Saturnus Retro Vesimiehestä Kauriiseen ja takaisin….

Taivaankappaleiden peruutuksia tapahtuu toistuvasti ja säännöllisen epäsäännöllisesti. Tällöin Maan ja peruuttavan taivaankappaleen kiertoradat ja niiden tasot ovat suhteessa toisiinsa, sekä Aurinkoon, sellaisissa kulmissa että meistä käsin taivaankappale näyttää kulkevan taaksepäin. Kysymys on kuitenkin vain näennäisestä liikkeestä.

Kaikki taivaankappaleiden peruutukset jaotellaan yleensä kolmeen osaan; ensin taivaankappale siirtyy sille alueelle, jolle taivaankappale tulee lopulta peruuttamaan, eli varjoalue ennen peruutusta, sitten varsinaisen peruutuksen aika alkaen retron alkuasteelta pysähtymisen asteelle, ja kääntymisen jälkeen peruutuksen jälkeinen varjoalue, jolloin taivaankappale kulkee jälleen eteenpäin, kunnes pääsee jälleen sille asteelle jolta peruutukseen lähdettiin.

Saturnus on hidas ja kaukana liikkuva taivaankappale, joka peruuttaa joka vuosi ja on peruuttamassa yli puolet ajastamme, joten useilla voi olla syntymäkartoillaan peruuttava tai pysähtynyt Saturnus.

Saturnus lähtee tänä vuonna peruuttamaan 11.5.2020 Vesimiehen 01° ja peruuttaa 29.9.2020 ja Kauriin 25° saakka.

Tällä hetkellä Saturnus on kulkenut oman tulevaa peruutustansa edeltävällä varjoalueella pitkään, sillä jo 3.2.2020 Saturnus ohitti Kauriin 25° 21’, joka on peruutuksen pääteaste  ja lopullisesti Saturnus ohittaa tämän peruutuksensa alkupisteen Vesimiehen 01° 57’ uudelleen vasta 3.1.2021.

Yleensä käytän näissä kirjoituksissa vain astelukuja, mutta hidasta etenemistä selventääkseni olen nyt laittanut myös kaariminuutit asteiden perään.

Saturnus peruutti viime vuonna (2019) Kauriissa neljä kuukautta, huhtikuun lopusta aina syyskuun alkuun asti, joten kurkistamalla taaksepäin voi saada viitteitä siitä millaisista asioista tälläkin kertaa Kauriissa voi olla kysymys.

Nyt Saturnus aloittaa peruutuksensa Vesimiehestä, mutta palaa takaisin Kauriiseen heinäkuun alussa, ja johtuen hitaasta vauhdistaan etenemisensä aloitettuaan se ehtii palata takaisin Vesimieheen vasta tämän vuoden joulukuun loppupuolella.

Vuoden kuluttua toukokuusta 2021 alkaen Saturnus peruuttaa jälleen kesän aikaan, mutta sillä kertaa pysyen Vesimiehen merkin sisäpuolella, joten asiat joita nyt koetaan touko-kesäkuun Vesimiehen peruutuksen aikaan voivat antaa osviittaa siitä mitä on vuoden kuluttua saattaa olla odotettavissa.

Ulompien, hitaiden, taivaankappaleiden peruutukset koskettavat isoja joukkoja yleisellä tasolla, ovat sellaisina yleensä vähemmän henkilökohtaisia ja sellaisina vähemmän äärimmäisiä reaktioita aiheuttavia. Aivan kuten hitaiden taivaankappaleiden transiititkin merkeissä, nämä peruutukset kestävät kauan ja toimivat samaan tapaan kollektiivisesti isoille joukoille.

Peruutukset (retrograde) koetaan yleensä usein haasteellisina ajanjaksoina, jotka aiheuttavat häiriöitä ja toimimattomuutta tavalla tai toisella. Nämä häiritsevät ja rutiineja tai tapoja rikkovat ajanjaksot voivat olla myös uudistavia ja puhdistavia. Usein myös tieto, että peruutuksen aika on rajallinen ja retrot ohimeneviä, voivat helpottaa niiden kestämistä ja kohtaamista.

Samaan tapaan kuin peruutukset ovat näennäisiä ja liittyvät taivaankappaleiden kiertoratoihin ja niiden asemiin suhteessa Maahan ja Aurinkoon, myös asennoituminen niihin riippuu näkökulmasta.

Saturnus hallitsee rajoja, rajoituksia, velvollisuutta, vastuuta, rakenteita, viranomaisia, kurinalaisuutta, järjestystä, pitkäntähtäimen suunnitelmia ja aikaa.

Peruutuksensa aikana Saturnus saattaa toimia hyvin poikkeuksellisesti, liittyen sääntöihin ja takarajoihin. Saturnus liittyy sosiaalisiin odotuksiin ja normeihin, joten peruutuksensa aikaan moraaliin liittyvät asiat ja ongelmat voivat nousta pintaan. Mitä saa ja ei saa tehdä, haluta ja tarvita? Nämä edellämainitut asiat voivat nousta esiin yhä uudelleen ja niitä voidaan pohtia, testata ja jopa kyseenalaistaa.

Perinteisesti, ennen Uranuksen löytymistä, Saturnus on hallinnut sekä Kaurista että Vesimiehen merkkiä. Modernissa astrologiassa Vesimiestä hallitsee Uranus.

Kovin pitkälle Saturnus ei nytkään Vesimiehen puolella ehtinyt edetäkään, kunnes nyt palaa takaisin omaan merkkiinsä Kauriiseen.

Peruuttava Saturnus nostaa esiin ja korostaa vastuuta ja velvollisuuksia, tai toimintaa viranomaisten kanssa. Rajoitukset, viivästymiset tai esteet ovat myös mahdollisia, usein viranomaisten tai päättävien tahojen puolesta.

Usein Saturnuksen peruutus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella omaa edistymistä ja ajan kulumista tai oikeammin, olemmeko hukanneet aikaa vai käyttäneet sitä hyvin. Mitä on opittu ja onko mitään opittu? Millä alueilla on kohdattu esteitä ja kuinka ne on ylitetty, vai onko edes yritetty?

Nyt voidaan myös tarkastella ja kysyä, ehkä jopa kyseenalaistaa, mitä on edellisen retron jälkeen tehty ja mihin tavoitteisiin päästy?

Koska Saturnus on hyvin tavoitekeskeinen energioiltaan, se paitsi vaatii onnistumaan, myös kannustaa yrittämään yhä kovemmin, koska epäonnistuminen ei tule kysymykseen. Nyt ei ole oikea aika alkaa pelleillä tai jättää asioita kesken. On keskityttävä siihen mitä voidaan ja pystytään tekemään, sen sijaan että tuskailtaisiin jatkuvasti eteen tulevia esteitä. Samoin on nyt otettava opiksi niistä asioista, joita Saturnus haluaa opettaa.

Saturnuksen peruuttaessa takaisin Kauriiseen on kohdattava niitä asioita, joita on jo aiemmin nähty, tehty ja koettu.

Kuten tuolla alussa jo todettiin, kaikkien peruutusten suhteen ajankohdat, jolloin taivaankappaleet kulkevat peruutuksensa varjoalueillaan ennen ja jälkeen ovat merkityksellisiä jaksoja retroille. Mutta aiemmin kuvattujen kahden varjoalueen ja varsinaisen peruutuksen lisäksi tämä Saturnuksen retro voidaan merkkiylitysten myötä jakaa useampaan kuin kolmeen vaiheeseen.

1) Tämän retronsa viimeiselle asteelle, eli varjoalueensa alkuun, 25° Kaurista, Saturnus saapui tämän vuoden helmikuun alussa ja kulki eteenpäin kohti merkin loppua vakaasti siirtyen Kauriista Vesimiehen 0° maaliskuun 22./ 23. päivä 2020. Tämä ensimmäinen jakso, Kauriin varjoalue, jonka asioita kannattaa tarkastella on siis 3.2.-23.3.2020 välinen aika.

2) Vesimiehessä Saturnus ehtii kulkea eteenpäin nyt reilun 7 viikkoa 23.3.-11.5.2020 välisen ajan. Mitä olemme tehneet, nähneet ja kokeneet tämän ajanjakson aikana, voivat korostua ja todennäköisesti nousta uudelleen esiin nyt tulevalla 11.5- 1.7.2020 aikavälillä.

3) Uuden Kauris retron aika alkaa sitten jälleen heinäkuussa ja peruutusta Kauriissa jatkuu sitten aina syyskuun loppuun asti, eli kolmisen kuukautta. Tämän kolmen kuukauden aikana voivat tulla uudelleen eteen kaikki helmi-maaliskuussa tehdyt valinnat ja päätökset. On tarkasteltava asioita ja mahdollisesti otettava uudelleen kantaa tai vastuuta. Ehkä rajoituksia ja vastuuta toiminnasta omasta tahdosta tai ulkopuolelta. Asiat voivat olla hyvinkin pysähtyneitä tai tuntua jumiutuneilta. Toisaalta moniin asioihin voidaan nyt tarttua hyvinkin tarmokkaasti ja saada keväällä kesken jääneitä asioita valmiiksi ja päätökseen.

4) Lokakuussa Saturnus päättää peruutuksensa Kauriissa ja kääntää suuntansa jälleen eteenpäin. Alkaa peruutuksen jälkeinen varjoalue, jolla Saturnus kulkee Kauriissa aina lokakuun alusta 17.12.2020 asti. Tällöin jälleen esillä ovat samat asiat kuin helmi-maaliskuussa, ja heinä-syyskuussa. Nyt suunta on kuitenkin jälleen eteenpäin kulkeva ja ilma voi olla vapaampaa hengittää, asiat edistynevät vakaasti.

5) Peruutuksensa jälkeisellä varjoalueella kun Saturnus pääsee jälleen Vesimieheen tuolloin joulukuun puolenvälin tienoilla, jälleen ilmapiiri ja asenne muuttuvat. Vesimieheen siirtyminen voi luoda uudenlaisia näkemyksiä, erilaisia oivalluksia ja keksintöjä.

Lisäksi huomio kannattaa kiinnittää Saturnuksen pysähdyksen aikoihin. Nyt toukokuussa Saturnus seisahtuu pari päivää ennen peruutustaan 9.5.2020 ja on pari päivää seisahtunut, peruutus aktivoituu kaariminuuteissa konkreettisesti 15.5.2020.

Peruutuksen loppupuolella Saturnus puolestaan seisahtaa jälleen 26.9.2020 ja lähtee sen jälkeen etenemään kaariminuuteissa 4.10.2020.

Koska Saturnuksen kulku on näin hidasta ja kestää kauan, sitä kutsutaan kollektiiviseksi taivaankappaleeksi. Monilla miljoonilla samoihin aikoihin syntyneillä ihmisillä Saturnus on samoissa merkeissä ja jopa asteissa ympäri maailmaa. Vaihtelua tulee vain kun karttoja tarkastellaan huonejärjestelmien kautta.

Omalla kartalla kannattaa tarkastella Saturnuksen sijaintia ja liikettä peruutuksen aikana oman syntymäkartan (radix/ natal) huoneissa eli elämänalueilla ja suhteessa kulloinkin voimassa olevaan paluukarttaan. Auringon, Kuun, Merkuriuksen, Venuksen tai Marsin paluilla Saturnuksen peruuttava transiitti voi antaa uusia oivalluksia tarkasteltaessa niitä yhdessä syntymäkartan kanssa.

Oikein valoisaa kevään jatkoa! Pysykää turvassa ja terveinä!!

Vastaa

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest