Venus peruuttaa Kaksosissa 2020…

Venus lähtee peruuttelemaan jälleen 13.5.2020 ja peruuttelee tästä toukokuun puolesta välistä aina Juhannuksen jälkeiselle viikolle asti. Nyt peruuttamaan lähtiessään Venus on Kaksosen 21° ja peruuttaa aina merkin alkupuolelle 05° saakka. Tätä peruutustaan edeltävällä varjoalueella Venus on kulkenut jo kuukauden verran, se ohitti 05° Kaksosia jo 10.4.2020, ja peruutuksensa jälkeisen varjoalueelta Venus ehtii pois heinäkuun lopussa.

Venus peruuttelee noin 18 kuukauden välein, 6 viikon verran, joten senkään peruutus ei ole aivan tavatonta.

Ja koska Venus ei koskaan ole kovin kaukana Auringosta, peruuttava Venus on mahdollista saada noin joka kahdeksannelle Auringon Paluulle ja siten sen vaikutukset myös koko paluun periodille. Ja luonnollisesti kaikki, joiden Venus on Kaksosten 05-21 asteissa saavat nyt 2- 3 Venus Paluuta.

Edellisen kerran Venus peruutti loka-marraskuussa 2018, joten muistelemalla sen aikaisia tapahtumia, voi saada käsityksen mitä odottaa.

Tavallisesti Venus liitetään kauneuteen, rakkauteen, viehättävyyteen ja vetovoimaan, sekä toisten huomioon ottamiseen, kauniisiin esineisiin ja asioihin, sekä romantiikkaan. Venus edustaa myös ihmissuhteisiin liittyvien kumppanuuksien lisäksi liikekumppanuuksia ja talouteen liittyviä asioita.

Kuten kaikkien peruutusten kohdalla, myös Venuksen peruutus merkitsee erilaisten vastakkainasettelujen ja vertailun aikaan. Asioita katsotaan erilaisesta näkökulmasta ja mm. ihmissuhteet voivat näyttäytyä erilaisena kuin ennen.

Asiat, joita arvostetaan ja joilla on merkitystä tulevat nyt uudelleen arvioitaviksi. On myös mahdollista, että ne asiat joita retron aikaan pidetään hienoina ja mahtavilta, eivät sitä ehkä enää peruutuksen jälkeen olekaan. Asiat voivat näyttää olevan nyt ihanasti ja tuntua hyviltä, mutta jälkeen päin voidaan ihmetellä mitä oikein on ajateltu, tai miksei kukaan estänyt tekemästä tyhmyyttä?

Vakiintuneissa suhteissa voi retron aikaan olla ongelmia, tai aiemmin esiintyneet ongelmat nousta uudelleen pintaan. Nämä asiat ovat sellaisia, jotka nousevat esiin aina uudelleen ja uudelleen, kunnes niihin löytyy ratkaisu. Tämä on hyvää aikaa istua kumppanin kanssa alas keskustelemaan rauhassa selvittämään asioita, ja tämän jälkeen suhde voi taas paremmin.

Usein Venuksen retro on sosiaalisesti hiljaisempaa aikaa, sosiaaliset tapahtumat eivät kiinnosta tai sosiaalisissa tilanteissa ja tapahtumissa oleminen on jotenkin vaivauttavaa tai hankalampaa. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, ettei sosiaalisia tapahtumia tai juhlia voisi olla.

Astrologisesti tiedostava ei välttämättä halua järjestää häitä tai mennä naimisiin Venuksen peruuttaessa, mutta sinänsä se ei ole sen epäsuotuisampaa kuin muulloinkaan. Kuitenkin esimerkiksi kihloihin meneminen, joka on ”lupaus” ja antaa harkinta aikaa, on enemmän Venus retron teemaan sopivaa. Onko se mitä ajattelit retron aikana sama, mitä ajattelet myöhemmin?

Jos häitä on kuitenkin alettu suunnitella jo kauan ennen Venuksen peruutusta ja molemmat kumppanit ovat tietoisia tulevaisuuden tavoitteista ja yhteisistä odotuksista, sekä arvoista, ei sitoutuminen retron aikaan ole sen epävarmempi sopimus kuin muulloinkaan. Päinvastoin, jos asiat ovat molemmille selvät, sitoutuminen voi olla nyt entistä vahvempi.

Venuksen peruutus on hyvää aikaa syventää kahdenvälisiä suhteita. Usein halutaan olla kahden kesken ja/ tai viettää aikaa itselle tärkeiden, läheisten ihmisten kanssa, sen sijaan että pyörittäisiin isoissa, pinnallisissa sosiaalisissa tapahtumissa. Keskusteluissa kannattaa kuitenkin pyrkiä tasapainoiseen ja vuorovaikutukselliseen ajatustenvaihtoon, jottei tule väärinkäsityksiä ja väärinymmärryksiä.

Ärsytyspisteiden poimimisen sijaan nyt kannattaa kiinnittää huomiota enemmän kaikkiin niihin plussapisteisiin joita toisesta ihmisestä löytyy. Jos elämässä ja ihmissuhteissa on ärsyttäviä asioita, kannattaa huomio kiinnittää siihen mitä halutaan muuttaa ja kehittää, sekä miten sen toivoisi toteutettavan. On mahdollista, että jotkut asiat ovat kasautuneet ajan kanssa, eikä niihin ole jaksettu paneutua. Venuksen peruutus Kaksosissa korostaa keskustelua, tai sen puutetta.

Ihmissuhteissa tunteiden ja läheisyyden osoittaminen on ulkoisia huomion osoittamisia tärkeämpää. Usein Venuksen peruuttaessa sisäiset ominaisuudet ja tarpeet muodostuvat ulkoisia tärkeämmiksi. Suhteissa saattaakin tulla turhautumia, jos suhde ei tunnu vastaavan sisäisiin tarpeisiin, tosin tarpeet saattavat olla nyt tavallista vahvemmat. Muut voivat arvostella ihmissuhteita, koska eivät näe kumppania ja hänen piirteitään samalla tavalla kuin sinä. Nyt voidaan myös määrittää uudelleen ja entistä selkeämmin itselle mitä ihmissuhteilta odotetaan ja vaaditaan.

Erityisesti toisten tukea ja ohjausta elämässään kaipaaville Venuksen retro voi ilmentyä yksinäisyyden, eristyneisyyden tai vaille huomiota jäämisen aikana.

Hankalissa elämäntilanteissa ja ihmissuhteissa elävät voivat nyt löytää voimaa muuttaa elämänsä suuntaa, tai voimaantua tekemään muutoksia elämään.

Asioiden näkeminen toisella tavalla voi ilmentyä myös ulkoisesti. Ulkonäköön liittyviä muutoksia ja uudistuksia kannattaa ehkä miettiä hieman, erityisesti jos ne ovat peruuttamattomia, tai joiden palautuminen kestää kauan.

Kun ulkoiset puitteet ovat rajoittuneet tai rajoitetut, korostuvat sisäiset ja sisällölliset ominaisuudet niin ihmisissä, kuin heidän välisissä suhteissaan. Sisällöllisesti tyhjiksi ja arvottomiksi muuttuneet ihmissuhteet voivat nyt, tai viimeistään tämän peruutuksen jälkeen päättyä, vaikka niistä löytyisi vielä muita etuisuuksia.

Uudet, nyt syntyvät ihmissuhteet voivat tuntua jonkin verran mystisiltä, mutta niissä saattaa olla Venus retron lisää mukana. Suhteet voivat päättyä retron jälkeen tai vakiintua. Ehkä retron aikana löytynyttä uutta ihmissuhdetta ei kuitenkaan haluta kuuluttaa ja esitellä kaikille aivan heti.

On myös mahdollista, että vanhoja ihmissuhteita tulee takaisin elämään. Tai ainakin yrittää tulla. Vanha suola voi janottaa, ja voidaan löytää itsensä miettimästä oliko entinen suhde sittenkään niin huono, mihin se aikoinaan päättyi. Tai nähdään kirkkaammin, miksei entiseen ole paluuta. Aiemmin koettu hämmennys ja epäselvät tilanteet voivat nyt uuden retron aikaan näyttäytyä selkeämmin.

Myös elämänlaatu korostuu taloudellisen tavoitteellisuuden sijaan, kun Venus peruuttaa. Työssä viihtyisyys ja sen mielekkyys korostuvat, työn stressaavuus voi luoda tyytymättömyyttä. Jotta elämä olisi mielekästä ja viihtyisää tulevaisuudessa, voidaan nyt luopua joistain eduista joksikin aikaa. Muuten tämä saattaa olla taloudellisen varovaisuuden aikaa.

Talouden alueella muutokset voivat olla nopeita suuntaan tai toiseen. Tämä voi olla hyvää aikaa kiinnittää huomiota omiin raha-asioihin. Nyt tehtävät hankinnat voivat menettää merkityksensä hyvin pian oston jälkeen, konkreettisesti tai oman arvostuksen puolesta, tai toisin päin nyt saattaa tehdä arvokkaita löytöjä täysin pilkkahintaan.

Helpoimmin tästä Venus retrosta selvinnevät joustavina muuttuvat merkit, eli Kaksoset, Neitsyet, Jousimiehet ja Kalat, jotka ovat yhteydessä itseensä ja tiedostavat muutosten ja säädösten tarpeet. Heidänkin on kuitenkin pidettävä kiinni omista rajoistaan selkeämmin.

Vakaat ja kiinteät merkit, Härät, Leijonat, Skorpionit ja Vesimiehet, voivat ottaa enemmän osumaa, jos eivät ole valmiita muuttumaan ja tekemään muutoksia. Nyt kannattaa olla valmis muuttamaan suunnitelmia joustavammin tarvittaessa.

Kaikille aurinkoisia kevätpäiviä ja antoisaa Venus retroa! Pysykää turvassa ja terveinä!!

Vastaa

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest