Vertex – AntiVertex akseli

Vertex – kohtalon tähtiportti

Elämässä voidaan ajoittain kokea tilanteita ja tapahtumia, joissa valitsevana tunteena on, ettei itsellä ole mahdollisuuksia vaikuttaa tapahtumien kulkuun, vaan asioita vain tapahtuu…

Tällöin tilannetta voidaan yrittää selvitellä astrologisesta näkökulmasta, saamatta kuitenkaan selkeitä vastauksia.

Pääakseleiden ja Solmujen lisäksi kartalta löytyy vielä yksi, vähemmän tunnettu ja ymmärretty, mutta mielenkiintoinen akseli, jota myös kohtalon portiksi kutsutaan. Tämä on Vertex – AntiVertex akseli.

Asc- Desc ollessa magneettinen, ihmissuhteiden akseli, Mc -Ic vetovoiman/ painovoiman akseli, ja Solmujen linja on karman/ muutoksen ja kehityksen akseli, on Vertex sähköinen/ sähköistävä akseli. Se on energinen kohta, jossa zeniitin (Päiväntasaajan keskitaivaan) kautta kulkeva iso ympyrä (Vertical Prime) ja Auringon vuotuinen rata (ekliptika) leikkaavat.

Kun elämässä kohdataan edellä kuvattuja tilanteita ja ihmisiä, jotka tuntuvat kohtalokkailta ja joiden suhteen tuntuu, ettei voida vaikuttaa tapahtumien kulkuun, kysymys voi olla Vertex akselin aktivoitumisesta.

Ensimmäisenä Vertexin esitteli maailmalle L. Edward Johndro (syntynyt 31.1.1882, 00.30, Franklin Center, Kanada), jonka omalla kartalla oli Vertex yhtymässä Alasolmuun Kaksosissa. Johndro päätteli ensimmäisenä, että Askendentin (Asc) ja Keskitaivaan (Mc) ohella tulisi huomioida myös Prime Vertical’in ja Ekliptikan välisen leikkauspisteen herkkä kohta erityisenä Akselin leikkauspisteenä.

Toinen astrologi Charles Jayne (syntynyt 9.10.1911, 22.53, Jenkintown, Pennsylvania), jolla AntiVertex oli yhtymässä Marsiin Kaksosissa, tutki myös oppilaidensa kanssa Vertex- Akselia ja päätyi tulokseen, että se oli merkityksellinen kohta kartalla. Heidän tutkimuksissaan Vertex näytti kuvaavan kohtalokkaita tai karmallisia kohtaamisia toisten kanssa, jotka täysin muuttivat ihmisten elämän. Yleensä Vertexin ollessa akselinsa vahvempana puoliskona.

Askendentti = fyysinen keho, ruumis, elinvoima ja kasvuympäristö/ elinympäristö. Yksilö osana ympäristöään, omasta näkökulmastaan.

Mc = sielu, yksilö osana yhteiskuntaa, usein uran, työn, harrastuksen tai kiinnostuksen kohteen kautta.

Vertex = henki, kosminen tietoisuus, yksilö osana universaalia kokonaisuutta.

Akselit kartalla

Vertex sijoittuu aina kartalla Mc-Ic akselin oikealle puolelle, joka on ihmissuhteissa toisten ihmisten aluetta. Tavallisesti Vertex (Vtx) löytyy kartan 5.,6.,7., tai 8. huoneesta, mutta voi olla myös 4. tai 9. huoneessa.

Vertex (Vtx) / AntiVertex (AVtx) akseli on usein liitetty ihmissuhteisiin ja erityisesti AntiVertexin sanottu liittyvän toisiin, kohtalokkaisiin ihmissuhteisiin ja ihmisiin. Periaatteessa asia on kuitenkin päinvastoin. Vertex edustaa kartalla sitä mitä muut meiltä odottavat ja jopa vaativat, ja jota meidän tulisi elämässä toteuttaa, tehdä, toimia ja myös oppia olemaan ja AVtx puolestaan 180° oppositiossa edustaa jo olemassa olevia taitoja ja voimavaroja.

Vertex edustaa mitä meiltä toiset odottavat, kun olemme mitä olemme (Asc) ja teemme mitä teemme (Mc).

Vertex toimii ikään kuin peilinä sille, mitä millaisena muut odottavat meidän toimivan sen pohjalta mitä olemme elämässä tehneet ja miten olemme tähän elämänvaiheeseen tulleet. Siten aivan samaan tapaan kuin Solmujenkin akselilla Yläsolmun sanotaan edustavan elämäntehtävää, tuntematonta aluetta, jota on tutkittava –  Vertex on akselinsa meille vieraampi ja tuntemattomampi pää, kun taas AntiVertex akselin pää henkilökohtaisella, omalla alueella, oppositiossa ja huoneissa 11., 12., 1., 2. tai joskus 3. ja 10. huoneessa, edustaa puolestaan henkilökohtaisempaa ja samalla ehkä omalta tuntuvaa mielikuvaa siitä mitä olemme ja miten toimimme toisten kanssa.

Haasteelliselta henkilökohtaisella tasolla tämä kiikkulauta voi tuntua, jos Solmujen akseli ja Vertex/AVtx akseli sijoittuvat vastakkaisiin merkkeihin ja/tai huoneisiin. Yläsolmu vieraampana ja tuntemattomampana elämänalueena yhdessä AntiVertexin kanssa voi hämmentää käsitystä omasta toiminnasta toisten silmissä ja millaisena oma persoona toisille näyttäytyy.

Vertex edustaa sitä roolia tai toimintatapaa, joka tässä elämässä ikään kuin meille on annettu, ja jota emme voi muuttaa, vaikka haluaisimme. Ja toisten ihmisten puoliskolla toisten odotuksia ja vaatimuksia. Tämä ei tarkoita, ettei meillä olisi omaa tahtoa tai vapautta valita asioita, vaan niitä asioita ja tapahtumia, joita vastaan on turhaa taistella ja joiden kanssa on parempi vain antaa kulkea virran mukana, sopeutuen ja oppien.

Vertexin akseli voi olla erityisen vaikuttava henkilön elämässä, jos Vtx on yhtymässä radixilla toiseen taivaankappaleeseen (max. 8 asteen orbin sisällä). Vertexin merkki ja huone ovat  kuin tähtiportti, joka korostaa tuota elämänaluetta, ja tekee siitä yhtä tärkeän kuin pääakselit (Asc ja Mc).

Vertexin vaikutus tehostaa radixin taivaankappaletta, johon se on yhtymässä, ja voi saada tuon elämänalueen vaikuttamaan hyvin kohtalokkaalta. Mikäli Vtx on yhtymässä ja/ tai paralleeli (samassa tai vastakkaisessa tasossa) kiintotähden kanssa, sen sanotaan viittaavan kontaktiin tuohon tähtijärjestelmään.

Vertexin aste ja alue liittyvän usein elämässä kohdattaviin merkityksellisiin ja vaikuttaviin ihmisiin, jotka muuttavat elämän suuntaa. Nämä kaksi huonetta ja elämänaluetta kertovat millaiset ihmiset ja asiat vaikuttavat elämään siten, ettei niihin oikein voi vaikuttaa, vaikka haluaisi. Näin ollen Vertex/ AVtx akseli toimii hyvinkin pakonomaisesti ja saa asiat tuntumaan kohtalokkailta ja ennalta määrätyiltä. ”Asioita vain tapahtuu.”

Usein silloin, kun elämässä tapahtuu jotain yllättävää, odottamatonta, mullistavaa, mutta samalla myös erittäin vahvasti oikealta tuntuvaa, on kysymys Vertex/AVtx akselin toiminnasta yhdessä jonkin oman taivaankappaleen kanssa, joko transiitin, progression tai synastrian alueella.

Askendentin teemojen edustaessa sitä mitä me ja kehomme tarvitsee ympäristöstä, ja Keskitaivaan (Mc) edustaessa mitä teemme ja kuinka toimimme aktiivisesti, edustaa Vertex sitä millaisia palveluksia toiset meiltä odottavat ja vaativat. Joskus tämä voi olla elämässä vaikeampi ja haastavampi tehtävä kuin Yläsolmun tai Pluton haasteisiin ja vaatimuksiin vastaaminen.

Vertex – AntiVertex – mitä on tarkoitus oppia tai kehittää omassa persoonallisuudessa?

Vertex edustaa niitä asioita, joita muut odottavat henkilön ottavan haltuun elämänsä aikana. Esimerkiksi Leijona Vertexin on selvitettävä itselleen, kuinka olla oma itsensä ja selviydyttävä mahdollisista itsetuntoon liittyvistä ongelmista, sen sijaan että piiloutuisi ja/ tai tukeutuisi ryhmään (Vesimies AVtx). Kun taas Vesimies Vertexin on puolestaan opeteltava olemaan osa isompaa joukkoa, sen sijaan että tuntisi olevansa toisten yläpuolella ja ettei tarvitsisi ystäviä (Leijona AVtx).

Samaan tapaan kuin Solmut, Yläsolmu ja Vertex edustavat haastetta, joka meille esitetään, kasvunpaikkaa, kun Alasolmu ja AntiVertex viittaavat helppouteen ja tuttuuteen.  Tässä elämässä tehtävänä on astua aina vain rohkeammin sille alueelle (merkissä edemmäs), josta Vertex löytyy. Ja Vertexin vaihtaessa merkkiä progekartalla onkin edessä aina uusia ja erilaisia haasteita ja vaatimuksia.

Ihmissuhteissa Vtx/AVtx ihmiset toistensa kanssa voivat paitsi opettaa toisiaan, myös uupua ja tarvita etäisyyttä toisiinsa nähden ajoittain.

Syntymäkartalla (radix, natal) Vertex/ AVtx akselilta voidaan tarkastella millaisia ovat elämässä toistuvat asiat ja tapahtumat, joihin on vaikea vaikuttaa ja joita voi olla vaikea hallita. Tämä akseli pakottaa tiedostamaan näitä teemoja ja asioita yhä uudelleen ja uudelleen.

Kysymys on siis oivaltamisesta, havaitsemisesta ja näkemisestä. Tässä mielessä vertaus tähtiporttiin on osuva, sillä se aukeaa vain ja ainoastaan henkilölle itselleen, kun osoite on oikea.

Jos omalla kartalla on jokin taivaankappale yhtymässä Vtx/AVtx akseliin, transiitit ja erityisesti transiitti ylitykset tälle akselille todennäköisesti laukaisevat elämän suuntaa muuttavia tapahtumia. Usein elämässä voi olla yksi elämän mullistava tapahtuma tai kohtaaminen, ja lukuisia sen liitännäisiä tapahtumia liittyen Vertexiin. Ja näillä asioilla on elämässä pitkään jatkuvat vaikutukset.

Progressiivisesti Vertexin edistymistä voi olla vaikeaa seurata, sillä laskennallisena pisteenä sen eteneminen vaihtelee paljon. Sen nopeus voi vaihdella vuosittain kaariminuuteista useampiin asteisiin.

Toisten Vertex voi olla liikkunut elämän aikana useiden merkkien halki ja toisilla vain yhden tai kaksi.

Vertexin vaihtaessa merkkiä tai sen ollessa aspektissa merkin hallitsijaan voidaan esittää seuraavat kysymykset.

  1. Mitä voidaan odottaa?
  2. Mitä tapahtuu, kun toimitaan odotetulla tavalla?
  3. Mitä tapahtuu, jos ei toimita/ tartuta toimeen odotetulla tavalla?

Esimerkiksi allekirjoittaneen prog. Vertex on tehnyt tämän elämän aikana vain kaksi (2) merkkiylitystä. Ensimmäiset lapsuuden 8 vuotta olivat Leijonaa, 1978–2010 Neitsyessä, 2010- Vaa’assa. Tällä hetkellä prog. Vertexini on neliössä radixin Kuuhun ja oppositiossa radixin Chironiin (ja Chiron paluu alkanut) yhtymässä radixin Uranukseen. Syntymäkartalla prog. Vtx liikkunut 8. huoneessa, prog. kartalla 6. huoneessa.

1970 radix Vtx 23° Leijonaa
1980 prog. Vtx 02° Neitsyt, (yhtymä radix Aurinko/ Alasolmu)
1990 prog. Vtx 11° Neitsyt
2010 prog. Vtx 00° Vaakaa
2020 prog. Vtx 09° Vaakaa ( yhtymä radix Uranus, oppositio r. Chiron ja neliö r. Kuu)

Edistyessään merkeissä Vertex nostaa ja tuo esiin radixin asemansa teemoja ja asioita, mutta myös ko. merkin teemoja ja luonnetta missä kulloinkin liikkuu.

Allekirjoittaneen kohdalla aikoinaan Vertexin ensimmäinen merkinvaihdos ja ingressi Neitsyeen osui peruskoulun alkamisen aikoihin ja toinen vaihdos, ingressi Vaakaan, puolestaan toi tullessaan pitkän ihmissuhteen. Molempien merkinvaihdosten ajalle on yhteistä muutos elämäntavassa ja uudenlaisten asioiden ja toimintatapojen omaksuminen osaksi elämää.

Myös progressioissa Vertexin sijainti kertoo mitä täytyy kehittää persoonallisuudessa. Merkki kertoo myös, kuinka toimitaan/ reagoidaan Vtx/AVtx akselin aktivoituessa. (pääaspektit + kvinkunssi). Tutkitaan kartalta tutulla tavalla Vertex merkissä tai tarkassa aspektissa merkin hallitsijaan.

Prog. kartan transiitteja tarkasteltaessa tulee huomioida taivaankappaleiden ja Vtx sijainnit sekä syntymäkartalla (radix), että progressiivisella kartalla. Esimerkiksi prog. Vtx Vaa’assa 6. huoneessa ilmentää myös tuon alueen teemoissa omaa syntymäkartalta saamaansa Leijonan, 7. huoneen luonnetta.

Esimerkiksi syntymäkartalla 8. huoneen Vertex Kaksosissa neliössä Marsiin voi altistaa onnettomuuksille ja tapaturmille liikenteessä, ja tämä alttius voi konkretisoitua, kun prog . Vtx/ Mars tekee sekstiilin radixin Marsiin/ Vertexiin.

Hitaat taivaankappaleet liikkuvat prog. kartalla niin vähän, vain muutamia asteita elämän aikana, ettei niiden transiitteja radixin Vertexiin oikeastaan tapahdu, paitsi jos taivaankappaleet ovat syntymäkartalla valmiiksi aspektissa toisiinsa. Sen sijaan prog. Vtx/AVtx akselin liikkeet aspekteissa kannattaa tarkastella.

Vertex ja kohtalokkaat ihmiset ja tapahtumat, jotka muuttavat elämän

Yleensä epäillään Vertexiä, kohtaloa, jos ihastutaan tai tunnetaan vetoa ihmiseen, joka ei vastaa tavallista makua tai aiempia vaatimuksia. Kiinnostumme ihmisistä, joiden Vertex on omaamme vastakkaisessa merkissä tai sen vastapäätä (oppositiossa AntiVertex). Usein kiinnostutaan myös ihmisistä, jotka jollain tavalla ilmentävät AntiVertexin merkkiä, koska näemme heissä jotain itselle tuttua.

Esimerkiksi Vertex Neitsyt voi tuntea vetoa Kaloja kohtaan, mutta kummankaan Auringon ei tarvitse olla Kaloissa tai Neitsyessä. Kartalla ei tarvitse olla edes yhtään mitään Vertexin merkissä tai paralleelissa, vain karttaa hallitseva laatu riittää. Tästä syystä nämä vetovoimat jäävät usein selittämättömiksi.

Synastriassa usein tarkastellaan henkilöiden akseleiden sijoittumista suhteessa toisiinsa, myös Vertex/AVtx akselin suhdetta kartoilla, erityisesti yhtymissä ja oppositioissa. Kuitenkin toisen henkilön kartalla jokin taivaankappale voi saada oman Vertexin aktivoitumaan, tai kohtaamisen voi luoda jonkin taivaankappaleen transiitti. Transiiteissa kannattaa pitää max. 5° orbia.

Usein Vertexin transiittina tai synastriassa elämään saapuva henkilö, sekä suhde tähän ihmiseen, voi olla uskomaton ja ihana, mutta ei aina kuitenkaan kaikkein helpoin, vaan karmallinen ja jopa traaginen. Vertexin elämään tuomat ihmiset mullistavat elämän suunnan, hämmentävät ja kääntävät sitä toiseen suuntaan ja pakottavat katsomaan asioita uudenlaisesta näkökulmasta. Jos elämässä ollaan oltu menossa väärään suuntaan, nämä ihmiset ja tapahtumat palauttavat takaisin oikeille raiteille.

Koska Vertex liittyy ulkoisiin ja ulkoa tuleviin vaikutteisiin, se toimii myös toissijaisena tai lisä-Deskendenttinä, ollen tärkeä kohta synastriassa. Sähköisenä Akselina Vtx/ AVtx vetää puoleensa ihmisiä ja kokemuksia.

Yleensä henkilöt, joiden taivaankappaleet ovat yhtymässä toisen Vertexiin, näyttävät tulevan jostain oman arjen ja todellisuuden ulkopuolelta, jolloin odottamaton ja suunnittelematon kohtaaminen luo tunteen ’kohtalokkaasta’ yhteydestä ihmisten välillä, ja näissä ihmissuhteissa.

Huonesijainti kertoo paljon millaisista kohtaamisista on kyse.

Yhtymät Vertexille ovat oppositioita AntiVertexille. Tasapainon vuoksi tarvitaan osaamista ja opittuja taitoja, jotta molempien merkkien teemoja voidaan kehittää. Tämä ei ole todellakaan erityisen helppoa. Henkilön taivaankappale yhtymässä Vertexiin (max. 8° orbi) on vahvin aspekti. Mikä taivaankappale on kyseessä synastriassa, kertoo millaisista energioista on kysymys ja mitä sillä on annettavana molemmille. Vertex henkilö tuntee provokaation merkityksellisyyden näissä kohtaamisissa.

Sekstiilit Vertexille ovat puolestaan kolmioita AntiVertexille. Vertexin ominaisuuksia kehitettäessä, on AntiVertexin teemoja helpompi ilmaista. Mitä paremmin AVtx voidaan ilmaista, sitä hillitymmin ja paremmin Vtx ponnisteluja ilmaistaan. Rakentavana hyvin harmoninen aspekti molempiin päihin akselia.

Neliöt Vertexiin ovat myös neliöitä AVtxiin, joten molempiin suuntiin voi olla painetta ja Vertexin asioiden kehityksessä olla esteitä/ haittaa AntiVertexin olosuhteista, olemassa olevista, luontaisista taidoista ja ominaisuuksista. Kaikkein haasteellisin aspekti.

Kolmiot Vertexiin ovat helpoimmat ja yleensä suotuisimmat aspektit. Ne ovat sekstiilejä AntiVertexille, joten sekä helppous, että mahdollisuus kehittää molempien merkkien teemoja on samanlainen.

Oppositiot Vertexille ovat yhtymiä AntiVertexille. Vahvat ja kehittyneet AVtx ominaisuudet voivat peittää alleen Vertexin merkin kehityksen. Toisen puolen huomiotta jättäminen ei ole aspektin hyödyntämisen kannalta hyvä. Oppositio voi tuoda jonkun henkilön elämään, kohtalokkaissa tapahtumissa, tai valitaan AVtx tarjoama helpompi tie.

Kvinkunssit (150°) Vertexille ovat semi-sekstiilejä (30°) AVtx’ille. Kohtalon / elämän tarkoituksen vaatiessa kehittämistä Vertexin merkissä, AntiVertex auttaa edellisen (elämän) kehittymisen kautta. Vähäistä ärsytystä, joka voi kehittyä isommiksi ongelmiksi terveyden tai talouden alueella. Tilanteen hallitsemiseksi tulee sopeutua kahden erilaisen merkin eroavaisuuksiin.

Transiitit Vtx/AVtx Akseliin vetävät myös puoleen ihmisiä, jotka liittyvät näihin energioihin, (luonteen) piirteiden tai opetusten myötä, joka Vtx ylittävällä (yhtymä) taivaankappaleella on. Kaikki yhtymät (transiitti) eivät ole helppoja, vaan viittaavat oppimisen tarpeeseen ko. alueella.

Yhtymät eli ylitykset Vertexiin usein ovat käännekohtia suhteissa ja suhtautumisessa toisiin, kun taas oppositiot (AVtx ylitykset) liittyvät tapahtumiin ja elämää muuttaviin muutoksiin itsessä. Vertexiin liittyvien tarvittavien ”opetusten” mentyä perille, siihen liittyvä hlö voi kadota elämästä yhtä nopeasti kuin saapuikin – tärkeintä on, että hän on tuonut mukanaan käänteen ja muutoksen elämässä.

Mikäli kiinnostuit enemmänkin Vertexistä, löytyy näiden sivujen Materiaalipaketit osiosta voi tilata tällä hetkellä 10 sivuisen paketin, ja tulossa on myös kattavampi paketti myöhemmin.

Lähteitä;

Ellie Mae Astrology; The Vertex in Synastry and Transits (Part 1)

Alice Portman, Astrologer; What is the Vertex?

Lynn Koiner – Astrological Research; The Vertex in the Natal Chart

Dr. Z; Destiny’s Gate – the Vertex in Astrology

Donna Henson; Vertex – The Third Angle

http://www.astrosoftware.com/Vertex.htm

Vastaa

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest