Tämän hetken teemoja….

Saturnus ja Mars Vesimieheen..

Nämä poikkeukselliset ajat ovat saaneet monet astrologit tarkastelemaan tulevaisuutta ja viruksen etenemistä astrologisesta näkökulmasta monelta eri kantilta. Itse en ole niin perehtynyt virologiaan tai medic-astrologiaan riittävästi, jotta koronan tai pandemian etenemistä osaisin astrologian avulla tulkita tai ennakoida.

Sen sijaan taivaalla tapahtuvia muutoksia, ingressejä, merkinvaihdoksia ym. voidaan kyllä tarkastella yleisen ilmapiirin ja trendien muutosten näkökulmasta.

Reilu viikko sitten 22.3.2020 aamulla, kello 05.58 meidän aikaamme, Saturnus otti etäisyyttä Kauriin stelliumiin ja teki tämän vuoden ensimmäisen ingressinsä Vesimieheen. Ja tuolloin saattoi huomata energioissa muutoksen.

Saturnus hallitsee rakenteita, Kaurista, ja todellisuuden monenlaisia rajoituksia.

Vesimiehen symbolissa vedenkantaja kaataa ruukustaan vettä, pyrkien näin sammuttamaan toisten tiedonjanoa ja lisäämään henkistä yhteyttä toisten välillä. Vesimiehen merkkiin liitetään kaikenlainen edistyksellisyys, ”go where no man has gone before” – pioneerinen ajattelu, lääketieteelliset tutkimukset, uudet ja vanhat keksinnöt, sekä poikkeuksellinen ajattelu.

Vesimiehen merkkiin liittyy kaikenlainen yhteistyö, yhdessä toiminta, järjestöt ja samoin ajattelevien ihmisten työskentely ja toiminta yhdessä. Vesimies on hyvin sosiaalinen, itsenäinen ja vapaudenhaluinen merkki, johon yhdistetään myös verkostot ja verkostoituminen.

Saturnukseen puolestaan liittyvät esteet, estot ja rajoitukset, voivat aiheuttaa esteitä ystävyyssuhteisiin tai niiden luomiseen, toimintaan ja yhdessä olemiseen. Toisaalta kuitenkin ollaan konstailematta rehellisesti juuri sitä mitä ollaan, asiat sanotaan kuin ne ovat ja siihen on tyytyminen. Vesimies on Kauriin semisekstiili merkki ja Saturnus on Vesimiehen toissijainen hallitsija (co ruler).

Saturnus Vesimiehessä korostaa ja vahvistaa merkin erikoisuutta ja erityislaatuisuutta – tällä hetkellä meidän aikamme poikkeuksellisuutta. Ollaan todellisuuden tilanteessa, jossa ei ole aiemmin oltu.

Saturnus on viisas opettaja, ja nyt ovat korostuneet erilaiset, poikkeukselliset tavat opettaa ja opiskella.  Etäopetus/ etäopiskelu ovat nyt arkipäivää meille kaikille, ja kaikenlaiset kurssit, oppitunnit ja opetus ovat nyt siirtyneet verkkoon erilaisissa muodoissa. Opiskelu on erilaista, kun lähikontaktit puuttuvat. Koteihinsa toisiinsa eristäytyneet ihmiset ovat itsenäisesti ideoineet erilaisia ryhmävideopuheluita korvatakseen puuttuvia kontakteja.

Saturnus Vesimiehessä luo skeptisen asenteen, sekä objektiivisen ja tieteellisen näkökulman asioihin. Vaikka ystävyyssuhteita pidetään arvossa ja ollaan luotettavia ystäviä, voidaan myös kokea estyneisyyttä läheisyyden kokemuksessa.

Liikkumisen rajoittuminen ja sosiaalinen vetäytyminen ovat pakottaneet jo nyt parissa viikossa yhteiskunnan rakenteita (Saturnusta) luomaan uudenlaisia toimintamalleja. Kun kaupoissa käyntiä suositellaan rajoitettaviksi (Saturnus), ovat netissä tapahtuvat ostokset ja niiden kotiinkuljetus lisääntyneet näinä poikkeuksellisina aikoina todella paljon (Vesimies).

Vaikka Vesimies on irrottelun aluetta, Saturnus täällä estää uusien asioiden toteuttamista, ja uusia sosiaalisia tilanteita. Ryhmät, ihmisjoukot, verkostot ja verkostoissa toiminta voidaan kokea epäluotettavaksi ja pelottavaksikin. Nyt ei haluta ottaa riskejä, vaan toimia kohtuuden rajoissa. Ystäviin ja läheisiin suhteisiin suhtaudutaan vakavasti, suojelleen ja lojaalisti toimien.

Tulevaisuuden unelmat ja tavoitteet, ovat nyt toistaiseksi ”jäissä”, eikä luoteta yhtään mihinkään, mikä ei ole varmaa. Läheisten suhteiden lisäksi nyt valikoidaan myös tarkoin tavoitteet ja mihin energiaa tullaan panostamaan.

Eristyneisyyden ja syrjäytymisen välinen raja voi olla hiuksen hieno.

Tällä Vesimiehen alueella Saturnus tulee kulkemaan kolmen (3) vuoden ajan, käväisten kuitenkin vielä Kauriin lopussa. Saturnuksen peruutus alkaa 11.5.2020 Vesimiehen 01° ja jatkuu Kauriin 25°, sekä 29.9.2020 asti. Kauriiseen Saturnus peruuttaa siis 2.7.2020 ja tekee paluunsa takaisin Vesimieheen 17.12.2020.

Kesällä Kauriissa peruuttavat yhtä aikaa Jupiter, Saturnus ja Pluto, joten saamme tätä kimppaa koko vuoden. Vuoden lopulla, Saturnus ja Jupiter ottavat Plutoon etäisyyttä siirtyen yhdessä Vesimiehen alkuun.

Toinen Vesimieheen siirtyjä on Mars, joka eilen illalla, 21.43 teki oman ingressinsä Vesimieheen. Vesimiehessä Mars on yllättävä ja tarjoaa omalaatuisia näkemyksiä asioista. Vapaus on tärkeää ja tietoisuus omasta arvosta, asemasta ja tilasta. Aktiivisena taivaankappaleena Mars voi toimia hyvinkin kapinallisesti ja vaatia runsaasti tilaa toimia. Mars ei ole ennakoitavissa ja toimii kapinallisesti. Mikään ei ole välttämättä ”normaalia”, kun Mars kulkee Vesimiehessä.

Tämä transiitti korostaa älyllistä ja henkistä toimintaa. Projekteissa voi olla nopeutta, sattumanvaraisuutta, umpimähkäisyyttä, kekseliäisyyttä, kokeilevuutta, sekä nokkeluutta. Asiat haluttanee tehdä omalla tavalla. Tahtotila ja tekemisen meininki on vahva.

Halukkuus toimia yhdistettynä nokkeluuden, kekseliäisyyden ja älykkyyden kanssa on vahva luova paketti. Se mitä halutaan tai miten asioita tehdään, ei välttämättä ole kuitenkaan selkeää.

Koska Vesimies on suhteellisen paljon vapautta rakastava merkki, antaa Mars täällä toisten myös olla. Oma ja toisten yksilöllisyys, itsenäisyys ja vapaus korostuvat. Annetaan tilaa olla ja hengittää, pidetään sosiaalinen etäisyys.

Vesimiehessä Mars on uudistava – luovalla tavalla toimintaa ja  oman agendan toteuttamista erilailla. Uusille, poikkeuksellisilla tavoilla toiminta tässä parasta.

Ingressinsä aikaan Mars on nyt siis yhtymässä Saturnukseen Vesimiehen 0° .

Tämä transiittiaspekti on nopea ja suhteellisen tavallinen, kohtaavathan Mars ja Saturnus lukuisia kertoja toisensa kierrostensa aikana. Mars kiertää kierroksensa n. 2 vuoden aikana ja Saturnus 28-30 vuoden aikana. Mutta tämän vahvan ja pysähtyneen tilanteen, sekä Kauriin painottuneisuuden vuoksi tämä voi tuntua nyt erityisen vahvasti.

Marsin ja Saturnuksen kohdatessa on odotettavissa yleensä turhautumista johtuen esteistä, hitaudesta, suunnitelmien peruuntumisista ja viivästymistä. Rajoituksia ja säilyttämistä. Positiivisesti elämä voi olla järjestäytyneempää. Turhat ja ylimääräiset asiat jäävät pois, ja pystytään keskittymään olennaiseen ja suunnata energia keskittyneesti tiettyyn kohteeseen ja asiaan.

Juuri nyt kaikilla kartoilla kaikkien merkkien alut ovat aktivoituneet tämän transiitin myötä. Joten jos omalta kartalta löytyy tekijöitä alkuasteilta, tämä aika voi tuntua hyvinkin henkilökohtaisella tasolla.

Elämme nyt sellaista aikaa, jolloin ulkoapäin tulevat ja jopa maailmanlaajuiset vaikutteet ja rajoitukset ovat tulleet osaksi elämäämme ja arkitodellisuuttamme. Vesimies edustaa yhteisöllisyyttä ja humanitaarisuutta, ja olemme nyt kaikki samassa veneessä. Keskustelemme globaalisti internetissä, videopuheluissa ja sosiaalisessa mediassa toistemme kanssa, kysellen kuulumisia ja vointia – pysytellen omissa oloissamme, omassa tilassamme.

Kaikki toivovat poikkeustilanteeseemme nopeaa ja selkeää ratkaisua, mutta tulevaisuus on tuntematon ja poikkeuksellisten olosuhteitten kestoa on vaikea määritellä.

Aktiivisimmillaan tämä Marsin ja Saturnuksen transiitti on nyt, mutta Mars liikkuu todella nopeasti ja viivähtää Vesimiehessä nyt noin 6 viikkoa. Toukokuun 14. päivä 2020 Mars on jo Kalojen 01° ja tekee sieltä semisekstiilin peruuttamaan lähteneeseen Saturnukseen Vesimiehessä. Tämä transiitti voi merkitä vaikeita aikoja, sekä kovaa ja ikävää työtä. Nyt tarvitaan vastuunottoa ja uhrauksia, sekä sinnikkyyttä jatkaa kohti menestystä, terveyttä ja tasapainoista elämää. Edelleen huomioiden erityisesti kaikki me, joilla on tekijöitä omilla kartoilla merkkien alkuasteilla.

Kaikille jaksamista, pysykää kotona, turvassa ja terveinä!!

Vastaa

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest