Auringonpimennys Ravun ensimmäisellä asteella 2020

Rengasmainen Auringonpimennys 0° Rapua 21′

Kaikki ovat toivottavasti viettämässä miellyttävää Mittumaaria, Juhannusta ja keskikesän juhlaa tänä viikonloppuna. Tässä kuitenkin vähän lukemista riippumattoon tai rannalle…

Sunnuntaina 21.6.2020 meillä on odotettavissa Uusikuu, Auringonpimennys ja Rapu Ingressi eli Kesäpäiväntasaus/ Summer Solstice.

Tässä vähän kahdesta ensin mainitusta…

Auringonpimennys tapahtuu Uudenkuun aikaan, kun Kuu on yhtymässä Aurinkoon, ja samassa linjassa ja kallistuskulmassa (deklinaatio) myös Maan kanssa. Kuu kulkee siis Maan ja Auringon välistä peittäen sen. Jokainen Uusikuu ei siis ole pimennys, koska taivaankappaleet eivät ole samassa tasossa toisiinsa nähden.

Täydellinen tai rengasmainen Auringonpimennys tapahtuu, kun Valot (Aurinko ja Kuu) ovat vain max. 9° ja 55 kaariminuutin etäisyydellä Kuunsolmusta. Osittainen Auringonpimennys tapahtuu, kun etäisyyttä Kuunsolmuun on  11° 15’ – 18° 31’. Vaihtelunväli pimennyksissä on yleensä 9° 55’ -11° 15’ välillä.

Pimennyskartta tehty Jyväskylän korkeudelle

Auringonpimennykset tapahtuvat joko ekvaattorin pohjoisella (Yläsolmu) tai eteläisellä (Alasolmu) puolella, 18° ja 31’ kaariminuutin sisällä jommastakummasta Kuunsolmusta.

Auringonpimennyksessä ei oikeastaan olekaan kysymys pimentymisestä, vaan nimenomaan Kuun vahvasta valaistumisesta ja paljastamisesta.

Häiriöt Auringon energiakentässä pimennyksen aikaan aiheuttavat häiriöitä myös Maan energiakenttään, jolloin perustavanlaiset Aurinkoon liittyvät egon, elinvoiman ja toimintakyvyn tarpeet nousevat esiin.

Pimennyksen aikaan se syntymäkartan huone ja elämänalue, jolla pimennys tapahtuu korostuu ja nousee esiin, huomion kohteeksi ihmisen elämässä. Tuon huoneen ja elämänalueen asiat tulevat tärkeämmiksi päätöksen teossa ja ihmissuhteissa – ja voidaan etsiä huoneen/ elämänalueen asioita tukevia ja sen tarpeita tyydyttäviä asioita. Riippumatta siitä miten reagoidaan tai toimitaan, tai mitä asioita toteutetaan on kysymys syntymäkartan potentiaalista ja henkilökohtaisesta kehityksestä, jonka pimennys aktivoi.

Rengasmainen Auringonpimennys alkaa 06:45 Suomen aikaa, on syvimmillään 09:40 ja päättyy 12.34 meidän aikaamme, mutta ei ole nähtävissä Suomessa. Sen sijaan sen voi nähdä Keski-Afrikassa, Afrikan sarvessa, Arabian niemimaalla, Etelä -Kiinassa ja erityisen hyvin Pohjois- Intiassa. Pimennyksen peitto on 99% Auringosta, mutta näkyy täydellisesti vain n.21 kilometrin levyisellä kaistaleella.

Huolimatta tarkoin rajatusta alueesta, jossa pimennyksen voi nähdä, on sen voiman ja tiivistymisen voinut aistia jo useamman päivän ajan esim. väsymyksenä, olemisen raskautena tai tietynlaisena odottamisen tunteena.

Tämän osittaisen pimennyksen aikaan Aurinko on siis 0⁰ Rapua 21’ ja Kuu kulkee tuon asteen ylitse ja samalla Auringon ja Maan välistä, osittain pimentäen Aurinkoa. Aurinko ja Kuu ovat yhtymässä toisiinsa ja Yläsolmuun. Mars on Valoihin neliössä Oinaassa ja Saturnus kvinkunssissa.

0° 21′ on Ravun ensimmäinen aste ja sellaisena yksi johtavien merkkien ensimmäisistä asteista, kuuluen yhdessä Oinaan, Vaa’an ja Kauriin (0°) ensimmäisten asteiden kanssa niin sanottuihin Oinas Pisteisiin, aloitteikaisiin ja energisiin asteisiin kartoilla.

Pimennysten voimakkuutta määritellään yleensä sillä kuinka peittäviä ne ovat (osittainen, puolivarjo, täydellinen) ja kuinka kauan kestävät, sekä kuinka lähellä Kuunsolmuja ne tapahtuvat. Uudenkuun pimennykset tapahtuvat maksimissaan 18,5 asteen etäisyyden sisällä Kuunsolmuista.

Solmut ovat vahvoja energisiä kohtia taivaalla ja kaikki tekijät niiden lähellä saavat niiden avulla valtavan energiapurkauksen. Solmujen ansiosta pimennysten kohdat jäävät hehkumaan pidemmäksi aikaa pimennyksen jälkeen ja aktivoituvat uudelleen jokaisen pimennys asteen ylittävän transiitin myötä. Pimennysten elinkaaret vaihtelevat niiden vahvuuden mukaan 1-7 vuoden välillä, kun keskimääräinen vaikutuksen pituus on 3,5 vuotta.

Erityisen herkkiä pimennyksen kohdat ovat Marsin ja Saturnuksen ylitystransiiteille.

Tämä pimennys tapahtuu Vedenmerkissä, Ravussa ja Kuun hallitsemalla omalla alueella, vain 1° sisällä Yläsolmusta, Kaksosen viimeisellä asteella (29° 07’).

Kartalla elementeissä ja laaduissakin hallitsevaksi nousee Johtava Vedenmerkki, eli Kuun hallitsema Rapu. Tässä pimennyksessä Kuu hallitsee vahvasti oman merkkinsä ja dekanadinsa kautta. Tässä pimennyksessä myös Mars Oinaan 24° neliöi molempia Valoja ja Solmut ovat vahvasti läsnä merkkiylityksestä huolimatta.

Pimennyksillä on ollut vanhastaan huono maine ja kaiku, ja tämä juontaa juurensa muinaisiin astrologeihin, jotka varoittivat valtioiden johtajia ja päämiehiä mahdollisista pimennysten mukanaan tuomista muutoksista, jotta nämä voisivat niihin reagoida tarvittaessa.

Valitettavasti usein nämä ahneet ja ikävät valtioiden johtajat käyttivät saamaansa tietoa pelotellakseen ja manipuloidakseen kansalaisiaan toivomallaan tavalla pimennysten jälkeen.

On totta, että pimennyksiä on erilaisia ja toiset tuovat tullessaan enemmän haasteita, kuin toiset. Kysymys on aina kuitenkin muutoksesta, jota yleensä alitajuisestikin odotetaan.

Yleensä Yläsolmun pimennyksiä pidetään helpompina kokemuksellisesti, ja ne voivat toimia kuin aallonharjalla surffailuna muutosten keskellä, eikä itse tarvitse tehdä tai ponnistella asioiden eteen. Alasolmun pimennyksiä pidetään yleensä haasteellisempina ja vaativampina, jotka voivat uuvuttaa ja imeä energiaa. Pimennysten kohdalla on kuitenkin aina kysymys muutoksesta ja uudistumisesta.

Tähän pimennykseen liittyvät asiat ja tapahtumat ovat todennäköisesti saaneet jo alkunsa heti edellisen Kuunpimennyksen jälkeen, ja ottavat nyt vauhtia alleen pimennyksen jälkeen. Asioita alkaa tapahtua sillä elämän alueella (huoneessa), jossa omalla kartalla pimennys tapahtui. Elämä vilkastuu, aktivoituu ja muuttuu mahdollisesti tapahtumarikkaammaksi sillä alueella missä pimennys tapahtui.

Auringonpimennyksillä on tapana toistua suunnilleen samoissa asteissa 19 vuoden välein (Solmujen kierros). Kaikki Auringonpimennykset eivät kuitenkaan noudata tätä kaavaa, vaan jotkut tapahtuvat nopeammalla tahdilla, toiset eivät ilmaannu ollenkaan vuosiin tai ilmenevät tietyllä kohtaa kartalla vain kerran elämän aikana. Riippumatta siitä kuinka pitkä pimennysten väli on, pimennys joka tapahtuu 2° 30’ sisällä toisesta tulkitaan kyseisen pimennyksen ”paluuksi”.

21.6.2020 Auringonpimennys 0° Rapua 21’ on selkeästi, 21.06.2001 0° Rapua 11’ pimennyksen, paluu.

Täydellinen ja rengasmainen Auringonpimennys ovat vahvemmat energioiltaan, kuin osittainen pimennys. Samoin Kuunpimennyksissä täydellinen pimennys on suhteellisesti ottaen vahvempi kuin osittainen tai puolivarjopimennys.

Kuitenkin pimennys kuin pimennys vaikuttaa energioillaan yksilöön ja hänen ympäristöönsä, jos se osuu kartalla johonkin henkilökohtaiseen kohtaan/ tekijään.

Pimennyksen sijainti ja merkki ovat yleisiä kaikille, mutta miten se omalle kartalle osuu kertoo sen henkilökohtaisesta vaikutuksesta. Toiselle pimennyksen merkki voi olla erityisempi kuin toiselle.

Esimerkiksi syntymäkartan Askendentti on erityisen energinen kohta, joten pimennyksen sijoittuminen sen merkkiin vaikuttaa Askendenttiin, vaikka se sijoittuisikin 12./2. huoneen puolelle samassa merkissä. Pimennys Askendentin merkissä on vahvempi, kuin jos se tapahtuisi 1. huoneessa, mutta toisessa merkissä huoneen sisällä tai ei kosketa mitään syntymäkartan taivaankappaletta tai Akselia.

Pimennyksiä tulisi aina tulkita suhteessa/ yhteydessä koko karttaan ja sen tekijöihin, ottaen myös huomioon transiitit ja progressiiviset tekijät. Kaikenlaiset pimennysten tulkintaan annettavat ohjeet ovat vain ohjeita, kunnes kartan tulkinta avautuu.

Pimennys saa kiinnittämään huomion sen elämänalueen eli huoneen asioihin, jossa se tapahtuu. Tuolla alueella on kehittämisen tarvetta ja taivaankappaleiden aspektit pimennyksen kohtaan toimivat kanavina toiminnalle. Jos pimennys ei tee aspekteja syntymä- tai proge- kartalle, se ei merkitse erityistä kriisiä tai suuria tapahtumia.

Pimennyksen vaikutukset riippuvat suurelta osin sen aspekteista syntymäkartalle (radix) tai progressiiviselle kartalle. Sekstiilit (60°) ja kolmiot (120°) tarjoavat tilanteita ja olosuhteita, jotka tukevat kehitystä ja kasvua, pienemmät (mm. semisekstiili 30°) pehmeät kulmat ovat voivat olla hieman avuksi. Haasteelliset ja jännitteiset aspektit, niin isommat oppositio (180°) ja neliö (90°) kuin pienemmätkin (mm. kvinkunssi, inkonjunktio 150°, puolineliö 45°), kertovat tapahtumista, toiminnasta ja tilanteiden korostumisista aspektin mukaisesti.

Yläsolmu on paralleeli,
Alasolmu kontraparalleeli

Myös pimennykseen samalla tai vastakkaisella tasolla olevat, paralleelit tai kontraparalleelit taivaankappaleet voivat saada vaikutteita.

Pimennysten kohdalla 5° orbin käyttäminen on suotavaa pääaspekteissa ja 2° orbia pienemmissä – ihmisen elämässä tarkempi sisäisellä tasolla toimiva puolineliö voi olla kuitenkin dramaattisempi vaikutuksiltaan kuin väljempi, haasteellinen ja toiminnallisesti aktiivinen neliö.

Tämän pimennyksen kohdalla tarkastelun kohteena on  astetta 25°-5° Kaksosen lopun ja Ravun alun lisäksi erityisesti Jousimiehen/Kauriin, Kalojen/Oinaan ja Neitsyen/Vaa’an merkeissä, ja 28°-02° muissa merkeissä kaikilla tarkastelun kohteeksi halutuilla kartoilla.

Koska pimennys tapahtuu Ravun ensimmäisellä 0° asteella, se vaikuttaa myös merkkiylityksen kautta edellisen merkin/Kaksosen viimeisille asteille. Näin pimennyksen kohta tekee opposition/ neliön myös johtavia merkkejä edeltävien muuttuvien merkkien loppuasteille.

Pimennykset herkistävät sen asteen ympäristön, jolla ne tapahtuvat, joten mikäli muissa merkeissä on taivaankappaleita kyseisillä asteilla ne todennäköisesti vaikuttuvat pimennyksestä myös. Erityisen tehokkaasti toimivat oppositiot ja neliöt, jotka ovat haasteellisina toiminnallisempia ja asioita tapahtumaan laittavia aspekteja, mutta myös pehmeämmät kulmat kannattaa tarkistaa. Orbit kannattaa pitää tarkkoina, ja progressiivisella kartalla kaikissa aspekteissa hyvin tiukkana (2°-3°).

Mikäli omalla kartalla, syntymäkartalla (radix/natal), progressiivisella- tai Auringon Paluulla on jokin taivaankappale pimentymässä myös 0⁰ Rapua, tämä tulee todellakin vaikuttamaan henkilökohtaisella tasolla hyvin vahvasti.

Erityisesti mikäli omalla kartalla pimentyvänä on Aurinko, Kuu, Askendentti (Asc), Keskitaivas (Mc) tai kartan Askendentin, eli Nousumerkin, hallitsija muutokset ovat pitkälle elämään vaikuttavia ja ratkaisevia henkilökohtaisella tasolla. Kysymys voi olla konkreettisesta muutosta asuinpaikan suhteen tai muutoksista tavoitteissa ja elämänpäämäärissä. Itselle tärkeät asiat, päätökset ja valinnat ovat osa muutosta.

Jokainen taivaankappale edustaa oman luonteensa, energiansa ja alueensa mukaisia asioita, tapahtumia ja ihmisiä. Vaikka muutokset voivat tuntua vaikeilta, niitä tarvitaan, jotta elämää on ja edistymistä, sekä kasvua tapahtuu. Pimennysten tehtävä on ohjata ja muuttaa yksilön elämän suuntaan tarvittaessa, jotta voidaan tehdä itselle ja omalle elämäntehtävälle tärkeitä asioita, valintoja ja muutoksia. Joskus muutokset voivatkin kohdistua työhön, ammattiin tai uralle, kun on kyse tavoitteista ja elämän päämääristä.

Edellä mainittujen persoonallisten tekijöiden lisäksi myös muut taivaankappaleet tarkasti osallisina pimennyksessä voivat kertoa mitä ja miten tapahtuu, millä elämänalueella, sekä ketkä ovat osallisia. Pimennykseen oppositiossa tai neliössä olevan taivaankappaleen aspektit muihin taivaankappaleisiin omalla kartalla kannattaa huomioida myös, vaikka ne eivät suoraan pimennyksen kohtaan aspektia tekisi, sillä ne voivat kertoa paljon vallitsevasta tilanteesta ja tunnelmista (opposition) paineen keskellä.

Auringon Paluulla, paluun aikaan tapahtuvat pimennykset ovat hyvin harvinaisia, mutta kuitenkin mahdollisia. Tällöin pimennys tulee tapahtumaan vain tuntien sisällä varsinaisesta paluun hetkestä. Solmujen kiertäessä zodiakin 19 vuodessa, tälle kierrokselle voi mahtua yksi tällainen Auringon Paluu. Sen sijaan Auringon Paluulla voi olla jokin muu taivaankappale pimennyksen kanssa samalla asteella, joka siten saa osansa pimennyksestä ja vaikuttaa periodiin.

Mikäli pimennyksen herkistämille asteille ei osu mitään omalla kohdalla, tapahtuvat pimennyksen vaikutukset sillä elämän alueella eli kartan huoneessa, jossa pimennys tapahtuu. Pimennysten mukana tuomat muutokset ja uudistuminen koskettavat kyllä kaikkia, osaa enemmän ja toisia vähemmän. Yleensä tuolla elämänalueella on uudistumisen ja terveemmän asioiden hoitamisen tarvetta, jotta kehitystä pääsee tapahtumaan.

Seuraavassa hyvin lyhykäisesti huoneiden teemoista pimennysten alueina.

1. Huone on elinvoiman, lähiympäristön, ensivaikutelmien ja Marsin aluetta. Suhtautuminen itseen ja ulkoinen olemus. Nyt kannattaa panostaa itseensä, terveyteen ja omaan hyvinvointiin.

2. Huone on omien ansioiden, arvojen ja liikuteltavien omistusten, Venuksen aluetta. Muutoksia tuloissa, tulot tai velat voivat kasvaa, tehdään hankintoja. Taloudellisen tilanteen, materiaalisen omaisuuden ja omistusten uudelleen arviointi.

3. Huone on henkisyyden, mielen, kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen, Merkuriuksen aluetta. Kiirettä, hoidettavia asioita, sopimuksia ja paperitöitä paljon. Mieli aktivoituu ja uusia ideoita voi syntyä.

4. Huone on kodin, perheen, vanhempien, kiinteän omaisuuden ja turvallisuuden, sekä Kuun aluetta. Kotiin, perheeseen ja omiin asioihin liittyvät jutut tärkeitä pimennyksen johdosta. Herkkyys korostuu, toisten kanssa toimeentulo ja vuorovaikutus voivat olla keskeisiä, sekä naisiin liittyvät asiat.

5. Huone on rakkauden, lasten, romantiikan, taiteellisen ilmaisun, viihteen, urheilun jne. sekä Auringon aluetta. Käsitys itsestä voi olla korkealla tai alhaalla. Ystävyydet ja itseilmaisu. Henkilökohtaisen voima ja valta huomion kohteena.

6. Huone on arkisten asioiden hoitamisen ja velvollisuuksien, aikataulujen, tehtävien, palveluiden, työn teon ja työkavereiden, terveyden ja sen hoitamisen, lemmikkien ja Merkuriuksen aluetta. Muutokset velvollisuuksissa, rutiineissa ja tehtävissä ovat nyt mahdollisia.

7. Huoneen piiriin kuuluvat toiset ihmiset, jotka vaativat huomiota, eli kumppanit, liikekumppanit, viholliset, vastustajat, neuvonantajat ja asianajajat, Venuksen alueella. Pimennys suhteiden alueella voi muuttaa tärkeitä suhteita, voi olla karmallisia kohtaamisia tai eroamisia.

8. Huone on verojen, vakuutusten, yhteisten varojen, perintöjen, testamenttien, jaetun omaisuuden ja Pluton aluetta. Mahdollisuus uudistaa prosesseja, seksuaalisuutta tai sukupuolisuutta. Pimennyksen osuessa tällä alueelle voidaan ottaa laina tai pohtia velkoja, pysyviä muutoksia, kiihkeitä ihmissuhteita voi myös syntyä.

9. Huone on korkeampien opintojen ja koulutuksen aluetta, sisältäen mm. kauaskantoiset suunnitelmat ja visiot, pitkät matkat, ulkomaat ja ulkomaalaiset, puolison/ kumppanin perheenjäsenet ja heidän puolisonsa ja perheensä, uskonnot ja filosofian, Jupiterin aluetta. Opinnot, koulutus tai matkustaminen voivat korostua pimennyksen osuessa tälle alueelle.

10. Huone on julkisen maineen ja aseman, ammatillisuuden/ uran, viranomaisten, huomion hakemisen ja Saturnuksen aluetta. Pimennyksen osuessa tälle alueelle tullaan huomiota saamaan joko työssä tai julkisuudessa, joten kannattaa valmistautua. Voi olla myös vaatimus ottaa lisää vastuuta.

11. Huone on ystävien, sosiaalisten ryhmien, toiveiden ja haaveiden, ihanteiden ja Uranuksen aluetta. Luovat tavoitteet ja toiminta jaetaan ystävien ja ryhmien kanssa. Muutokset ihmissuhteissa, ryhmissä, järjestöissä ja yhteyksissä/ sidoksissa todennäköisiä, kun pimennys osuu tänne. Mahdollisuus myös dynaamisille kontakteille, jotka voivat vaikuttaa muihin suhteisiin. Äkkinäisiä muutoksia.

12. Huone varastoi menneet teot, sisältää mm. alitajuisen mielen, unelmat ja unet, salaisuudet, taustalla ja kulisseissa toiminta, palautuminen ja toipuminen, synnytys, vankeus tai vetäytyminen omiin oloihin, Neptunuksen aluetta. Sisäisiä asioita voidaan tutkia ja pyrkiä vakaaseen elämään pimennyksen osuessa tälle alueelle. Muutoksen ja muuntumisen aika, mahdollisesti matkustelua.

Koska pimennykset ovat globaaleja ilmiöitä, ne vaikuttavat meihin kaikkiin ja taivaankappaleiden sijainnit pimennyksen kartalla osoittavat yleisiä olosuhteita ja tilanteita Maassa ja meidän kaikkien elämässä.

Uusikuu aloittaa aina jotain uutta ja Solmujen läheisyyden energisoivasta vaikutuksesta pimennyksen aikaan saadaan SUPER Uusikuu, jonka vaikutukset kestävät kuukausia. Mutta se mitä aloitetaan nyt, saa mahdollisesti tuloksensa seuraavan Kuunpimennyksen aikaan (5.7.2020), sillä Alasolmun pimennys heijastelee sitä mitä on ollut aiemmin.

Yleensä pimennysten aikaan ei suositella aloittamaan mitään isoa uutta tai tekemään isoja päätöksiä, sillä pimennysjakson aikana voi tapahtua niin paljon muuttuvia tekijöitä, joihin ei voi ennalta vaikuttaa. Myös pimennysten aiheuttamat jännitteet ja energisyys voivat aiheuttaa häiriöitä ja epävakautta uusissa suunnitelmissa, asioissa ja toimissa. Usein kuitenkin on vahva tarve siivota vanhaa pois ja uudistaa elämää.

Pimennyksiin kannattaa suhtautua mahdollisimman rennosti ja antaa asioiden edetä omalla painollaan. Suhtautumista helpottaa, jos tiedostaa onko edessä rakentavaa vai hajottavaa uudistumista ja millä elämän alueella se tapahtuu. Toisaalta kaikki kokevat pimennykset tavalla tai toisella, ja vaikka itse olisikin valmis hyväksymään eteen tulevat muutokset ja uudistukset, elämässä saattaa olla joku toinen, jolle muutosten tekeminen on vaikeampaa ja hän voi vaikeuttaa myös muiden elämää.

Yleensä vaikeimmalta tuntuu ja eniten painetta elämässä aiheutuu juuri ennen varsinaista pimennystä. Pimennystä edeltävä aika on kuin täyteen puhallettava ilmapallo, joka paisuu ja pinkeytyy mitä lähemmäksi varsinaista pimennystä lähestytään – tilanne laukeaa ja paine helpottaa pimennyksen jälkeen, kun ilma päästetään pois. Tämä ei tarkoita, että painetta tarvitsisi purkaa konflikteina tai riitatilanteina, vaikka niitäkin voi ilmassa olla.

Vesimerkeistä Rapu ja sen hallitsija Kuu sisältävät äidilliset ja hoivaavat vaistot, kasvun, hedelmällisyyden, kodin, perheen, omat asiat ja kotirintaman, perinnön (lapsuudesta) ja kotimaan. Kotimaisten tuotteiden ja naisiin liittyvien tuotteiden, asioiden ja tavaroiden parissa työskentelevät voivat huomata tämän pimennyksen vaikutukset myös omilla aloillaan ja työnsä korostumisena.

Yleisesti pimennykset vesimerkeissä viittaavat globaaleihin ilmiöihin ja mahdollisiin onnettomuuksiin, hyökyaaltoihin ja katastrofeihinkin merillä ja vesialueiden ympäristössä, sekä siellä elävien eläinten ja kalojen parissa. Rankkasateet ja niihin liittyvät ongelmat, lääkkeisiin liittyvät ongelmat ja asiat, petolliset toiminnat, tavallisiin kansalaisiin kohdistuvat onnettomuudet ja kuolemat, sekä levottomuudet voivat nyt olla mahdollisia tai tulla ilmi. Toisaalta, jos jossain edellä kuvatuilla alueilla on salaisuuksia ja vilpillistä toimintaa, on nyt sen mahdollista nousta esiin ja kaikkien nähtäville.

Oikein Antoisaa Pimennystä kaikille!!!

Vastaa

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest