Jupiterin Paluista ja kierroksista

25.11.2018

Jupiterin paluut ovat ehkä yksi vähiten huomiota saaneista paluista, vaikka tuo 12 vuoden kierros liittyykin vahvasti henkiseen kasvuun, erilaisiin näkökulmiin niin maailmaan, asioihin kuin ajatteluun, materialistisesti niin ylä- kuin alamäkiin, sekä sosiaalisiin suhteisiimme, ja yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen tiedostamiseemmekin.

Jupiterin alueita ovat henkiset ja hengelliset maailmankatsomukset, vakaumukset ja kokemukset niin positiivisesti kuin negatiivisestikin laajentaen, avartaen ja kasvattaen.

Vaikka tässä ja nyt 12 vuoden ajanjakso saattaa olla vaikea hahmottaa ja käsittää, nämä jaksot piirtyvät selkeästi tarkasteltaessa elämää lapsuudesta lähtien.

  • Ensimmäinen Jupiterin paluu 12 vuoden iässä on lapsuuden päätös ja sen jälkeen siirrytään murrosikään ja alkaa kasvu aikuisuuteen, aletaan hankkia kokemuksia aikuiseksi kasvamiseksi
  • Toinen paluu n. 24 vuoden kieppeillä merkitsee yleensä identiteetin muodostumisen aikaa, astrologisesti Askendentin vaikutus alkaa aktivoitua, valmistutaan ammatteihin tai oma ala mahdollisesti alkaa löytyä, nuoruuden ihmissuhteet muuttuvat vakavammiksi ja halutaan vakiintua, ehkä perustaa perhe ja myös oma suhde vanhempiin muuttuu myös seuraavien 12 vuoden aikana
  • Seuraava paluu n. 34 vuotiaana merkitsee useille ruuhkavuosia, viimeistään tässä vaiheessa perustetaan perhe jos ei jo aiemmin, sosiaaliset suhteet muuttuvat erilaisiksi (perhekeskeisiksi) jne.

Näin elämänpolkua hahmotellen voidaan elämä jakaa 12 vuoden periodeihin ikävaiheiden mukaan.

Jupiterin paluissa tulkinnan perustekniikka on sama kuin muissakin paluissa, joten keskeisiä tekijöitä ovat Jupiterin sijainti kartalla, aspektit ja kartan Askendentti. Myös Jupiterin paluissa Askendentti kertoo energian suuntautumisesta ja tavasta/ luonteesta, jolla Jupiter toimii, sekä millaisia asioita/ ihmisisä Jupiter elämään tuo.

Kartan hallitsija, Askendentin merkin hallitsijan myönteiset aspektit tukevat henkistä kasvua ja laajentumista tai menestystä. Haastavat aspektit varoittavat riskeistä edustamiensa asioiden ja ihmisten suhteen. Askendentin merkkiä vastaava elämänalue eli huone kertoo mistä ollaan kiinnostuneita ja halutaan lisää tietoa. Mikäli Jupiter tekee paluullaan (ja/tai jaksoillaan) uudelleen kontakteja taivaankappaleisiin, joihin sillä on aspekti radixilla, ohjaa syntymäkartan aspekti toimintaa ja sen lopputulosta.

Koska Jupiterin paluu periodilla tapahtuu paljon, sen trendien hahmottamiseksi se kannattaakin jakaa pienempiin palasiin, eli 12 jaksoon, jotka nekin kertovat oman versionsa asioista ja tapahtumista periodilla.

Jupiterin jaksot (Jupiter series) lasketaan alkaviksi Jupiterin paluusta ja kestävät n. 12 kuukautta kerrallaan. Ensimmäinen jakso alkaa paluusta ja tuo periodi aktivoi Jupiter paluun teemat. Jos siis syntymäkartalla Jupiter on 01° Skorpionia (kuten allekirjoittaneella), tehdään uusi jaksokartta Jupiterin siirtyessä aina seuraavassa merkissä samalle asteelle (01° Jousimiestä, 01° Kaurista, 01° Vesimiestä jne.)

Allekirjoittaneella oli edellinen Jupiterin Paluu noin vuosi sitten 18.10.2017, jolloin omalla kohdallani alkoi uusi 12 vuoden kierros. Oman karttani Askendentti on Jousimiehessä, joten Jupiter on radixini hallitsija, tehden aspekteja molempiin Valoihini, sekä mm. Pallakseen, Hygeiaan, Astraeaan ja Solmuihin.

Kartan Askendentti on Neitsyessä, parin asteen päässä Auringostani, ja Jupiter on 3. Huoneessa yhtymässä Merkuriukseen (Aurinkoni hallitsijaan), joten Askendentin hallitsijan ja Jupiterin aspektit ovat yhteiset muualle kartalla. Jupiter on myös väljästi yhtymässä merkkirajan ylitse Aurinkoon Vaa’assa ja oppositiossa Pallakseen.

Jupiterin hallitsemat alueet ovat 3. Huone, ja sen oppositiossa 9. Huone ja Jousimiehen merkki. Jousimiehessä Saturnus oli tuolloin melko tarkasti radixin Askendentillani. Jupiter paluun Mc/Ic Akseli on tarkasti vastakkainen radixin Mc/Ic Akselin kanssa. 9. Huoneessa Uranus viittaa erilaisiin ajattelutapoihin ja malleihin.

Kiinnostuksen kohteet periodilla 2017-2029 ovat siis henkilökohtaisia ja todennäköisesti myös terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä.

Jupiterin paluun pilkkominen 12 pienempään jaksoon todennäköisesti helpottaa kunkin vuoden henkisen kasvun ymmärtämistä ja hahmottamista 12 vuoden aikajanalla.

Ensimmäinen jakso alkaa siis paluusta ja kestää noin 12 kuukautta. Allekirjoittaneella toinen jakso alkoi, kun Jupiter tuli 15.11.2018 Jousimieheen 01° 36’.

Jaksot kestävät sen aikaa, kun Jupiter kulkee 30 astetta eteenpäin seuraavaan merkkiin, sisältäen myös mahdolliset Jupiterin peruutukset.

Jokaiselle jaksolle tehdään oma karttansa, jolla on omat Akselit ja huoneet, taivaankappaleiden sijainnit, aspektit ja kuviot, jotka selventävät kuluvan periodin trendejä.

Tätä karttaa tarkastellaan suhteessa alkuperäiseen Jupiterin paluun karttaan, erityisesti katsoen mihin huoneeseen ja elämänalueelle jakson Askendentti sijoittuu. Tämä kertoo huomion kohteena ja meneillään olevista asioista.

Kartan Askendentti on tällä kertaa Leijonassa, jota hallitsee Aurinko, sijoittuen Jupiterin paluu -kartan 12. Huoneeseen. Jupiter on tällä jaksolla 5. Huoneessa, myös taas väljästi yhtymässä Aurinkoon yli merkki ja huone rajan. Tällä jaksolla Jupiter on myös neliössä Kuun ja Marsin yhtymään Vesimiehessä. Tällä jaksolla Jupiter toistaa myös syntymäkartan aspektit Solmuihin.

Jupiterin alueita ovat 5. Huone, 9. Huone ja Jousimiehen merkki. Jousimiehen merkki jää 5. Huoneen sisälle, ”komeroon”, aivan kuten Jupiterin paluu kartallakin se oli 4. Huoneen sisällä. 5. Huoneen kärki sijoittuu radixin Neptunukselleni, ja on väljästi yhtymässä radixin Keskitaivaalleni (Mc) ja samalla myös yhtymässä Jupiter Paluun Ic:lle.

Tämän jakson Askendentti viittaa ulkonäöllisiin ja itseilmaisullisiin asioihin. Allekirjoittanut oli jo ensimmäisellä jaksolla kiinnittänyt erityisesti huomiota hyvinvointiin ja terveyteen liittyviin asioihin, sekä jakson loppupuolella käynyt leikkausoperaatiossa, jonka myötä painoni on pudonnut ja pystyn jälleen liikkuvampaan elämään.

Tällä jaksolla Chiron on 9. Huoneessa, joka saattaa viitata muutoksen tarpeeseen ajattelutavoissa ja tottumuksissa ja kolmiossa Jupiteriin. Uuden jakson alkaessa allekirjoittanut alkoikin kiinnittää huomiota omaan liikkumiseen, jaksamiseen ja lepoon, joten hankin älyrannekkeen, jonka avulla voin tarkkailla paitsi päivittäisiä askeleitani, myös unen määrää ja laatua.

Tavallisesti ainakin yksi jaksoista muistuttaa Akselien puolesta varsinaista Jupiterin paluuta, ja tuolloin saadaan eniten irti koko periodin Jupiterin potentiaalista. Myös Jupiterin transiitit niin alkuperäiselle paluulleen, kuin myös jakson kartalle, toimivat tehokkaasti ajan laadun indikaattoreina.

Todennäköistä on myös, että koko periodilla Jupiter peruuttaa jossain vaiheessa ja se voi sitten osua myös oman Jupiter jakson aikaan, tällöin voidaan saada useampiakin jaksoja tietyssä merkissä. Näistä, kuten myös muidenkin peruuttavien taivaankappaleiden kohdalla, aina kukin kartta on toiminnassa ja voimassa aina seuraavan jakson alkuun asti (direct-retro-direct).

Tässä siis pienoinen katsaus Jupiterin paluuseen ja sen jaksoihin. Jos kiinnostuit aiheesta enemmän, on myös Jupiterin paluista tulossa tulkintaan materiaalipaketti, jota voi myöhemmin tilata s-postin kautta. Kannattaa seurailla kotisivujani ja Facebook-sivuni ilmoittelua.

Oikein antoisaa Jupiterin sosiaalista ja juhlavaa aikaa!!

Vastaa

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest