahtelee esiin ja on pakko siivota ja tuulettaa mielen sopukoita. Pluton transiitit ovat aina tehokkaita ja voimallisia vaikutuksiltaan, mutta kaikkein eniten ne ehkä tuntuvat Pluton tehdessä kulmaa kartan henkilökohtaisille kohdille kuten Auringolle, Kuulle, Merkuriukselle, Venukselle, Marsille tai Akseleille. Pluton vaikutuksen voi tuntea sen vain liikkuessa kartan eri Huoneissa ja vaikuttaessa tuon elämänalueen asioihin, vaikkei se tekisi mitään tarkkaa kulmaakaan kartalla. Joskus oma käyttäytyminen voi vaikuttaa täysin järjettömältä Pluton transiittien aikaan, mutta on myös mahdollista vetää puoleensa itselle täysin vieraasti tai oudosti käyttäytyviä ihmisiä. Pluton transiitit ovat sen verran kokonaisvaltaisia ja syväluotaavia, että ne voivat uuvuttaa ihmisen täysin. On mahdollista, ettei elämästä joidenkin Pluton transiittien aikaan jää minkäänlaisia muistoja, kun kaikki energia keskittyy vain elämiseen.

Neptunuksen transiitit voivat olla myös mielialaan vaikuttavia, sillä Neptunus on luonteeltaan hämäävä ja sellaisena voi aiheuttaa kaikenlaista hämminkiä. Periaatteessa Neptunusta voidaan pitää harmittomimpana tällä ankeuttajien listalla, mutta esimerkiksi erittäin rationaalisille ja käytännöllisille ihmisille Neptunuksen vaikutukset voivat olla hyvinkin vaikeita. Neptunuksella on taipumus sotkea asioita ja hämärtää todellisuutta.

Neptunuksen transiiteissa on kuitenkin myös kyse jonkinlaisista kriiseistä ja liitetäänhän siihen myös kaikenlaiset päihteet, todellisuuspako, haaveilu, salailu ja jopa rikollinen toiminta.

Neptunus tekee harvakseltaan transiitteja itseensä, 25-30 ikävuoden aikoihin se on sekstiilissä syntymäkartan Neptunukseen, 40- vuoden kieppeillä neliössä, 60 ikävuoden aikoihin on jälleen sekstiilin vuoro ja 80+ vuotiaana se on oppositiossa itseensä.  Neptunuksen neliö Neptunukseen näkyy melko selkeästi aikuiskoulutuksen puolella; vähän päälle 40:n iässä on jo yksi ura tehty, kaikki mitä siihen on liittynyt on nähty, halutaan uusia haasteita, tai etsitään vaihtoehtoja. On myös mahdollista, että jokin vanha koko iän mukana kulkenut vaihtoehtoinen toiminta tai harrastus muuttuu nyt päätoimeksi tai ammatiksi. Tätä transiittia kuvataan usein pettymyksen transiitiksi ja tuo mielleyhtymä saattaa tullakin siitä, että usein sen aikaan ihmiset miettivät ”Tässäkö tämä kaikki oli?”.

Uranus kiertää kulloinkin yhdessä merkissä (30 astetta kartalla) seitsemän (7) vuotta ja sen kokonaiskiertoaika on 84 vuotta. Joillakin meillä on siis mahdollisuus kokea myös Uranuksen Paluu elämän loppupuolella. Uranus on yllättävä, radikaali ja nopea liikkeissään. Kun verrataan muiden hitaiden taivaankappaleiden transiitteihin Uranus ilmoittaa selkeästi itsestään ja vaatimuksistaan muutoksen suhteen.

Uranuksen haasteellisiin kulmiin liittyvät kaikenlaiset äkilliset muutokset, jotka horjuttavat tasapainoa ja jopa väkivaltaisuuskin jossain muodossa. Kuvaava ilmaisu voisi olla maton vetäisy jalkojen alta. Ihminen joka matolla seisoi, kaatuu ja pyllähtää joko pehmeästi tai satuttaa itsensä. Uranuksen kohdalla on kyse ennen ja jälkeen tapahtumasta. Joskus muutos jonkin tapahtuman jälkeen on sen verran suuri ja shokeeraava että se vaikuttaa ihmiseen lamaannuttavasti kunnes uuteen tilanteeseen sopeudutaan ja/tai tilanne etenee seuraavaan vaiheeseen.

Uranuksen haasteelliset transiitit syntymäkartan Uranukseen tuovat tullessaan tietynlaisia kriisivaiheita. Uranuksen neliö Uranukseen tapahtuu parikymppisenä, oppositio nelikymppisenä ja toinen (sulkeutuva) neliö noin kuusikymppisenä. Nämä transiitit ovat usein elämässä tietynlaisia vedenjakajia ja muutoksen alkuja ja tiettyjen aikakausien loppuja.

Saturnuksen kiertoaika on 29,5 vuotta ja Saturnuksen 1. Paluu onkin varmaan astrologian tunnetuin kriisi eli kolmenkympinkriisi. Saturnukseen liitetään ensisijaisesti järjestys ja perustus. Englanninkielinen sana struckture kuvaa Saturnusta erittäin hyvin. Suomeksi sen sisältöä on vähän vaikea kääntää suoraan, sillä se kuvaa yhtälailla kivijalkaa kuin isojen organisaatioiden muodostumista ja toimintaa tai laajoja kokonaisuuksia ja fyysistä tuntumaa.

Saturnuksella on sekä rakentava että rajoittava luonne. Se määrittää rajoja ja asettaa ehtoja. Johtuen näistä rajoituksista ja ehdoista sen transiitit voivat tuntua hyvinkin raskailta. Saturnuksen transiittien luonnetta kuvaa hyvin ankara karttakepin kanssa uhkaava opettaja, sillä Saturnus opettaa usein hyvinkin kovalla kädellä.

Saturnuksen transiitit pakottavat asettelemaan asioita tiettyyn järjestykseen aina säännöllisin väliajoin ja arvioimaan asioiden toimivuutta, sekä perusteita. Kun Uranus keikauttaa kupin aina välillä nurin, Saturnus käskee korjata jäljet. Ja päinvastoin, kun Saturnus on jähmettänyt kaiken riittävästi, tulee Uranus, joka kaataa koko talon ja pakottaa tekemän uudelleen järjestelyjä. Nämä kaksi transiittia liikkuvat erityisesti aktiivisina elinvuosina peräkkäin ja peräkkäisinä aikoina.

Lisäksi Saturnus liittyy meistä useimpien kohdalla kouluun menemiseen, sillä sen ensimmäinen neliö syntymäkartan Saturnukseen tapahtuu 7 vuoden iässä, kun mennään kouluun. Saturnuksen oppositio Saturnukseen aloittaa viimeistään murrosiän n. 14 vuoden iässä, poismuutto lapsuudenkodista opiskelemaan tapahtuu usein Saturnuksen opposition aikaan (n.20 vuotiaana) ja ensimmäinen Paluu eli Saturnuksen yhtymä Saturnukseen vähän ennen 30 ikävuotta. Saturnuksen toinen neliö Saturnukseen tulee n. 37 vuoden iässä, toinen oppositio n. 45 vuotiaana ja toinen Paluu jälleen kuusikymppisenä. Saturnuksen 3. Paluu tapahtuu noin 88 vuotiaana, eli joillakin on mahdollisuus kokea se. Kaikki nämä Saturnuksen tekemät kulmat eli aspektit voidaan yhdistää myös ammatillisiin tekijöihin ja tavoitteisiin, sekä sen arviointiin, mitä tietyissä elämän taidekohdissa todella elämältä halutaan.

Saturnus käskee puurtamaan ja tekemään kovasti töitä, sekä hillitsee ja rajoittaa transiitillaan elämänaluetta (Huone) tai taivaankappaletta, johon se tekee kulmaa. Joskus Saturnus konkreettisesti pysäyttää pakottaen konkreettisesti pakottaen esimerkiksi sairauslomalle.

Kuten aivan tämän kirjoituksen alussa mainitsinkin, voi olla hyvä tarkistaa haasteellisissa tilanteissa mitä taivaalla tapahtuu suhteessa omaan karttaan ja katsoa kuinka kauan mikäkin transiitti kestää. Hankalat tilanteet eivät ole ikuisia ja haasteiden jälkeen odottaa yleensä jonkinlainen palkinto. 

Tämä on hieman päivitetty versio elokuussa 2011 vanhoille kotisivuilleni kirjoittamastani bloggauksesta.

Vastaa

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest