Venus Paluun tulkinta

Venus Paluu

Allekirjoittaneella oli viime viikolla Venus Paluu… ja kuinka ollakaan huolimatta siitä, että sen tulon kyllä olin huomioinut, unohtui se täysin varsinaisen päivän aikaan kokonaan.

Venus paluut jäävät usein huomiotta, kun keskitytään paremmin tunnettuihin Auringon tai Saturnuksen paluisiin.

Tehokkaimmin taivaankappaleiden paluut yleensä toimivat ihmisillä, joiden omilla kartoilla kyseiset paluuta tekevät taivaankappaleet ovat tavalla tai toisella hallitsevia, vahvasti aspektoituja tai Auringon / Askendentin hallitsijana.

Venus Paluu tapahtuu noin vuosittain, kuten Auringon Paluukin, kun tr. Venus tulee samalle asteelle, jolla se on syntymäkartalla. Mutta koska Venus peruuttelee välillä, sen kierros ei ole yhtä säännönmukainen. Vaihtelun väliä voi olla kolmekin kuukautta molempiin suuntiin, eli paluu voi tapahtua 9–15 kuukauden välein.

Venus peruuttelee 18 kuukauden välein ja silloin on mahdollisuus saada kolmekin Venus paluuta omalle kohdalle. Jokaiselle Venuksen ylitykselle (direct-retro-direct) voidaan tehdä oma paluukartta, joka on aktiivinen seuraavaan ylitykseen asti. Nyt vuonna 2020 Venus peruutteli touko-kesäkuussa Kaksosen merkissä, ja kaikki KaksosVenukset saivat kesällä useamman paluun. Vuonna 2021 Venus peruuttaa vasta joulukuun lopulta tammikuun 2022 loppuun, Kauriissa.

Yleensä paluun aikaisen vuorokauden aikana esiin nousevat taivaankappaleeseen liittyvät asiat ja teemat, jollain tavalla.

Astrologisesti Venukseen liittyviä ovat edellä kuvattujen lisäksi myös sosiaalisiin tilanteisiin ja tapahtumiin, diplomatiaan, taloudelliseen turvallisuuteen, mukavuuteen, toisten huomioon ottamiseen, vuorovaikutukseen, läheisyyteen ja hellyyteen, makeuteen jne. asiat. Mutta toisaalta myös arvot, arvostukset, resurssit, ansiot, omistukset ja tasapuolisuuden kautta myös oikeudenmukaisuuteen liittyvät asiat. Vaa’an symboli yhdistetään myös oikeuteen ja oikeudenmukaisuuteen, kun punnukset ovat tasapainossa kaikki saavat yhtä paljon.

Kartalla Venus hallitsee 2. Huonetta ja Härän merkkiä, sekä  7. Huonetta ja Vaa’an merkkiä. Venusta tulkittaessa se usein yhdistetään suoraan kauneuteen, feminiinisyyteen, romantiikkaan, ihmissuhteisiin ja rakkauteen, mutta toki sillä on monipuolisempi luonne.

Venuksen paluuta voidaan tarkastella kokonaisuutena, joka kuvastaa ihmisten kanssa toimintaan liittyviä asioita, kuin myös taloudellisiin ja sopimuksellisiin asioihin liittyviä tapahtumia ja sopimusten allekirjoittamisia. Esimerkkeinä erilaiset liittojen virallistamiset, liikekumppanuuksien syntyminen, yhteistyön aloittamiset, kihlaukset, häät/ avioliiton solminen, parisuhteen aloittaminen ja avoliitto. Samoin Venus teemoja ovat pettymykset, sydänsurut ja vaikeudet liittyen ihmissuhteisiin ja/ tai tarpeiden täyttymiseen. Usein Venuksessa kysymys ei ole ihmissuhteista, rakkaudesta tai romantiikasta, vaan myös muista diplomaattisista tai taloudellisista asioista.

Venus paluulta voi näkyä myös taloudelliset nousu- ja laskusuhdanteet, sekä mahdolliset lahjat, saatavat tai materialistiset mukavuudet, tai niiden puute.

Luonnollisesti oman kartan Venus, sen merkki, sijainti ja aspektit kertovat millaisista tekijöistä omat Venuksen asiat muodostuvat. Kaikilla ei omalla kartalla Venus edusta läheskään samassa määrin rakkautta tai romansseja, kuin yleinen käsitys väittää, vaan toisilla diplomatiaan ja taloudellisiin asioihin liittyvät teemat ovat vahvempia. Joskus Venus korostaa mukavuutta ja parempia aikoja, tai toipumista traumasta, erityisesti jos takana on elämässä rankemmat ajanjaksot.

Teemoja tarkasteltaessa täytyy aina muistaa liittää myös syntymäkartta/ radix mukaan kuvaan taustalle, sillä se edustaa yksilöä ja persoonaa. Pelkiltään paluu on aina vain tietyn ajan kuva ja sellaisena vain transiittikartta vailla persoonallisia yksityiskohtia.

Venus Paluu sisällä, radix ulkopuolella

Paluun karttaa voidaan verrata syntymäkartan lisäksi myös muihin paluihin, jos paluut tapahtuvat lähekkäin tai progressiivisiin karttoihin, Solar Arc– eli Aurinkokaari-karttaan, tai vaikkapa ihmissuhdekartoista synastria– tai kompositio -karttoihin.

Millaisia aspekteja Venus tekee syntymäkartalla? Nämä aspektit kannattaa huomioida myös paluulla, sillä näiden toisiaan aspektoivien tekijöiden uudelleen kohtaaminen paluun kartalla nostaa esiin noiden taivaankappaleiden potentiaalin syntymäkartalta. Riippumatta siitä mikä aspekti paluulle tulee, syntymäkartan aspekti ohjaa ja osoittaa asioiden ja tapahtumien ratkaisun.

Venus paluulla Venuksen huone (kulma, väli- vai päättöhuone), sekä sijoittuminen kartan neljänneksiin ja puoliskoille kertovat tulevan periodin teemoista, keitä on mukana ja millä alueella voidaan Venus asioita odottaa sekä milloin. Myös taivaankappaleiden painottuminen kartalla, sen puoliskoihin, kolminaisuuksiin ja neljänneksiin kannattaa huomioida.

Venus yhtymä Kuu kahdella
peräkkäisellä Venus paluulla

Huoneet ja merkit, joihin on kasautunut runsaasti taivaankappaleita kannattaa huomioida Venus paluun teemoja silmäillen. Toistuuko jokin aspekti edelliseltä paluulta myös tulevalle paluulle. Edellisellä paluulla on voinut jokin teema jäädä kesken ja se siirtyy jatkotyöstämistä varten myös seuraavalle periodille. Yleensä hitaiden taivaankappaleiden transiitit syntymäkartalle voivat kestää vuosia, erityisesti Pluton, koska ne liikkuvat hitaasti ja peruuttelevat usein. Mutta myös nopeammin liikkuvat taivaankappaleet (Kuu, Merkurius, Mars) voivat toistaa aspekteja usemmalla paluulla.

Tr. Venuksen liikkuessa kartalla eteenpäin, se ottaa kontaktia kaikille kartan alueille transiittiaspekteina ja aktivoi oman paluunsa tekijöitä ja teemoja. Uudet kontaktit haasteellisesti paluulla Venusta aspektoiviin taivaankappaleisiin nostaa esiin ko. potentiaalin, ja tr. Venuksen aspekti radixin Venukseen kertoo millaisesta tilanteesta on kysymys.

Esimerkiksi aiemminkin mainitun, hitaan Pluton aspektit voivat toistua useammalla paluulla, johtuen sen peruutuksista. Jos paluulla on radix Venuksen ja tr. Pluton välillä neliö, aktivoi tr. Venuksen ja Pluton välinen kvinkunssi (150°) tuon aspektin potentiaalin, aiheuttaen häiriöitä ja hankaluutta, mutta samanaikainen Venusten välinen kolmio kertoo tilanteen ratkeavan myönteisesti. Tr. Venuksen edetessä hieman myöhemmin oppositioon tr. Plutoon ja molempien neliöidessä radixin Venusta, kuljetaan syvissä vesissä tai koetaan muutoksia, joko ihmissuhteiden tai talouden alueella, mutta muilta tekijöiltä voidaan saada tukea haastavaan tilanteeseen.

Venuksen paluu ja sen kierros voidaan jakaa myös pienempiin osiin, jaksoihin, jotka muodostuvat tr. Venuksen liikkuessa eteenpäin merkeissä ja päätyessä aina seuraavassa merkissä samaan asteeseen, jolla se on syntymäkartalla ja paluullaan.

Venus paluu ja sen jaksot

Näille saman asteen transiittiylityksille voidaan tehdä omat karttansa, joita voidaan tulkita suhteessa alkuperäiseen paluun karttaan tai johonkin aiemmin luetelluista kartoista. Tai oikeastaan mihin tahansa karttaan, johon vertailua halutaan tehdä. Näiltä jaksoilta saattaa löytyä kontakteja ja yhtymäkohtia Venukseen, Venus paluulle, syntymäkartalle ja/ tai jollekin muulle henkilökohtaiselle kartalle.

Venus jaksot

Nämä Venuksen jaksot antavat viitteitä ja viestejä siitä millaisiin asioihin kunkin jakson aikana Venuksen asioissa kiinnitetään huomiota ja/tai millaisia asioita tullaan mahdollisesti käymään lävitse. Erityisen merkityksellisiä asioita tapahtuu niillä jaksoilla, jotka muistuttavat läheisesti alkuperäistä paluukarttaa.


Esimerkiksi Venus paluun Askendentti Kaksosten merkissä viittaa selkeästi sosiaaliseen periodiin, mutta myös monenlaisiin tapahtumiin ja asioihin, ehkä myös tuloihin useammasta eri lähteestä. Venus paluun Asc on syntymäkartan 7. huoneen alussa, ja sen voisi tietenkin ajatella liittyvän ihmissuhteisiin, mutta myös monenlaisiin kumppanuuksiin ja sopimuksiin, onhan se aika lähellä radixin Deskendenttiä (kuvassa kartta oikeassa alakulmassa).

Vasemmalla alhaalla radix, vasemmalla ylhäällä 1. jakso, keskellä Venus Paluu. Oikeallä yhdistelmäkartat; ylhäällä 1. jakson kartta sisällä, radix ulkopuolella. Alhaalla oikealla Venus Paluu sisäpuolella, radix ulkopuolella.

Paluun jälkeisen 1. jakson Asc Neitsyessä viittaa käytännölliseen suhtautumiseen asioihin, työhön, sosiaalisiin suhteisiin työkavereiden kanssa ja/tai taloudelliseen, arkiseen aherrukseen. Mutta koska 1. jakson Asc osuu radixin 8. huoneeseen voivat asiat liittyä perintöön, veroihin, vakuutuksiin, yhteisiin varoihin, tai omistuksiin. Näissäkin tulkinnoissa perinteisistä taivaankappaleiden, merkkien ja huoneiden/ alueiden avainsanoista löytyy vinkkejä tulkintaan (kuvassa kartta oikeassa yläkulmassa).

Mikäli kiinnostuit Venus paluiden tulkitsemisesta, voi minulta tilata 12 sivuisen paketin ”Materiaalipaketit” -sivun kautta. Samaiselta sivulta löytyvät myös muiden materiaalipakettien esittelyt.

Vastaa

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest