Mars Paluu ja sen tulkintaa

Lämmin kesä on täällä blogissa edelleen ollut aika hiljaista, kun kirjoittaja on aktiivisesti muuttanut lähemmäs puolivuotta pakaten ja purkaen tavaroita yhtäällä ja toisaalla.

Oman henkilökohtaisen Mars paluuni lähestyessä päädyin jälleen päivittämään omaa eri lähteistä kokoamaani Mars Paluiden materiaalipakettia ja tutkailemaan tuon toiminnallisen ja aloitteellisen taivaankappaleen toimintaa ja liikkeitä.

Yleensä paluiden aikaa kuvataan siten, että paluun tapahtuessa taivaankappaleen energiat tuntuvat vahvoina elämässä. No oma varsinainen Mars Paluun hetkeni oli torstaina (22.7.) aamulla aikaisin ja silloin en todellakaan ollut erityisen aktiivinen, paitsi unissani ja nukuin. Olen myös ollut paitsi toimelias ja aktiivinen, myös välillä todella uupunut ja väsynyt.

Tämän paluun lähestymiseen havahduinkin konkreettisesti itse, kun tajusin viime kuukausien aikaisen asioiden pysähtyneisyyden ja tapahtumattomuuden, sekä oivalsin sen yhteyden Marsin liikkeeseen suhteessa omaan paluuseensa.

Marsin syklin viimeinen vaihe, balsaminen vaihe, eli viimeiset 45° ennen seuraavaa paluun ajankohtaa voi olla hyvinkin turhauttava ja puuduttavaa aikaa, onhan Marsin luonne aktiivinen ja uutta aloittava. Balsaminen vaihe (315° – 360/0°) on aika, jolloin lopetellaan vanhaa ja pistetään edellisen paluun teemoja pakettiin, vaikka Mars tekijänä kuopii jo lähtökuopissa ja haluaisi päästä toimintaan. Tämä pysähtyneisyys ei tarkoita lamaantumista, laiskuutta tai paikoillaan pysymistä – nuo teemat liittyvät enemmän Saturnukseen tai Plutoon, vaan toimintaa vanhojen asioiden parissa, eikä uutta päästä synnyttämään. Tätä pysähtyneisyyttä kuitenkin tarvitaan uuteen valmistautumiseen ja jälleen Mars paluun aikaan päästään etenemään uusin voimin.

Marsin paluun tulkinta on periaatteessa samanlaista kuin muidenkin paluukarttojen, mutta siinä on muutamat omat erityislaatuisuutensa. Mars paluu ei välttämättä avaudu kovin hyvin ja selkeästi ensimmäisellä katsomiselta, mutta kun tietää mitä kartalta tulee etsiä ja millaisiin merkkeihin kiinnittää huomiota, se tarjoaa mahdollisuuksia tulevan toiminnan periodin tarkasteluille.

Jos halutaan pohdiskella tulevaisuuden mahdollisuuksia, on hyvä tunnistaa mitä on aiemmin tapahtunut. Omassa elämässään kukin on omien asioidensa paras asiantuntija, joten edellisten paluukarttojen tarkastelu voi auttaa selvittämään mistä on tiettyyn vaiheeseen elämässä tultu ja mihin ollaan menossa.

Tarkasteltaessa aikaa taaksepäin voi hyvin huomata miten Marsin edustamat teemat ovat edellisen Mars kierroksen aikana toteutuneet ja nousseet esiin. Erityisesti millä alueella on Mars tuonut esiin toimintaa ja miten sitä on toteutettu. Esim. Mars 8. huoneessa viittaa vahvasti sukuun, perintöihin, yhteisiin varoihin ym. sukulaisten kanssa toimintaan ja sitä on kyllä ollut tällä omalla edellisellä periodilla yllin kyllin. Paitsi varojen jakamista, perintöjen säilyttämistä ja menneistä luopumista, myös sukupuun täydentämistä on tullut tehtyä viime aikoina.

MarsP19

Omalla edellisellä Mars paluullani (2019) oli Auringon yhtymä Marsiin, ja tuolloin sain tuon yhtymän molemmille, Marsin ja Auringon Paluilleni. Näiden kahden elinvoimaan ja jaksamiseen liittyviä kohtaamisia tapahtuu melko säännöllisesti 15–17 vuoden välein ja ne merkitsevät yleensä käännekohtia elämässä. Tietty aikakausi elämässä päättyy ja toinen alkaa. Usein osallisina ovat myös muut hitaampien taivaankappaleiden transiitit, kuten Saturnuksen neliöt, puolitukset tai paluut. Uranushan liittyy aina asioita uudistavana ja vanhaa romukoppaan heittävänä tekijänä Saturnuksen rakentaviin ja vakautta lisääviin transiitteihin myös. Ja näissä osallisena Mars osoittaa omalla kulkemisellaan missä ja milloin toimintakykyä ja aktiivisuutta tarvitaan. Oman erityisen merkityksensä voi tuoda mahdollinen Auringon ja Marsin välinen aspekti omalla syntymäkartalla, ja minulla nyt sattuu olemaan väljä Marsin ja Auringon välinen merkkirajan ylittävä yhtymä.

Kaikilla paluukartoilla voidaan taivaankappaleen liike (transiitti) suhteessa omaan paluunsa karttaan jakaa 8. vaiheeseen; Uusi, Kasvava, Ensimmäinen Neljännes, Kupera, Täysi, Vähenevät, Viimeinen Neljännes ja Balsaminen -kaikki termit tuttuja Kuun vaiheista. Jokaisessa vaiheessa taivaankappaleen edetessä kohti seuraavaa paluutaan nousevat esiin kyseisen vaiheen energiat yhdessä taivaankappaleen tekemien transiittien kanssa.

Vaikka Marsin liike voi tuntua epäsäännölliseltä, johtuen sen ajoittaisesta peruuttelusta, ja sen toiminta ja energia arvaamattomalta, voidaan useita paluita taaksepäin tarkasteltaessa huomata säännönmukaisuuksia ja selkeää toimintalinjaa. Minkä Mars aloittaa, sen se myös haluaa saada valmiiksi, ja siihen voi mennä pidempikin aika kuin yhden paluun kierros.

Marsin sijoittuminen kulmahuoneisiin (1., 4., 7. ja 10.) viittaa aina aktiiviseen toimintaan, aloitteellisuuteen ja uuteen alkuun. Usein jonkinlaiseen ’yksityisyrittäjyyteen’, ja vaikkei oman firman perustaminen olisikaan agendalla, itsenäistyminen ja oman identiteetin muodostaminen on tärkeää. Tämä prosessi voi viedä pidemmän aikaa ja suuntautua eri alueille, joten Mars paluulla voi Mars olla peräkkäisinä periodeina ensin vaikkapa 1. huoneessa, jolloin huomio ja toiminta kohdentuu itseen, omaan jaksamiseen ja omien rajojen määrittämiseen suhteessa toisiin ja jatkua seuraavalla periodilla, toisella alueella, jos Mars on vaikkapa 10. huoneessa, jolloin tärkeää on määrittää ja asettaa tulevaisuuden tavoitteita ja aikatauluja niiden toteuttamiseen. Kun taas välillä Mars välihuoneissa (2.,5.,8.) tuonee tullessaan aktiivista toimintaa tavoitteisiin pääsemiseksi tai päättöhuoneissa (3., 6., 9.), asioiden päättämistä ja ratkaisemista, tai luopumista uuden alun edessä.

Ja samoin kuin muillakin paluukartoilla, kertoo kartan Askendentti, Nousumerkki, kyseisen periodin suuntautuneisuudesta, asioiden ja tapahtumien luonteesta ja asenteesta. Mutta mikäli paluukartan ihmissuhdeakseli (Asc/Desc) sijoittuu oman syntymäkartan merkeissä ja huoneissa akselien alueelle, on huomio todennäköisesti painottunut myös noissa asioissa. Askendentti oman kartan kulmahuoneissa viittaa vahvaan henkilökohtaiseen toimintaan ja etenemiseen asioissa. Taivaankappaleet Akseleilla, paluulla tai syntymäkartalla, saavat aina erityisen energialatauksen. Kannattaa huomioida syntymäkartan taivaankappaleet paluun Akseleilla, tai päinvastoin.

Mihin huoneeseen Mars paluun Askendentti sijoittuu syntymäkartalla, kertoo millä elämänalueella on toimintaa, ja lisää vinkkiä antaa taivaankappaleet samassa huoneessa paluukartalla.

Marsin sijoittuminen omalle kartalleen, merkki ja aste on aina tietenkin sama kun on paluusta kyse, mutta huone ja aspektit antavat vihjeitä millä elämänalueella on toimintaa ja aktiivisuutta.

 Mars paluun Kuu (merkki ja huone) kertoo mihin emotionaalisesti suunnataan toimintaa.

Löytyykö Mars paluulta yhdistäviä tekijöitä muiden paluiden (Auringon, Merkuriuksen tai Venuksen paluiden) kanssa? Mars paluun tekijä (Akselin kärki, taivaankappale tai laskennallinen piste) toisen paluun merkityksellisellä kohdalla aktivoituu molempien karttojen kautta elämässä ja kannattaa huomioida.

Entä kenen / minkä taivaankappaleen kanssa Mars omalla paluullaan toimii yhteistyössä kumppanina, eli aspektissa? Mars, Jupiter ja Aurinko hallitsevat kaikki tulimerkkejä, joten niiden energiat ovat samansuuntaisia, aktiivisia ja toiminnallisia. Kannattaa siis tarkastella onko tämä kolmikko keskenään aspekteissa tai aspektoiko Mars/Jupiter tai Mars/Aurinko jotain kolmatta taivaankappaletta. Tuon taivaankappaleen energia voi vaikuttaa paluulla siihen aspektoivien toimintaan ja energiaan. Auringon ja Jupiterin lisäksi myös muut Marsin kanssa aspektoivat taivaankappaleet tuovat oman energiansa ja luonteensa Marsin toimintaan oman paluunsa kautta.

Näitä teemoja pyöritellen olen tätä omaa paluutani työstänyt ja edellistä pyrkinyt tarkastelemaan taaksepäin.

Mikäli Mars paluiden tulkinta kiinnostaa, olen koonnut eri lähteistä pienehkön tiiviin tulkintapaketin aiheesta (n. 23 sivua) ja sen sekä kartat voi minulta tilata s-postilla. Paketin hintana olen pitänyt 1€ / sivu. Tilaukseen kannattaa ilmoittaa syntymädatat ja paikkakunta, jos haluaa myös paluukartan ja yhdistelmäkartan mukaan.

Antoisaa ja rentouttavaa kesänjatkoa kaikille!!

Vastaa

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest