Jupiterin peruutus Kauriissa 2020

Jupiter kiertää Auringon ympäri 12 vuodessa, kulkien keskimäärin vuoden yhdessä merkissä/ 30°, ja kaikki merkit lävitse n. 12 vuodessa. Jupiter peruuttaa noin kerran vuodessa ja 120 päivää.

Viime vuonna, 2019, Jupiter peruutti Jousimiehessä kesän yli huhtikuusta elokuuhun. Nyt Jupiter pakittaa Kauriissa toukokuusta syyskuuhun. Tarkemmin Kauriin 27° , 14.5.- 13.9.2020 ja 17° asti.

Edellisen kerran, Jupiter peruutti Kauriissa toukokuusta syyskuuhun, 12 vuotta sitten vuonna 2008, tuolloin lähtien Kauriin 22°ta peruuttaen aina 12° Kaurista asti. Nyt on monella taholla epäilty, että tämä peruutus nostaisi esiin tuon ajan ja sen jälkeiset vaikutukset mm. talouden alueella.

Peruutustaan edeltävälle varjoalueelle Jupiter tuli 3.5.2020 ja lopullisesti pääsee retronsa jälkeiseltä varjoalueelta ulos joulukuun puolessa välissä.

Nyt tämän retronsa aikana Jupiter tekee matkallaan sekstiilit Neptunukseen (18°) ja yhtymät Plutoon (22°).

Seuraava yhtymä Pluton kanssa on edessä kesä-heinäkuun aikaan ja vielä kerran Jupiterin jo uudelleen edetessä marraskuun alussa. Sekstiili Neptunukseen on edessä heinäkuun lopussa ja sitten jälleen lokakuun alussa. Näiden transiittien vaikutukset luonnollisesti kohdistuvat kaikkiin, joilla on omilla kartoilla tekijöitä johtavissa merkeissä, mutta erityisesti Kauriissa ja Kaloissa. Haasteet voivat liittyä rakenteisiin ja/tai taloudellisiin asioihin.

Jupiteriin liitetään laajentuminen, optimismi ja myös ylilyönnit, kaikki on isoa ja ollaan avuliaita, sekä ymmärtäväisiä.

Peruuttava Jupiter liittyy etuihin, palveluksiin, lahjoihin ja sosiaalisiin tapahtumiin, rahaan, matkusteluun ja onnekkuuteen. Onnenpotkut voivat olla nyt mahdollisia. Kysymys on laajentumisesta, kehityksestä ja kasvusta. Usein Jupiterin peruutuksia ei huomaa, eivätkä ne kovin voimakkaasti tunnu, joten ne on helppoa jopa unohtaa.

Jupiterin peruuttaessa tulee moraaliin, etiikkaan, oikeudenmukaisuuteen ja vakaumuksiin liittyvät asiat uudelleen arvioitaviksi. Ollaanko oikealla tiellä, ja jos ei olla mihin suuntaan tehdään korjausliike. Ovatko seuraamamme periaatteet oikeita? Jotkut voivat etsiä henkistä tukea erilaisista hengellisistä, henkisistä, tai metafyysistä opeista.

Asioita voidaan pohtia hyvinkin syvällisesti ja monelta eri kantilta. Omat periaatteet voidaan kyseenalaistaa, tai vakaumus asettaa epäilyksen alaiseksi. Saatetaan joutua etsimään vahvistusta omille ajatuksille, mutta kun oma ajattelu, vakaumus ja elämänpolku ovat selkeitä, on myös mahdollisuus taloudellisille tilaisuuksille, vaikka näihin ei itse voisi vaikuttaa.

Huolimatta Jupiterin maailmallisesta asenteesta, tämä on hyvää aikaa kaikenlaisille sisäisille pohdinnoille ja itsetutkiskelulle. Jupiter kannustaa tutkimaan, etsimään ja seikkailemaan, joten se saa kaikki toimimaan haluamallaan tavalla.

Jupiter liittyy matkustamiseen ja erityisesti pitkiin, ulkomaanmatkoihin, ja mannertenvälisiin matkoihin, joten sen peruuttaessa myös niissä on usein ongelmia, viivästyksiä tai muutoksia. Nyt tehtävillä matkoilla tulee olla henkilökohtaisesti isompi, henkinen merkitys, eikä vain pelkkä lomailumatka.

Ongelmia saattaa ilmentyä myös kulttuurien välisissä kanssakäymisissä, erilaisia tapoja ei välttämättä ymmärretä tai ne aiheuttavat kahnausta. Erilaiset uskonnolliset vakaumukset voivat myös aiheuttaa ristiriitoja yksilöiden ja/ tai  kulttuurien välillä, jos odotukset ovat kovin erilaisia.

Tämä on hyvää aikaa laajentaa omaa henkistä, emotionaalista ja hengellistä kapasiteettia. Kannattaa ottaa itselle aikaa ja tutustua omaan itseen, antaa itselle mahdollisuus kasvaa. Yksin ei kuitenkaan kannata olla ja murehtia asioita. Itseään ei kannata kohdella vahingollisesti, yrittää tehdä mitään sellaista joka ei ole omaa ja oikein, tai yrittää kehittää itseään vain koska itseään pitää kehittää.  Nyt voi tapahtua uskomattomia asioita, joihin ei kuitenkaan kannata jäädä jumiin, vaan siirtyä aina eteenpäin ja tehdä uusia löytöjä.  

Nyt aloitettavat uudet työsuhteet ovat hyviä ja toimivia, mutta kannattaa varoa kuitenkin ylilyöntejä ja ylisuorittamista. Innostus ja tehokkuus voivat pelottaa paikan vanhat työntekijät, jotka tekevät johtopäätöksensä ennen kuin ehditään edes näyttää todellista potentiaalia.

Nyt on otettava omaa aikaa pohtia omaa elämää ja missä vaiheessa ollaan menossa. Jos Venuksen retro asettaa ihmissuhteet uuteen valoon, tarjoaa Jupiterin retro vielä sen jälkeen mahdollisuuden pohtia valintojamme ja ovatko ne itselle oikeita vai vääriä. Ovatko ihmissuhteet itselle hyviä ja omaa kehitystä tukevia, onko elämä ja mitä tehdään mielekästä, sekä millainen asenne ja näkökulma valitaan maailmaan.

Jos Jupiterin liike Kauriissa on vaatinut runsaasti kärsivällisyyttä, on muutos tulossa vuoden lopulla. Jouluun ehdittäessä pääsee Jupiterkin Vesimieheen.

Tämän jälkeen on käsiteltävänä näistä kevään isoista retroista enää Pluto, joka periaatteessa peruuttaa paikoillaan jo nyt. Siitä enemmän myöhemmin.

Kaikille aurinkoisia päiviä!! Pysykää turvassa ja terveinä!!

Vastaa

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest