Kevätpäiväntasaus, Oinas ingressi, kevään ensimmäinen päivä, Kansainvälinen Astrologian Päivä ja Astrologinen Uusivuosi!!

Oinas Ingressi 2020

20.3.2020 aamulla aikaisin meidän aikaamme 05.49 Aurinko siirtyy Oinaan merkkiin, on Oinas ingressin aika.

Tämän ingressin (sisääntulo) myötä Aurinko ylittää Päiväntasaajan, eli ekvaattorin ja siirtyy vihdoin eteläiseltä pallonpuoliskolta valaisemaan ja lämmittämään tätä pohjoisempaa puoliskoa.

Hyvää kevään ensimmäistä päivää, Vernal Equinox/ Kevätpäiväntasausta, ja Kansainvälistä Astrologian päivää!!

Oinas ingressi aloittaa aina uuden astrologisen vuoden kierroksen ja tällä kertaa uutta vuotta aloitetaankin hyvin poikkeuksellisissa merkeissä.

Kevätpäiväntasauksen, Vernal Equinox’in, lisäksi nyt vietetään myös Kansainvälistä Astrologian Päivää. Tämä päivä sijoittuu aina kevään ensimmäiselle päivälle, jolloin katsotaan myös astrologisen vuoden alkavan.

Ingressinsä kartalla Aurinko on ensimmäisessä huoneessa, henkilökohtaisella alueella. Tämä sijainti liittyy itseilmaisuun, omiin henkilökohtaisiin asioihin ja niiden toteuttamiseen omalla tavalla maailmassa. Aurinko tällä alueella voi olla itsekeskeinen, omaan napaan tuijottava, ja itsekäs. Henkilökohtaiset asiat korostunevat ja itseilmaisun tarve on nyt vahva. Aurinko aina kulmahuoneessa (1., 4., 7. tai 10. huoneessa) on vahva ja voimakas.

Ingressin kartalla Aurinko on sekstiilissä 12. huoneen Saturnukseen Kauriissa ja tämä aspekti merkitsee vastuunottamista ja sen johdosta onnistumista, kun asioihin suhtaudutaan vakavasti.

Auringon lisäksi 1. huoneesta löytyvät Merkurius Kalojen 02°, Neptunus Kalojen 18°, Uranus Härän 04° ja Venus Härän 15°.

Näistä Aurinko (Oinaan 0°) on puolineliössä Venuksen kanssa (Härän 15°) 1. huoneessa. Tämä aspekti voi olla jonkin verran haastava, koska itsensä arvostaminen voi olla riippuvainen toisten arvostuksesta ja heidän merkityksestään. Oma seura valitaan tarkoin ja keiden kanssa tullaan olemaan.

Venus 1. huoneessa, 15° Härässä liittyy toisista välittämiseen ja rakkauden osoittamiseen läheisille. Rauhallinen ja lempeä käyttäytyminen, luotettavuus, vakaus ja turvallisuus ihmissuhteissa ja toisista huolehtiminen.

Neptunus 1. huoneessa 18° Kaloja edustaa rajattomuutta toisten kanssa, itseilmaisussa voi olla epäselvyyttä ja on asetettava selkeitä rajoja ja osoitettava kuka kukin on, ja missä kenenkin paikka on. Neptunuksen ja Venuksen välinen sekstiili tuo lempeyttä ja luovuutta ihmissuhteisiin.

Merkurius 1. huoneessa, Kaloissa edustaa omaa ajattelua ja ideoita. Intuitiivisuus, uteliaisuus, tiedon etsinsä, mielikuvituksellisuus ja kyky ajatella toisten kanssa samalla aaltopituudella, sekä verkostoituminen ovat tämän Merkuriuksen sijainnin teemoja. Ehkä nyt eristäytymisen aikaan tulee katsottua niin paljon elokuvia ja sarjoja, tai luettua kirjoja, että todellisuuden ja mielikuvien välinen ero voi olla häilyvä. Tai yritämme mielikuvitella tulevaisuuden skenaarioita.

Uranus 1. huoneessa, Härässä edustaa vahvaa halua ilmaista itseä omalla, originaalilla tavalla ja dynaamisesti. Toisaalta vallalla voi olla myös vahva halu uhmata sääntöjä ja toimia poikkeuksellisesti. Näin poikkeuksellisina aikoina monet haluavat uhmata rajoituksia ja sääntöjä, mutta toisaalta kaikki toiminta on juuri nyt poikkeuksellista.

Merkurius 02° Kaloja sekstiilissä Uranukseen 04° Härkää on melko tarkka aspekti, edustaen nopeaa ajattelua, puhetta ja päätöksiä. Nyt on mahdollisuus olla aikaansa edellä, keksiä uusia ideoita ja ajatella asioista aivan uudella tavalla.

Luonnollisesti tämän poikkeuksellisen ajan transiiteissa ei voi välttää kiinnittämästä huomiota kartan 12. huoneen vahvaan stelliumiin Kauriissa. Sieltä löytyvät Pallas 21°, Mars 22°, Jupiter 22°, Pluto 24° ja Saturnus 29° Kaurista. Tämän valtavan pompsin käsittely on tuntunut sen verran massiiviselta, etten ole siihen halunnut tarttua, enkä nytkään tee sitä kovin syvällisesti.

Tämän hetkistä maailmantilannetta tarkasteltaessa stelliumista löytyvät kaikki vallalla olevat teemat.

Ilmassa on uhkarohkeutta, pelottomuutta ja mm. matkustelua seurauksista välittämättä, omiin vakaumuksiin luottaen. Toiminta on estynyttä ja energiaa ei päästä purkamaan luonnollisella tavalla. Tarvitaan kärsivällisyyttä, kykyä organisoida asioita ja itsekuria. Energiaa ja kekseliäisyyttä kyllä löytyy, sekä tahtotila on vahva. Vahva halu elää ja selviytyä auttaa tekemään isoja ratkaisuja. Itsehillinnän avulla voidaan saavuttaa paljon ja menestyä, sekä olla suunnannäyttäjiä. Laajat rajoitukset liikkumisessa, vapauden tarpeen ja rajoitusten välillä voi olla suuria ristiriitoja ja vaaditaan paljon itsekuria. Uusia rutiineja luodaan ja ne opittuamme löydetään uudenlainen innostus ja muodot toimia. Kommunikoidaan henkisellä tasolla ja ymmärretään toisia. Humanitaarinen ajattelu ja koko ihmiskuntaa auttavat keksinnöt ovat nyt tapetilla, on oltava viisas ja yhdisteltävä osaamista, kokemuksia ja ajatuksia konkreettisiksi suunnitelmiksi, sekä tehtävä uhrauksia kaikkien hyväksi, jotta asiat järjestyvät.

Kuu myös löytyy kartan 12. huoneen puolelta, Vesimiehen 13°, aivan Askendentin (14° Vesimies) tuntumasta, joka luo eristyneisyyttä ja vetäytymistä omiin oloihin. Julkisissa esiintymissä voi olla hankaluutta tai ongelmia, ja toiminta on keskittynyt taustalle ja tapahtuu eristyksissä. Kuun ja Venuksen välinen neliö luo vaikeutta ilmaista tunteita ihmissuhteissa, mikä ei ole ihme äkillisesti muuttuneissa olosuhteissa. Voi olla vaikeaa rentoutua läheisten seurassa, ja olla oma itsensä. Nyt onkin luotava ja opeteltava uudenlaisia tapoja olla yhdessä.

Kaikesta poikkeuksellisuudesta huolimatta, kaikille oikein hyvää Astrologista Uutta vuotta ja kevään ensimmäistä päivää!! Pidetään toisistamme hyvä huoli!!

Vastaa

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest