Uusi Kuu Kauriissa 13.01.2021

Uusi Kuu Kauriissa

 Tänä aamuna 13.01.2021, kello 07:00:01 syntyi jälleen Uusi Kuu Kauriissa

Mitä odottaa tai toivoa tulevalta kuunkierrolta?

Kauriiseen liitetään mm. tulevaisuuden turvaaminen ja velvollisuuksien toteuttaminen, menestys ja siitä saatavat tunnustukset, johtamistaidot, auktoriteetit ja arvovaltaiset, johtavat henkilöt sekä hallitsevat ja johtavat taipumukset.

Tulevaisuuden turvaamisen tarpeiden kantilta Kauris hallitsee aikaa, järkevien päätösten tekoa, kypsyyttä, eläköitymistä ja vanhuutta.

Jos ikääntymiseen liittyvät asiat askarruttavat, nyt on hyvä ajanjakso etsiä niihin ratkaisuja. Samoin nyt jos koskaan on mahdollista tehdä ratkaisuja ja päätöksiä kypsällä tavalla, oli aihe mikä tahansa.

Myös taloudelliseen turvallisuuteen, rahaan tai vaikkapa eläkesäästämiseen liittyvät asiat voivat ratketa nyt eduksi. Nyt on myös mahdollisuus käyttää aikaa omaksi eduksi ja hyödyksi.

Kauris hallitsee myös vastuuta, vastuullisuutta ja velvollisuuksia.

Tämä on hyvää aikaa luoda aikuinen ja vastuullinen suhde tiettyyn henkilöön tai asiaan, joka sellaista vaatii, löytää tapoja luoda parempi julkisuuskuva, ottaa vastuuta tarvittaessa ja onnistua haasteissa siten että niistä on itselle hyötyä. Osaamisen, vakuuttavuuden osoittaminen ja sitoutuminen asioihin on nyt vaivattomampaa. Myös itsekurin löytäminen ja sen sekä itse varmuuden käyttäminen omaksi eduksi pyrittäessä tavoitteisiin on helpompaa nyt.

Kauris hallitsee tavoitteita eli kunnianhimoa, tavoitteiden ja päämäärien määrittelyä, mahdollisuuksien hyväksikäyttöä, ammatteja ja ammatillisuutta sekä kovaa työtä.

Tavoitteiden ja kunnianhimon toteuttamiseen tarvitaan energiaa ja nyt sitä voi löytyä, on mahdollista nähdä selkeästi ne tavoitteet joiden toteutuminen tekee onnelliseksi. Nyt on helppoa asettaa tavoitteita jotka johtavat juuri haluttuun menestykseen, sekä ottaa tilaisuudesta ja mahdollisuudesta kiinni tavoitteisiin pääsemiseksi. Myös edellä mainittujen mahdollisuuksien huomaaminen ja tunnistaminen on nyt helpompaa.

Juuri nyt on hyvä aika nähdä selkeämmin mitä pitää tehdä uralla omien kunnianhimojen ja/tai tavoitteiden toteutumiseksi. Nyt on myös oiva mahdollisuus löytää itselle uusi, menestyksekäs ura, sekä ottaa ilolla vastaan sen eteen tehtävä kova työ.

Kauris hallitsee menestystä eli saavutuksia, tunnustuksia, sosiaalista asemaa ja tavoitteiden saavuttamista.

Menestyksen saavuttaakseen on hyvä pyrkiä eroon menestymisen ja/tai epäonnistumisen peloista, et etsiä ja löytää uusia ideoita menestymiseen, uskoa ja luottaa omiin voimiin ja mahdollisuuksiin menestyä elämässä. Nyt saattaa olla paras tilaisuus saavuttaa tavoitteita helposti ja arvovaltaisesti. Jos etsit uusia ideoita ja/tai ajatuksia saadaksesi ylennyksen tai edetäksesi uralla, nyt on sen aika. Tai jos sosiaalinen asemasi kaipaa kohennusta osaat tehdä oikeat siirrot.

Kauris hallitsee myös hallintoa eli käytäntöjen noudattamista, velvollisuuksien ja vastuiden jakamista, johtamista, sekä kunnioitusta ja arvonantoa.

Nyt on mahdollista löytää tapa jolla hallita myös omaa elämää siten että työ, huvi ja läheiset saavat kaikki riittävästi aikaa. Jos on tarvetta parantaa oman elämän hallintaa, sen saavuttaminen on nyt mahdollista elämän kaikilla alueilla. Omasta elämästä vastuun ottaminen on nyt helpompaa ja sen aiheuttamista peloista voi päästä eroon. Kaikenlainen hallinnan ja vastuun ottaminen on nyt helppoa, kaikilla elämän alueilla ja asioissa. On myös mahdollista löytää uusia tapoja ja tietoa liittyen menestyksekkääseen johtamiseen, sekä myös johtaminen ja hallinnointi toisia vähättelemättä ja heidän arvoaan alentamatta. Samoin toisten osaamisen huomioiminen ja heidän osaamistaan vastaavien sekä haluamiensa tehtävien jakaminen onnistuu nyt. Kokouksissa ja palavereissa pystytään paremmin keskittymään yleisiin asioihin ja tavoitteena olevaan asiaan, sen sijaan että kiinnitettäisiin huomiota henkilöihin jotka asiaan liittyvät. Myös itsen ja toisten arvostaminen kaikissa tilanteissa voi kasvaa.

Kauris hallitsee arvovaltaa, sisältäen isät, esimiehet ja muut arvovaltaiset henkilöt, perinteet ja maineen.

Tämä on hyvää aikaa edetä menestykseen perinteisiä reittejä ja kanavia pitkin, suhtautua asiallisesti ja muodollisestikin asioihin, kuunnella omaa sisäistä itseään, laajentaa mainetta.

Nyt on myös mahdollista korjata suhde isään, jos se kaipaa parantamista, löytää luonnollisia ja rakentavia mahdollisuuksia toimia isän kanssa omana itsenä.

Tämä on myös hyvä hetki tukea esimiestä siten että siitä on molemmille etua. Nyt on myös mahdollista päästä eroon esimiespelosta ja löytää uusia tapoja menestykselliseen vuorovaikutukseen arvovaltaisten henkilöiden kanssa terveellä tavalla.

Kauris hallitsee myös yliampuvaa kontrollia, kuten ilottomuutta, ankaruutta, uusien tapojen pelkoa, pessimismiä ja joustamattomuutta sekä omaa oikeutusta.

Jos ongelmana on ollut pakonomainen kunnian kerääminen tai itseä vahingoittava tapa hallita toisia, niistä voi päästä eroon nyt. Jos olet ollut ankara, iloton ja pessimistinen, nyt on mahdollisuus löytää uusia tapoja nähdä asiat ja tehdä toisin. Jos sinulla on ollut paha tapa vaatia itselle tai viedä toisilta vastuuta ja velvollisuuksia, nyt voit päästä siitäkin eroon.

Terveydenhoidon alueella Kauris hallitsee luita ja niveliä, reumatismia ja niveltulehdusta, polvia, sappiteitä ja –kiviä, ihoa, psoriasista ja kutinaa.

Nyt on siis mahdollisuus tervehtyä, löytää tietoa ja alkaa työskennellä sellaisten ihmisten kanssa, joista on apua millä tahansa tuolla edellä kuvatuista asioista. Nyt todennäköisesti löydät helpommin tietoa, jonka avulla voi parantua edellä mainituista vaivoista, sekä tartut toimeen parantuaksesi tai voidaksesi paremmin.

Oikein Antoisaa Uuden Kuun Aikaa Kaikille!!

Vastaa

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest