Uusi Kuu 13.01.2021

Uusi Kuu Kauriissa

 Tänä aamuna 13.01.2021, kello 07:00:01 syntyi jälleen Uusi Kuu Kauriissa

Mitä odottaa tai toivoa tulevalta kuunkierrolta?

Kauriiseen liitetään mm. tulevaisuuden turvaaminen ja velvollisuuksien toteuttaminen, menestys ja siitä saatavat tunnustukset, johtamistaidot, auktoriteetit ja arvovaltaiset, johtavat henkilöt sekä hallitsevat ja johtavat taipumukset.

Tulevaisuuden turvaamisen tarpeiden kantilta Kauris hallitsee aikaa, järkevien päätösten tekoa, kypsyyttä, eläköitymistä ja vanhuutta.

Jos ikääntymiseen liittyvät asiat askarruttavat, nyt on hyvä ajanjakso etsiä niihin ratkaisuja. Samoin nyt jos koskaan on mahdollista tehdä ratkaisuja ja päätöksiä kypsällä tavalla, oli aihe mikä tahansa.

Myös taloudelliseen turvallisuuteen, rahaan tai vaikkapa eläkesäästämiseen liittyvät asiat voivat ratketa nyt eduksi. Nyt on myös mahdollisuus käyttää aikaa omaksi eduksi ja hyödyksi.

Kauris hallitsee myös vastuuta, vastuullisuutta ja velvollisuuksia.

Tämä on hyvää aikaa luoda aikuinen ja vastuullinen suhde tiettyyn henkilöön tai asiaan, joka sellaista vaatii, löytää tapoja luoda parempi julkisuuskuva, ottaa vastuuta tarvittaessa ja onnistua haasteissa siten että niistä on itselle hyötyä. Osaamisen, vakuuttavuuden osoittaminen ja sitoutuminen asioihin on nyt vaivattomampaa. Myös itsekurin löytäminen ja sen sekä itse varmuuden käyttäminen omaksi eduksi pyrittäessä tavoitteisiin on helpompaa nyt.

Kauris hallitsee tavoitteita eli kunnianhimoa, tavoitteiden ja päämäärien määrittelyä, mahdollisuuksien hyväksikäyttöä, ammatteja ja ammatillisuutta sekä kovaa työtä.

Tavoitteiden ja kunnianhimon toteuttamiseen tarvitaan energiaa ja nyt sitä voi löytyä, on mahdollista nähdä selkeästi ne tavoitteet joiden toteutuminen tekee onnelliseksi. Nyt on helppoa asettaa tavoitteita jotka johtavat juuri haluttuun menestykseen, sekä ottaa tilaisuudesta ja mahdollisuudesta kiinni tavoitteisiin pääsemiseksi. Myös edellä mainittujen mahdollisuuksien huomaaminen ja tunnistaminen on nyt helpompaa.

Juuri nyt on hyvä aika nähdä selkeämmin mitä pitää tehdä uralla omien kunnianhimojen ja/tai tavoitteiden toteutumiseksi. Nyt on myös oiva mahdollisuus löytää itselle uusi, menestyksekäs ura, sekä ottaa ilolla vastaan sen eteen tehtävä kova työ.

Kauris hallitsee menestystä eli saavutuksia, tunnustuksia, sosiaalista asemaa ja tavoitteiden saavuttamista.

Menestyksen saavuttaakseen on hyvä pyrkiä eroon menestymisen ja/tai epäonnistumisen peloista, et etsiä ja löytää uusia ideoita menestymiseen, uskoa ja luottaa omiin voimiin ja mahdollisuuksiin menestyä elämässä. Nyt saattaa olla paras tilaisuus saavuttaa tavoitteita helposti ja arvovaltaisesti. Jos etsit uusia ideoita ja/tai ajatuksia saadaksesi ylennyksen tai edetäksesi uralla, nyt on sen aika. Tai jos sosiaalinen asemasi kaipaa kohennusta osaat tehdä oikeat siirrot.

Kauris hallitsee myös hallintoa eli käytäntöjen noudattamista, velvollisuuksien ja vastuiden jakamista, johtamista, sekä kunnioitusta ja arvonantoa.

Nyt on mahdollista löytää tapa jolla hallita myös omaa elämää siten että työ, huvi ja läheiset saavat kaikki riittävästi aikaa. Jos on tarvetta parantaa oman elämän hallintaa, sen saavuttaminen on nyt mahdollista elämän kaikilla alueilla. Omasta elämästä vastuun ottaminen on nyt helpompaa ja sen aiheuttamista peloista voi päästä eroon. Kaikenlainen hallinnan ja vastuun ottaminen on nyt helppoa, kaikilla elämän alueilla ja asioissa. On myös mahdollista löytää uusia tapoja ja tietoa liittyen menestyksekkääseen johtamiseen, sekä myös johtaminen ja hallinnointi toisia vähättelemättä ja heidän arvoaan alentamatta. Samoin toisten osaamisen huomioiminen ja heidän osaamistaan vastaavien sekä haluamiensa tehtävien jakaminen onnistuu nyt. Kokouksissa ja palavereissa pystytään paremmin keskittymään yleisiin asioihin ja tavoitteena olevaan asiaan, sen sijaan että kiinnitettäisiin huomiota henkilöihin jotka asiaan liittyvät. Myös itsen ja toisten arvostaminen kaikissa tilanteissa voi kasvaa.

Kauris hallitsee arvovaltaa, sisältäen isät, esimiehet ja muut arvovaltaiset henkilöt, perinteet ja maineen.

Tämä on hyvää aikaa edetä menestykseen perinteisiä reittejä ja kanavia pitkin, suhtautua asiallisesti ja muodollisestikin asioihin, kuunnella omaa sisäistä itseään, laajentaa mainetta.

Nyt on myös mahdollista korjata suhde isään, jos se kaipaa parantamista, löytää luonnollisia ja rakentavia mahdollisuuksia toimia isän kanssa omana itsenä.

Tämä on myös hyvä hetki tukea esimiestä siten että siitä on molemmille etua. Nyt on myös mahdollista päästä eroon esimiespelosta ja löytää uusia tapoja menestykselliseen vuorovaikutukseen arvovaltaisten henkilöiden kanssa terveellä tavalla.

Kauris hallitsee myös yliampuvaa kontrollia, kuten ilottomuutta, ankaruutta, uusien tapojen pelkoa, pessimismiä ja joustamattomuutta sekä omaa oikeutusta.

Jos ongelmana on ollut pakonomainen kunnian kerääminen tai itseä vahingoittava tapa hallita toisia, niistä voi päästä eroon nyt. Jos olet ollut ankara, iloton ja pessimistinen, nyt on mahdollisuus löytää uusia tapoja nähdä asiat ja tehdä toisin. Jos sinulla on ollut paha tapa vaatia itselle tai viedä toisilta vastuuta ja velvollisuuksia, nyt voit päästä siitäkin eroon.

Terveydenhoidon alueella Kauris hallitsee luita ja niveliä, reumatismia ja niveltulehdusta, polvia, sappiteitä ja –kiviä, ihoa, psoriasista ja kutinaa.

Nyt on siis mahdollisuus tervehtyä, löytää tietoa ja alkaa työskennellä sellaisten ihmisten kanssa, joista on apua millä tahansa tuolla edellä kuvatuista asioista. Nyt todennäköisesti löydät helpommin tietoa, jonka avulla voi parantua edellä mainituista vaivoista, sekä tartut toimeen parantuaksesi tai voidaksesi paremmin.

Oikein Antoisaa Uuden Kuun Aikaa Kaikille!!

Kurkistus tulevaan vuoteen 2021

Mielenkiintoinen vuosi 2021

Kalenterivuosi 2020 vetelee niin kutsutusti viimeisiään juuri nyt, näinä päivinä. Kun vuosi sitten näihin aikoihin kirjoitin edellisen vuoden lopulla blogiin, olin sitä mieltä että edelliset kalenterivuodet ovat olleet haastavia, ja kanssani varmaan moni muukin odotti tältä vuodelta jotain uutta ja parempaa. Ja uutta sitten saatiinkin, mutta erilaista…

Astrologisesti tämän kalenterivuoden aikana huomio on kiinnittynyt Plutoon, Saturnukseen ja Jupiteriin Kauriin lopussa. Moni odottikin paljon Jupiterin ja Saturnuksen merkinvaihdoksilta Vesimieheen tämän vuoden lopulla.

Tulevankin kalenterivuoden teemoja tulee olemaan Jupiterin ja Saturnuksen transiitit, tällä kertaa neliöt Vesimiehestä Uranukseen Härässä.

Jupiterin ja Uranuksen välinen neliö 18.01.2021, voi tuoda tullessaan kahdenlaisia teemoja elämään. Toisaalta tätä aikaa voi sävyttää onnekkuus ja äkilliset mahdollisuudet, joilla on elämää muuttavia vaikutuksia. Toisaalta taas näiden kahden erilaiset energiat voivat purkautua myös levottomuutena ja kärsimättömyytenä, erityisesti jos elämässä on rajoituksia ja esteitä liikkumiselle ja vapaudentarpeelle.

Odotettavissa on kuitenkin todennäköisesti muutoksia, koska vain niiden kautta päästään eteenpäin. Ongelmia voi aiheutua, jos muutoksia pyritään kiirehtimään ja puskemaan eteenpäin vain muutosten vuoksi, eikä jakseta huomioida mitkä muutokset olisivat todella tarpeen ja tehokkaita. Ikävimmillään tämä voi toteutua siten, että kaikenlaisissa painostavissa tilanteissa rakentavan ja kehittävän toimintatavan sijaan valitaan juuri vastakkainen tai vastahankainen tapa toimia.

Vapaus on tässä ajassa keskeistä, ja varmasti korostuu erityisesti nyt kuluneen edellisen vuoden kokemustemme ja rajoitusten jälkeen vielä enemmän. Vapautta pyritään saamaan nyt jollain tavalla aiempaa enemmän. Ihmissuhteissa voidaan kokea häiriöitä, kun kaikenlainen sitoutuminen voi tuntua vapautta rajoittavalta. Päivät voivat olla haasteellisia, kun asiat tuntuvat muuttuvan jatkuvasti, eikä voida suunnitella varmaksi mitä seuraavana päivänä tai seuraavalla viikolla tullaan tekemään.

Mahdollisuuksia tämä aika tulee tuomaan, jos vain niille annetaan tilaisuus toteutua. Jos/ ja kun vapautta tarvitaan, sitä todennäköisesti saadaan juuri niin paljon kuin tarvitaan. Mitä rauhallisemmin ja järkevämmin asioita voidaan tarkastella, sitä paremmin voidaan ottaa tilaisuuksista kiinni, ja samalla myös mahdollisuudet toimia vapaammin lisääntyvät. Tarvittaneen vain vähän kärsivällisyyttä.

Saturnuksen kolmesta neliöstä Uranukseen ensimmäinen tulee ajankohtaiseksi 17.2.2021, toinen on edessä kesällä 15.6.2021 ja kolmas tulevan vuoden lopulla Jouluaattona 24.12.2021.

Tämä aspekti voi antaa leimansa koko kalenterivuodelle. Tämän parin haasteellinen kulma voi aiheuttaa jännitteitä ja häiriöitä elämään, erityisesti heille joiden elämä on ollut hyvin järjestäytynyttä ja jopa kaavoihinsa kangistunutta. Ehkä parhaiten tästä kuviosta voivat hyötyä he, joiden elämään tarvitaan muutosta ja uusia kokemuksia.

Jos nyt tyydytään jäämään ikäviin olosuhteisiin millä tahansa elämänalueella, voivat asiat ajautua yhä suurempiin vaikeuksiin, ja tilanteisiin voidaan reagoida odottamattomalla tavalla. Nämä tilanteet voitaisiin välttää toimimalla ajoissa toisin.

Elämässä tarvitaan sekä järjestystä, että muutosta, mutta monille on vaikeaa hyväksyä muutoksia elämässään. Uranuksen ja Saturnuksen väliset haasteelliset transiitit osoittavat säännöllisesti ne asiat ja elämänalueet, joilla tarvitaan uudelleen järjestymistä ja muutosta. Vaikka Saturnus rakentaakin hyvin perusteellisesti, ei elämä kuitenkaan ole niin suoraviivaista mitä Saturnus haluaa meille osoittaa, vaan välillä tarvitaan Uranuksen tölväisyjä, jotta päästään taas uudelle uralle ja uuteen suuntaan. Muutosta vastustavat ja pelkäävät voivat turhautua ja stressaantua, tämä voi vaikuttaa myös terveyteen.

Mikäli muutos elämässä hyväksytään, on mahdollisuus rakentavaan kasvuun ilman epäjärjestystä ja häiriöitä, mutta on todennäköistä, että muutosta vastustetaan ja jännitteitä, sekä ongelmia aiheutetaan itse lisää. Muutoksia ei myöskään kannata hoputtaa ja yrittää jouduttaa liiaksi.

Kaikki, jotka kaipaavat elämäänsä muutoksia, tulevat nyt hyötymään tämän transiitin vaikutuksista, ja muutoksia tuleekin elämään nopeasti. Ihmiset, jotka alitajuisesti kaipaavat muutosta, mutta eivät sitä tiedosta, voivat jännittyneisyytensä vuoksi joutua onnettomuuksiin tai tapaturmiin.

Ihmissuhteissa voi olla ongelmia, jos ne koetaan liian rajoittaviksi tai sitoviksi. Suhteet voivat päättyä, mikäli niissä ei ole molemmilla liikkumavaraa, tai niissä ollaan haluttomia tarvittaviin muutoksiin. Tämä transiitti voi rikkoa erityisesti rutiineja ja luutuneita tapoja, jollaisia myös ihmissuhteista on voinut muodostua.

Työasioissa voi muodostua paineita, jos uusia velvollisuuksia (Saturnus) työnnetään vain lisää, ilman uudistumisen/ toimintatapojen uudistamisen ja uudenlaisten kokemusten mahdollisuuksia. Myös yllättävät äkilliset muutokset, kuten töiden lopettaminen, irtisanoutuminen/ irtisanominen tai lomautukset voivat olla mahdollisia, jos muutoksiin ei pystytä sopeutumaan. Esimiehet, viranomaiset ja päättävät tahot voivat nyt tuntua erityisen painostavilta ja vaikuttaa negatiivisilta.

Yleisesti, kuten kaikki neliöt, tämä aika tarjoaa mahdollisuuksia karsia elämästä toimimattomia asioita. Seuraavan kerran tämä vastaava kuvio on edessä jälleen 7 vuoden kuluessa, opposition ja neliön kautta. Mikäli nyt ei tarvittavia muutoksia saada aikaan, tulee niiden tekeminen aiheuttamaan suurempia ongelmia silloin.

Retrot 2021

TaivaankappaleRetroDirect
Uranus15.08.2020 10° Härkä 14.01.2021 06° Härkä
Merkurius01.02.2021 26°Vesimies21.2.2021 11° Vesimies
Pluto             27.04.2021 26° Kauris06.10.2021 24° Kauris
Saturnus23.05.2021 13° Vesimies11.10.2021 06° Vesimies
Merkurius01.06.2021 24° Kaksoset26.6.2021 11° Kaksoset
Jupiter          21.06.2021 02° Kalat18.10.2021 22° Vesimies
Neptunus25.06.2021 23° Kalat01.12.2021 20° Kalat
Chiron          16.07.2021 12° Oinas20.12.2021 08° Oinas
Merkurius27.09.2021 25° Vaakaa19.10.2021 10° Vaakaa
Venus19.12.2021 26° Kauris29.1.2022 11° Kauris
Marsei peruuta lainkaan 2021

Keväällä 22.2.-26.4.2021 välinen jakso on ehkä koko tulevan vuoden aktiivisinta aikaa, kun taivaalla ei ole peruutuksia meneillään lainkaan. Hitaat taivaankappaleet (Pluto, Uranus, Neptunus) sijaitsevat tällä hetkellä varsin kaukana meistä ja vaikka niiden peruutukset kestävät kauan ne eivät asteissa oikeastaan liiku paljonkaan (2°-5°).

Pimennykset 2021

Kuunpimennys, Täysikuu 26.5.2021
Jousimiehen 05°
Auringonpimennys, Uusikuu10.06.2021
Kaksosten 19°
rengasmainen Auringonpimennys
voidaan nähdä Suomessa osittaisena,
eteläisessä Suomessa 40% ja pohjoisessa 60%
Kuunpimennys, Täysikuu19.11.2021
Härän 27°
osittainen Kuunpimennys
voi näkyä heikosti aamulla myös Suomessa
Auringonpimennys, Uusikuu 4.12.2021
Jousimiehen 12°

Nämä kaikki tiedot ja päivämäärät löytyvät myös näiden sivujen etusivulla olevasta kalenterista.

Auringonpimennys 14.12.2020

Auringonpimennys Jousimiehessä

Kalenterivuoden 2020 viimeinen pimennys on Auringonpimennys 23° 06’ Jousimiehen merkin lopussa. Tämä täydellinen Auringonpimennys tapahtuu 18:16 Suomen aikaa illalla, joten sitä ei luonnollisesti voi meillä nähdä, kun Aurinko laskee täällä useita tunteja aikaisemmin. Alue, jolla pimennyksen voi nähdä kulkee Chilen ja Argentiinan eteläisten osien kautta Tyyneltämereltä Atlantille ja aina eteläisen Afrikan länsirannikolle.

Auringonpimennys / UusiKuu 14.12.2020

Jousimiehen Auringonpimennykset ovat yleensä laaja-alaisia, vaikuttaen ajatteluun ja laajentaen. Jousimieheen liitetään yleensä innostuneisuus ja ilmavuus. Sen teemoja ovat uskonnot, kaukomatkat, ulkomaat ja ulkomaalaiset, julkaisutoiminta, filantropia/ hyväntekeväisyys, propaganda ja korkeampi koulutus.

Ammateista Jousimies hallitsee toimittajia ja lehdistöä, erilaisia virkailijoita ja toimihenkilöitä, oikeuslaitosta, maailmanmatkaajia, professoreita ja teollisuudessa työskenteleviä.

Jupiter hallitsee ja tukee järjestystä, rauhaa ja menestystä/ vaurautta. Usein Jupiter yhdistetään myös laajentumiseen, avarakatseisuuteen, sekä lempeään ja myötämieliseen luonteeseen, mutta myös ylilyönteihin ja ylituotantoon.

Jupiterin ja Jousimiehen hallitsemilla aloilla ja ammateissa työskentelevät voivat huomata nyt muutoksia aloillaan tai ammatillisissa asioissaan.

Tulimerkkien pimennykset ovat toiminnallisia ja niiden toimintamotivaatio on innostuneisuudessa. Odotettavissa voi olla sensaatioita, maailmanlaajuisesti leviäviä uutisia tai tapahtumia, erimielisyyksiä ihmisten kesken, sekä lisätä kuumuutta/ hellettä, kuivuutta, tulipaloja/maastopaloja/ metsäpaloja, kuumetta, tai armeijoiden liikkuvuutta. Myös merkkihenkilöitä voi kuolla tai tulla vangituksi. Uskonnolliset kiistat voivat myös olla mahdollisia.

Jousimiehen viimeistä dekania hallitsee Aurinko ja pimennys lisää vakautta vähentämättä Jousimiehen eloisuutta ja iloisuutta. On mahdollista, että erilaisilla uskonnollisilla järjestöillä ja kirkoilla voi olla nyt merkityksellisempi asema tai ne ovat ainakin tavalla tai toisella pinnalla. Uudenlaisia uskonnollisia tai henkisiä liikkeitä voi syntyä ja/tai jo olemassa olevat voivat hyvin tämän Jousimiehen pimennyksen alaisuudessa.

Tämä on Alasolmun pimennys, ja sellaisena todennäköisesti koetaan siis helpompana ja tukea antavana. Alasolmu on pysähtyneenä 19° 56’ Jousimiestä yhtymässä Merkuriukseen Jousimiehen 20° 05’ ja myös hieman väljemmin yhtymässä myös molempiin Valoihin ja pimennyksen kohtaan.

Mars on Oinaan 20° 23’ antaen kolmiosta tukeaan pimennyksen alueen tuntumaan, jämäkkyyttä, uusia ideoita ja/ tai luovuutta itseilmaisuun. Eris yhtymässä Marsiin, voi tuoda vastakkain asettelua.

Neptunus 18° 13’ Kaloja sen sijaan voi aiheuttaa neliönsä myötä mielialanmuutoksia, synkkyyttä, herkkyyttä ja/ tai hämmennystä.

Venus on Skorpionin lopussa yhdessä Astraean, Junon ja Selenan kanssa. Kauriin lopussa kohti Vesimiehen merkkiä kulkevat peräkanaa Saturnus, Jupiter ja Pluto

Kartalla kannattaa huomioida vahvat painotukset eri merkeissä nimenomaan viimeisillä asteilla, sillä monessa merkissä 20-28 asteissa on runsaasti taivaankappaleita, ja mikäli omalla kartalla on tekijöitä noissa asteissa osuu nyt aspekteja useammaltakin taholta noille asteille.

Pimennyksen teemat ovat todennäköisesti tuntuneet jo viimeisen viikon ajan. Allekirjoittaneelle tuleva pimennys osuu syntymäkartan (radix) Askendentille (ulkoinen olemus), ja kuinka ollakaan tiedostin loppuviikosta ulkoisen olemukseni kaipaavan vähän piristystä ja käväisin jo lauantaina kampaajalla.

Kaikille oikein antoisaa pimennyksen aikaa!!

Mitä toivoa Uudelta Kuulta Jousimiehessä?

Uusi Kuu Jousimiehessä

14. joulukuuta 2020 on kalenterivuoden viimeinen Auringonpimennys ja kuten aina Auringon pimentyessä, on myös Uusi Kuu.

Uuden Kuun aikaan siirrytään vanhasta uuteen ja uutta energiaa virtaa sisään. Silloin on helppo aloittaa uutta ja tehdä päätöksiä. Ja pimennys tuo tähän aikaan lisää energiaa ja voimaa.

Mitä toivoa ja odottaa Uudelta Kuulta Jousimiehessä?

Jousimies on Jupiterin hallitsema merkki ja siten sen piiriin kuuluvat totuuden kyseenalaistaminen ja kysymykset ”Miksi? Miksi ei?”, sekä mielenrauha, matkustelu, vapaus, seikkailut, lakiasiat, vakaumus/ usko, optimismi, ratkaisujen löytäminen ja runsas kuluttaminen.

Totuuden kyseenalaistamisen piiriin kuuluvat uskonto, rukoukset ja korkeamman ohjaus, hengelliset paikat, suoruus ja avomielisyys sekä aitous.

Jos on tarvetta etsiä korkeamman tahon apua ohjaamaan elämää, on nyt siihen oiva tilaisuus. Samoin tämä on hyvää aikaa avata keskusteluyhteyksiä Henkisten Oppaiden kanssa tai rukoilla, jos on sellaiselle tarvetta. Nyt voi olla helpompi löytää itselle sopivia henkisiä paikkoja tai paikkoja, joissa voi meditoida rauhassa juuri niin paljon kuin tarvitsee. Jos pelot ovat estäneet puhumasta suoraan ja ilmaisemasta ajatuksia rehellisesti toisille, nyt on mahdollista karistaa ne pois ja seistä rohkeasti omien ajatusten ja vakaumusten takana.  

Jousimies hallitsee yhteyttämme luontoon, intuitiota ja mielenrauhaa.

Nyt on hyvä aika vahvistaa, kunnioittaa ja kuunnella omia vaistonvaraisia ja intuitiivisia viestejä, sekä luottaa niiden ohjaukseen oikeaan suuntaan. Henkisyydestä nauttiminen ja intuition tarjoamiin vaihtoehtoihin tarttuminen ovat myös mahdollisia nyt.  Myös luonnonkauneudesta nauttiminen ja mielenrauhan löytäminen onnistuvat, jos ne ovat asioita joita kaivataan.

Vapauteen kuuluvat spontaanius, seikkailut, myönteiset odotukset, tutkailu ja ulkomaan matkat.

Nyt on mahdollista tehdä matkoja jotka sopivat kukkarolle, tai päättää ryhtyä säännöllisesti matkustelemaan. Nyt on hyvä hetki tuntea vapaus ja elämisen ilo omassa elämässä, sekä mahdollisuus nähdä elämä onnellisena seikkailuna. Toisten kanssa vuorovaikutuksessa oleminen on mukavaa ja kaikenlaisissa tilanteissa on mahdollista löytää optimismia ja positiivisia ratkaisuja. Nyt on myös erinomainen aika tutkia kaikenlaisia asioita.

Jousimies hallitsee lakia ja siten myös asianajajia, oikeusjuttuja, etiikkaa, moraalia, omaatuntoa ja oikeusprosesseja.

Jos tunnet tarvetta toimia omantunnon mukaisesti saadaksesi mielenrauhan, on nyt sen aika. Myös sisäisten tuntojen toteuttaminen käytännössä ja eettisten valintojen tekeminen onnistuu. Nyt on myös mahdollista valita oikea asianajaja, jonka avulla päästään hyvään ratkaisuun kohtuulliseen hintaan. Jos joudutaan olemaan oikeudellisesti tekemisissä jonkun henkilön kanssa, voidaan toivoa positiivista lopputulosta, sekä osata tehdä oikeita päätöksiä.

Optimismia hallitsevana Jousimies pitää sisällään uskon ja vakaumuksen, ystävällisyyden, hyvän onnen, anteliaisuuden, ritarillisuuden ja kohteliaisuuden.

On helppoa olla ystävällinen ja kohtelias apua tarvitseville, ihmissuhteet ovat helppoja ja ystävällisiä, uskoa että asiat järjestyvät parhaalla tavalla ja kaikkiin tilanteisiin löytyy positiivinen ratkaisu. Jos anteliaisuuden ja suurpiirteisyytesi suhteen on ollut estoja, on niistä mahdollista päästä eroon. Vakaumuksiin on helppo uskoa. Nyt on myös mahdollista odottaa onnenpotkuja elämään.

Jousimies hallitsee koulutusta ja siten myös ohjaajia, lukioita ja yliopistoja, filosofiaa, vastausten ja ratkaisujen etsintää.

Opiskelupaikkaa miettivät voivat löytää tarpeitaan vastaavan oppilaitoksen nyt. Jos kaipaat elämään filosofisempaa näkökulmaa, sen voi löytää nyt, myös henkisiä tarpeitasi vastaavien teosten löytäminen onnistuu nyt. On mahdollista löytää oma henkinen oppi/ opettaja joka tuo elämään henkistä vapautta. Tiettyyn ristiriitaan voi löytyä nyt vastaus, sekä selkeä ratkaisu.

Laajojen kuvioiden Jousimies hallitsee myös huolimattomuutta ja samalla oikoteitä, omahyväisyyttä, oletusten tekemistä, ylenmääräisyyttä, tuhlausta, suorasukaista kommunikointia, yltiöpositivismia.

Jos liiallinen suorasukaisuus on ollut harmina, voidaan siitä päästä eroon, samoin hullunrohkeiden riskein ottamisesta, helppojen ratkaisujen etsinnästä, toimintaa sabotoivista tavoista, omahyväisyydestä, liiallisesta asioiden olettamisesta jne..

Terveydellisesti ja fyysisesti Jupiter hallitsee lantiota, maksaa, iskiasta, reisiä ja jalkojen yläosaa.

Mikäli on terveydellisiä ongelmia jollain edellä mainituilla alueilla ollut, nyt on mahdollista löytää niihin ratkaisu, oikea hoitokeino, lääkitys, tietoa erilaisista hoitokeinoista ja löytää itsestä voimia tarttua toimeen asioiden hoitamiseksi.

Asioihin on nyt mahdollista tarttua itse, tai toivoa niiden toteutuvantyyliin; ” Haluan _______asian ratkeavan minulle edullisella tavalla”.

Toiveiden pohjana Jan Spiller: New Moon Astrology – The Secret of Astrological Timing to Make All Your Dreams Come True

Oikein hyvää ja voimakasta Uuden Kuun aikaa kaikille!! 

Venus Paluun tulkinta

Venus Paluu

Allekirjoittaneella oli viime viikolla Venus Paluu… ja kuinka ollakaan huolimatta siitä, että sen tulon kyllä olin huomioinut, unohtui se täysin varsinaisen päivän aikaan kokonaan.

Venus paluut jäävät usein huomiotta, kun keskitytään paremmin tunnettuihin Auringon tai Saturnuksen paluisiin.

Tehokkaimmin taivaankappaleiden paluut yleensä toimivat ihmisillä, joiden omilla kartoilla kyseiset paluuta tekevät taivaankappaleet ovat tavalla tai toisella hallitsevia, vahvasti aspektoituja tai Auringon / Askendentin hallitsijana.

Venus Paluu tapahtuu noin vuosittain, kuten Auringon Paluukin, kun tr. Venus tulee samalle asteelle, jolla se on syntymäkartalla. Mutta koska Venus peruuttelee välillä, sen kierros ei ole yhtä säännönmukainen. Vaihtelun väliä voi olla kolmekin kuukautta molempiin suuntiin, eli paluu voi tapahtua 9–15 kuukauden välein.

Venus peruuttelee 18 kuukauden välein ja silloin on mahdollisuus saada kolmekin Venus paluuta omalle kohdalle. Jokaiselle Venuksen ylitykselle (direct-retro-direct) voidaan tehdä oma paluukartta, joka on aktiivinen seuraavaan ylitykseen asti. Nyt vuonna 2020 Venus peruutteli touko-kesäkuussa Kaksosen merkissä, ja kaikki KaksosVenukset saivat kesällä useamman paluun. Vuonna 2021 Venus peruuttaa vasta joulukuun lopulta tammikuun 2022 loppuun, Kauriissa.

Yleensä paluun aikaisen vuorokauden aikana esiin nousevat taivaankappaleeseen liittyvät asiat ja teemat, jollain tavalla.

Astrologisesti Venukseen liittyviä ovat edellä kuvattujen lisäksi myös sosiaalisiin tilanteisiin ja tapahtumiin, diplomatiaan, taloudelliseen turvallisuuteen, mukavuuteen, toisten huomioon ottamiseen, vuorovaikutukseen, läheisyyteen ja hellyyteen, makeuteen jne. asiat. Mutta toisaalta myös arvot, arvostukset, resurssit, ansiot, omistukset ja tasapuolisuuden kautta myös oikeudenmukaisuuteen liittyvät asiat. Vaa’an symboli yhdistetään myös oikeuteen ja oikeudenmukaisuuteen, kun punnukset ovat tasapainossa kaikki saavat yhtä paljon.

Kartalla Venus hallitsee 2. Huonetta ja Härän merkkiä, sekä  7. Huonetta ja Vaa’an merkkiä. Venusta tulkittaessa se usein yhdistetään suoraan kauneuteen, feminiinisyyteen, romantiikkaan, ihmissuhteisiin ja rakkauteen, mutta toki sillä on monipuolisempi luonne.

Venuksen paluuta voidaan tarkastella kokonaisuutena, joka kuvastaa ihmisten kanssa toimintaan liittyviä asioita, kuin myös taloudellisiin ja sopimuksellisiin asioihin liittyviä tapahtumia ja sopimusten allekirjoittamisia. Esimerkkeinä erilaiset liittojen virallistamiset, liikekumppanuuksien syntyminen, yhteistyön aloittamiset, kihlaukset, häät/ avioliiton solminen, parisuhteen aloittaminen ja avoliitto. Samoin Venus teemoja ovat pettymykset, sydänsurut ja vaikeudet liittyen ihmissuhteisiin ja/ tai tarpeiden täyttymiseen. Usein Venuksessa kysymys ei ole ihmissuhteista, rakkaudesta tai romantiikasta, vaan myös muista diplomaattisista tai taloudellisista asioista.

Venus paluulta voi näkyä myös taloudelliset nousu- ja laskusuhdanteet, sekä mahdolliset lahjat, saatavat tai materialistiset mukavuudet, tai niiden puute.

Luonnollisesti oman kartan Venus, sen merkki, sijainti ja aspektit kertovat millaisista tekijöistä omat Venuksen asiat muodostuvat. Kaikilla ei omalla kartalla Venus edusta läheskään samassa määrin rakkautta tai romansseja, kuin yleinen käsitys väittää, vaan toisilla diplomatiaan ja taloudellisiin asioihin liittyvät teemat ovat vahvempia. Joskus Venus korostaa mukavuutta ja parempia aikoja, tai toipumista traumasta, erityisesti jos takana on elämässä rankemmat ajanjaksot.

Teemoja tarkasteltaessa täytyy aina muistaa liittää myös syntymäkartta/ radix mukaan kuvaan taustalle, sillä se edustaa yksilöä ja persoonaa. Pelkiltään paluu on aina vain tietyn ajan kuva ja sellaisena vain transiittikartta vailla persoonallisia yksityiskohtia.

Venus Paluu sisällä, radix ulkopuolella

Paluun karttaa voidaan verrata syntymäkartan lisäksi myös muihin paluihin, jos paluut tapahtuvat lähekkäin tai progressiivisiin karttoihin, Solar Arc– eli Aurinkokaari-karttaan, tai vaikkapa ihmissuhdekartoista synastria– tai kompositio -karttoihin.

Millaisia aspekteja Venus tekee syntymäkartalla? Nämä aspektit kannattaa huomioida myös paluulla, sillä näiden toisiaan aspektoivien tekijöiden uudelleen kohtaaminen paluun kartalla nostaa esiin noiden taivaankappaleiden potentiaalin syntymäkartalta. Riippumatta siitä mikä aspekti paluulle tulee, syntymäkartan aspekti ohjaa ja osoittaa asioiden ja tapahtumien ratkaisun.

Venus paluulla Venuksen huone (kulma, väli- vai päättöhuone), sekä sijoittuminen kartan neljänneksiin ja puoliskoille kertovat tulevan periodin teemoista, keitä on mukana ja millä alueella voidaan Venus asioita odottaa sekä milloin. Myös taivaankappaleiden painottuminen kartalla, sen puoliskoihin, kolminaisuuksiin ja neljänneksiin kannattaa huomioida.

Venus yhtymä Kuu kahdella
peräkkäisellä Venus paluulla

Huoneet ja merkit, joihin on kasautunut runsaasti taivaankappaleita kannattaa huomioida Venus paluun teemoja silmäillen. Toistuuko jokin aspekti edelliseltä paluulta myös tulevalle paluulle. Edellisellä paluulla on voinut jokin teema jäädä kesken ja se siirtyy jatkotyöstämistä varten myös seuraavalle periodille. Yleensä hitaiden taivaankappaleiden transiitit syntymäkartalle voivat kestää vuosia, erityisesti Pluton, koska ne liikkuvat hitaasti ja peruuttelevat usein. Mutta myös nopeammin liikkuvat taivaankappaleet (Kuu, Merkurius, Mars) voivat toistaa aspekteja usemmalla paluulla.

Tr. Venuksen liikkuessa kartalla eteenpäin, se ottaa kontaktia kaikille kartan alueille transiittiaspekteina ja aktivoi oman paluunsa tekijöitä ja teemoja. Uudet kontaktit haasteellisesti paluulla Venusta aspektoiviin taivaankappaleisiin nostaa esiin ko. potentiaalin, ja tr. Venuksen aspekti radixin Venukseen kertoo millaisesta tilanteesta on kysymys.

Esimerkiksi aiemminkin mainitun, hitaan Pluton aspektit voivat toistua useammalla paluulla, johtuen sen peruutuksista. Jos paluulla on radix Venuksen ja tr. Pluton välillä neliö, aktivoi tr. Venuksen ja Pluton välinen kvinkunssi (150°) tuon aspektin potentiaalin, aiheuttaen häiriöitä ja hankaluutta, mutta samanaikainen Venusten välinen kolmio kertoo tilanteen ratkeavan myönteisesti. Tr. Venuksen edetessä hieman myöhemmin oppositioon tr. Plutoon ja molempien neliöidessä radixin Venusta, kuljetaan syvissä vesissä tai koetaan muutoksia, joko ihmissuhteiden tai talouden alueella, mutta muilta tekijöiltä voidaan saada tukea haastavaan tilanteeseen.

Venuksen paluu ja sen kierros voidaan jakaa myös pienempiin osiin, jaksoihin, jotka muodostuvat tr. Venuksen liikkuessa eteenpäin merkeissä ja päätyessä aina seuraavassa merkissä samaan asteeseen, jolla se on syntymäkartalla ja paluullaan.

Venus paluu ja sen jaksot

Näille saman asteen transiittiylityksille voidaan tehdä omat karttansa, joita voidaan tulkita suhteessa alkuperäiseen paluun karttaan tai johonkin aiemmin luetelluista kartoista. Tai oikeastaan mihin tahansa karttaan, johon vertailua halutaan tehdä. Näiltä jaksoilta saattaa löytyä kontakteja ja yhtymäkohtia Venukseen, Venus paluulle, syntymäkartalle ja/ tai jollekin muulle henkilökohtaiselle kartalle.

Venus jaksot

Nämä Venuksen jaksot antavat viitteitä ja viestejä siitä millaisiin asioihin kunkin jakson aikana Venuksen asioissa kiinnitetään huomiota ja/tai millaisia asioita tullaan mahdollisesti käymään lävitse. Erityisen merkityksellisiä asioita tapahtuu niillä jaksoilla, jotka muistuttavat läheisesti alkuperäistä paluukarttaa.


Esimerkiksi Venus paluun Askendentti Kaksosten merkissä viittaa selkeästi sosiaaliseen periodiin, mutta myös monenlaisiin tapahtumiin ja asioihin, ehkä myös tuloihin useammasta eri lähteestä. Venus paluun Asc on syntymäkartan 7. huoneen alussa, ja sen voisi tietenkin ajatella liittyvän ihmissuhteisiin, mutta myös monenlaisiin kumppanuuksiin ja sopimuksiin, onhan se aika lähellä radixin Deskendenttiä (kuvassa kartta oikeassa alakulmassa).

Vasemmalla alhaalla radix, vasemmalla ylhäällä 1. jakso, keskellä Venus Paluu. Oikeallä yhdistelmäkartat; ylhäällä 1. jakson kartta sisällä, radix ulkopuolella. Alhaalla oikealla Venus Paluu sisäpuolella, radix ulkopuolella.

Paluun jälkeisen 1. jakson Asc Neitsyessä viittaa käytännölliseen suhtautumiseen asioihin, työhön, sosiaalisiin suhteisiin työkavereiden kanssa ja/tai taloudelliseen, arkiseen aherrukseen. Mutta koska 1. jakson Asc osuu radixin 8. huoneeseen voivat asiat liittyä perintöön, veroihin, vakuutuksiin, yhteisiin varoihin, tai omistuksiin. Näissäkin tulkinnoissa perinteisistä taivaankappaleiden, merkkien ja huoneiden/ alueiden avainsanoista löytyy vinkkejä tulkintaan (kuvassa kartta oikeassa yläkulmassa).

Mikäli kiinnostuit Venus paluiden tulkitsemisesta, voi minulta tilata 12 sivuisen paketin ”Materiaalipaketit” -sivun kautta. Samaiselta sivulta löytyvät myös muiden materiaalipakettien esittelyt.

Uusi Kuu Skorpionissa

Mitä toivoa Uudelta Kuulta Skorpionissa?

Olemme jälleen edenneet kalenterivuoden loppupuolelle ja siirtyneet Skorpionin aikaan. Aurinkomerkeiltään Skorpionit ovat syntyneet aikaan, jota pidetään ainakin täällä pohjoisella pallonpuoliskolla vuoden pimeimpänä ajanjaksona, 22.10-24.11.

Tällä kertaa Uusi Kuu syntyy 23° Skorpionia 17’ meidän aikaamme sunnuntaina aamulla kello 07:07:10. Tämä on kalenterivuoden 2020 neljäs ja viimeinen Superkuu, eli Kuu on kiertoradallaan lähimpänä Maata. Tästä seuraava Superkuu on täysikuu 27.4.2021.

Skorpioni hallitsee mahdollisuuksia ja täysivaltaisuutta, muutosta, taitoja ja kykyjä kriiseissä ja käännekohdissa, itsehallintaa, seksi- ja sielunkumppaneita, liikekumppaneita ja valtataisteluita kulisseissa.

Vallan hallinnan alueella Uudelta Kuulta Skorpionissa voi toivoa kykyä pitää salaisuuksia, tiedostaa toisten tarpeita ja motiiveja tai kykyä toimia yhteisen edun hyväksi työpaikalla. Jos tarvitset uusia mahdollisuuksia ja ajatuksia, onnellista vetovoimaa tai terveyttä ihmissuhteeseesi, nyt on mahdollisuus toivoa niitä.

Siirtymien ja muutosten alueella Uudelta Kuulta Skorpionissa voi toivoa muodonmuutosta, vanhoista taakoista eroon pääsemistä, muutosta, vallan palautusta, paluuta entiseen, entisöintiä tai anteeksi antoa.

Kriisien ja käännekohtien alueella Skorpioniin liitetään riskien ottaminen vallan saavuttamiseksi, pakonomaiset teot ja toimet, pakkomielteet, intensiiviset vuorovaikutukset ja täpärien tilanteiden sietäminen. Jos nyt on elämässä jonkinlainen kriisi, on nyt hyvä aika toivoa selkeää suhtautumista ja kykyä toimia oikein sen selviämiseksi. Tai jos jokin tietty asia hallitsee elämää aivan liiaksi, nyt on hyvä aika toivoa sen kevenevän ja tilanteen helpottavan.

Itsehallinnan alueella Skorpioni hallitsee hyvän ja pahan vastakkainasettelua, vahvuutta, itsekuria, sitoutumista ja syvällisyyttä. Eli jos elämässä on tarvetta jollekin em. asioista, nyt on hyvä aika toivoa niitä.

Suhteiden ja sitoutumisen alueella Skorpioniin liittyy seksi, sulautuminen, syventyminen, sielunkumppanuus, syvät emotionaaliset yhteydet, molemminpuolinen suhteen syventäminen ja vahvistaminen. Tämä on siis oivallinen hetki toivoa intohimoisempaa, vahvempaa, syvempää yhteyttä kumppaniin. Jos etsit itsellesi hyvää ihmissuhdetta, nyt voi olla hyvä aika toivoa itselleen sielunkumppania.  Nyt on myös hyvä aika arvostaa läheisiä ihmisiä.

Taloudenalueella Skorpioni hallitsee lainoja, veroja, velkoja, vakuuksia, vakuutuksia, testamentteja ja perintöjä, sopimuksia ja liiketoimia. Nyt on hyvä aika toivoa myönteisiä lopputuloksia näihin asioihin liittyen.

Vallan väärinkäytön aluettakin Skorpioni hallitsee; kostoa, mustasukkaisuutta, kateutta, julmia päätöksiä, hajottavia tarpeita, valtataisteluita, hylkäämistä, epäilystä ja syyllisyyttä. Nyt on siis hyvä aika toivoa pääsevänsä eroon näistä asioista elämässäsi.

Terveyden alueella puolestaan Skorpioni hallitsee peräsuolta, paksusuolta ja hajottavia elimiä, PMS –oireita ja kuukautisia, seksitauteja, sekä miesten ja naisten seksuaalisia elimiä. Mikäli jollain näistä alueista on ongelmia tai sairauksia, on nyt hyvä aika toivoa apua ja terveyttä näille alueille.

Kaikille Oikein Antoisaa Uuden Kuun Aikaa!!

Toiveiden pohjana Jan Spiller: New Moon Astrology – The Secret of Astrological Timing to Make All Your Dreams Come True

Täysikuu 31.10.2020

 Täysikuu Härässä 31.10.2020

Meillä on tänään Pyhäinpäivä, Kekri ja täysikuu 31.10.2020. Kuu on täysimmillään juuri sen noustessa, kello 16.49. Jyväskylän korkeudella Kuu nousee horisontin takaa kello 16.44, joten täysimmillään se on hyvin matalalla.

Astrologisesti Kuu on 08° Härkää 38’ ja Aurinko sitä vastapäätä, oppositiossa, Skorpionin 08° 38’.

Täysikuu 31.10.2020 , kello 16.49

Kuun kanssa tarkasti yhtymässä on yllätyksellinen Uranus, 08° Härkää 41’ ja toisella puolella laskennallinen piste Musta Kuu, Lilith, 01° Härkää 22’, ja oppositiossa  Auringon kupeessa on puolestaan asteroidi Astraea 06° Skorpionia 11’ ja toisella puolella asteroidi Juno 13° Skorpionia 45’. Lisäksi molemmat Valot ovat neliössä asteroidi Hygeiaan Leijonan 11° 57’.

Yleensä itse katson asteroideja ikään kuin lisukkeina, mutta tällä kartalla ne ovat sen verran vahvasti mukana, että ansaitsevat tarkempaa tarkastelua yhdessä Valojen kanssa.

Härkä Kuu on emotionaalisesti turvallisuutta ja vakautta tarvitseva, muutoksia voidaan vastustaa ja jopa pelätä, ja hankalissa tilanteissa on lohtusyöminen mahdollista. Vastapäätä, 180° oppositiossa, Skorpioni Aurinko puolestaan edustaa jännitteisyyttä, kiihkeyttä ja syvällistä asioiden kokemista. Täysikuu edustaa aina kahta vastakkaista teemaa, julkista ja privaattia, sekä näiden välistä erilaista suhtautumistapaa ja voi tuoda siten konfliktin. Härässä ja Skorpionissa kuitenkin molemmilla Valoilla on vahva läheisyyden tarpeen kokemus. Kuu toimii Härässä syvällisemmin, ja Aurinko puolestaan ottaa Skorpionista myös syvällisemmän kokemuksen.

Kuun yhtymä Uranukseen 08° 41’ luo kekseliäisyyttä, voimavaroja, sekä itsenäisyyttä, erityisesti Härässä. Poikkeuksellinen, omintakeinen elämänasenne ja ajattelu, sekä tarve yllätyksiin liittyvät tähän aspektiin. Toisaalta taas Uranuksen oppositio Aurinkoon luo impulsiivisuutta ja arvaamattomuutta, ja niiden luomaa mahdollisuutta konfliktiin. Reaktio voi olla kapinallinen, erityisesti jos oma yksilöllisyys ja itsenäisyys koetaan uhatuiksi. Tärkeintä olisi löytää tasapaino oman yksilöllisyyden ja persoonallisuuden, sekä toisten tarpeiden välille. Uranus kulkee peruuttaen Härässä vielä muutaman kuukauden, aina ensi vuoden puolelle, 14.01.2020 ja Härän 06° 43’ asti.

Musta Kuu, Lilith Härän 01° 22’ on maanläheinen ja melko jääräpäinen, sekä muutosta vastustava. Mukavuusalueelta ei haluta poistua, ja läheisiä voidaan syyttää, jos asiat menevät sellaiseen suuntaan, johon ei haluttaisi. Mahdollisten ongelmien syy on kuitenkin yleensä juuri omassa muutoksen vastustamisessa. Yhdessä muuttuvaisten Kuun ja Uranuksen kanssa asiat voivat muuttua hyvinkin nopeasti suuntaan tai toiseen, näin ollen Lilith, Musta Kuu voi tuoda vastakkaisen reaktion ja vahvan muutosvastarinnan. On kuitenkin hyvä reagoida ja tiedostaa mistä mikäkin tunne ja reaktio voi johtua. Uranuksen tuomia muutoksia ei kannata vastustaa, sillä mitä joustavammin niihin suhtautuu, sitä helpommin ja nopeammin niihin voidaan sopeutua. Vastustaminen ja vanhasta kiinni pitäminen voi vain rikkoa asioita enemmän.

Samaan tapaan kuin Musta Kuu, Lilith, vastustaa muutosta, myös Astraea 06° 11’ Skorpionissa Auringon vieressä ei halua päästää irti saavutetuista eduista, olemassa olevista projekteista ei haluta luopua, eikä yhteisistä voimavaroista. Astraea’an 6. huoneessa liittyvät myös tavat ja päivittäiset rutiinit, joista haluttanee pitää kiinni – uuden aloittaminen voi olla nyt vaikeaa, vaikka vanhat projektit olisivatkin valmiita.

Auringon toisella puolella Juno 13° 45’ Skorpionissa, luo intensiivisyyttä, sekä sensuaalisuutta vahvaan seksuaaliseen suhteeseen. Kysymys voi olla vahvasti fyysisestä kokemuksesta suhteessa, tai henkisesti kiihkeästä suhteesta. Juno vaatii kumppanin täyden huomion ja vahvan sensuaalisen kokemuksen, tässä ja nyt.

 Ja neliössä Valoihin Leijonan 11° 57’ on Hygeia, joka tuonee tulleessaan terveyteen liittyviä asioita ja tapoja. Vapaa-ajan vietto ja harrastukset tukevat terveyttä ja hyvinvointia. Tämä on hyvää aikaa lähteä ulos reippailemaan ja katselemaan täysikuuta.

Edellisiä teemoja tarkasteltaessa lienee helppoa havaita, että Valojen 08 asteen molemmin puolin olevat asteet myös muissa merkeissä korostuvat. Erityisesti Härän ja Skorpionin merkeissä, ja myös Leijonan ja Vesimiehen merkit (neliön kautta), mutta myös välillisesti muiden merkkien asteet 03°-13°, joten mikäli noista asteista löytyy omalta kartalta tekijöitä, voinee tämän ajan energiat tuntua myös omalla kohdalla henkilökohtaisesti.

Merkuriuksen peruutus on päättymässä parin päivän ja yhden asteen päästä. Merkurius kääntyy kulkemaan eteenpäin jälleen 3.11.2020, varttia vailla ilta kahdeksan (19.45) Vaa’an 25° 53’. Merkuriuksen peruutus on voinut vaikuttaa hämmentävästi ihmissuhteisiin, vuorovaikutuksellisiin suhteisiin tai talouden (Vaaka) alueelle, mutta myös syvällisempien asioiden, seksuaalisuuden ja mielen sopukoiden (Skorpioni) alueelle. Viime aikojen otsikoissa onkin ollut monenlaisia paljastuksia ja esiin nousseita asioita, jotka voidaan yhdistää tämän retron teemoihin. Lopullisesti Merkurius ehtii pois peruutuksensa jälkeiseltä varjoalueelta vasta kuukauden kuluttua, joulukuun alussa, joten monenlaisia asioita voi vielä marraskuun aikana paljastua.

Mars nousevan Kuun yllä

Tällä viikolla on paljain silmin voinut maan pinnalta katsoen havaita nousevan Kuun rinnalla, sen kaverina, punertavan pienen taivaankappaleen eli Marsin, vaikka astrologisesti nämä kaksi eivät kovin lähekkäin olekaan.

Kartalla Mars peruuttaa tällä hetkellä Oinaan 16° 25’, ja pysähtyy parin viikon kuluttua lähteäkseen jälleen kulkemaan eteenpäin aamuyöllä 14.11.2020 Oinaan 15° 14’ . Marsin peruutus Oinaassa on voinut tuntua haastavalta, edustaahan Mars omassa Oinaan merkissään aloitteellisuutta ja aktiivisuutta, mutta peruuttaessaan se ei ole voinut toimia täysillä ja on pidätellyt, ja monissa asioissa eteneminen ja edistyminen on voinut olla hidasta ja jopa vaivalloista.

Peruutusten osalta olemme siis pikkuhiljaa siirtymässä etenemisen aikaan. Asteroideja lukuun ottamatta marras- joulukuussa vain Uranus on peruutusvaihteella. Asiat siis voivat tuntua etenevän.

Jupiterin ja Pluton yhtymä alkaa pikkuhiljaa tiivistyä, ollen tarkimmillaan marraskuun toisella viikolla ( 08.-13.11.2020) Kauriin 22°ssa.

Näissä tunnelmissa kaikille oikein mukavaa Pyhäinpäivää, Kekriä ja Täydenkuun aikaa.

Progressiivisen Kuun Paluun – malli, osa 2.

Progressiivisen Kuun kehitykselliset teemat elämässä ja niiden vastaavuus eläinradan (zodiac) merkeissä

Tässä bloggauksessa selvitellään, kuinka Kuu kulkiessaan ensin ensimmäisen kierroksensa oikeastaan toimii, kuljettaessaan mukanaan aiemmin (Prog. Kuun Paluun – malli, osa 1.) kuvattuja kehityksellisiä sisältöteemoja Oinaan vaiheesta Kalojen vaiheeseen. Ja mitä ensimmäisellä kierroksella ja sen jälkeen tapahtuu…

Jokaisen oma henkilökohtainen progressiivisen Kuun paluu tapahtuu siis n. 27 vuoden 4 kuukauden iässä, kun Kuu ehtii edistyä takaisin samalle asteelle, jolla se oli syntymän hetkellä. Kuun prorgessiivinen kierros alkaa siis syntymän hetkellä ja oman kartan Kuun merkistä ja asteesta. Tämä on progressiivinen Oinaan vaihe, riippumatta mistä merkistä Kuu syntymäkartalla löytyy.

Progressiivisen Kuun paluun aikaan on Kuu kiertänyt kaikki astrologiset merkit omassa järjestyksessään, ja samalla on tullut läpikäydyksi kaikissa merkeissä esiintyvät kehitykselliset teemat, odotukset, vaatimukset ja tarpeet. On luotu tietty pohja persoonallisuudelle, sekä emotionaalisille että kognitiivisille teoille ja toimille elämässä.

Progressiivinen Kuun paluu on käännekohta elämässä, jolloin on tietty matka menty ja siirrytään uuteen vaiheeseen.

Ensimmäistä kierrosta seuraavat kierrokset näyttävät myöhemmin, kuinka tuleva kehitys pohjaa ensimmäiseen kierrokseen ja sen kokemuksiin, kasvamisen malliin, mutta myös jatkaa kehitystä tämän jälkeen aikuisuuteen ja aina vanhuuteen saakka. Kehitys ei pääty tähän, vaan tästä alkaa uuden luominen yhä uudelleen kerros kerrokselta.

Ensimmäisessä osassa käytiin läpi Kuun tarpeita ja sen roolia ihmisen elämässä ja ihmissuhteissa. Tässä pyritään avaamaan kuinka Kuun eteneminen toimii elämässä.

Ensimmäisellä kierroksella rakennetaan ja luodaan pohjaa myöhemmille emotionaalisille ja kognitiivisille toimille elämässä. Seuraavat myöhemmät kierrokset osoittavat kuinka kehitys paitsi pohjaa ensimmäiseen kierrokseen, kasvun malliin, mutta jatkaa myös kehitystä aikuisuuteen ja aina vanhuuteen saakka. Toinen ja kolmas kierros paljastavat kuinka kehitystä luodaan jatkuvasti ja uudelleen syklisesti.

Syntymäsijainnistaan kierrokselleen lähtevä prog. Kuu viivähtää jokaisessa merkissä keskimäärin 2 ja puoli vuotta. Tietenkin, jos Kuu on aivan viimeisillä asteilla, se vaihtaa nopeammin merkkiä, mutta viipyy sitten seuraavassa edellä mainitun ajan. Ja ennen ensimmäistä progressiivista Kuun Paluuta, se varmasti käy lävitse kaikki 12 merkkiä.

Omalta sekundaari prog. kartalta kannattaa tarkastaa oman henkilökohtaisen Kuun liikkeet kussakin merkissä ja iässä. Vaikka tämä kehitysmalli pohjaa tasaisiin ajanjaksoihin, todellinen kehitys ei toimi noin. Todellisuudessa ihmisen elämänpolku ei ole yksioikoinen ja kaavamainen. Monet sisäänrakennetut psykologiset kehitykset eivät ole ikäsidonnaisia, vaan voivat nousta pintaan missä tahansa iässä, sekä kasvun ja kypsymisen vaiheessa. Myös monet ulkoiset tekijät vaikuttavat elämän eri vaiheissa. Jokin vaihe voi jäädä ensimmäisellä kierroksella vähemmälle huomiolle, mutta nousee sitten toisella esiin voimakkaammin.

Kolme keskeistä (myös Sternin mainitsemaa) kehityksen teemaa autonomian, turvallisuuden ja läheisyyden tarpeet heräävät ihmiselämän varhaisessa vaiheessa ja jatkavat siitä kehitystään läpi elämän.

Jokaisessa vaiheessa yksilö on osa ympäristöään ja osallisena elävissä ihmissuhteissaan. Missä kulloinkin mennään ja mitä tapahtuu, heijastelee Kuun merkki. Progressiivisen Kuun huone tarjoaa kontekstin ja puitteet ymmärtää miten ja missä (alueella) prosessit esiintyvät. (Huone = tila, ympäristö)

Progressiivinen Kuu sitten kulkiessaan nostaa esiin ja esittelee juuri noita yksilön omalle kehitykselle keskeisiä teemoja. Sillä vaikka kehitysvaiheet olisivatkin geneettisesti määriteltyjä, niihin vaikuttavat olosuhteet ja tilanteet eivät ole.

On tärkeää ja keskeistä ymmärtää, että tällä ensimmäisellä progressiivisen Kuun paluun kierroksella kohdatut tilanteet, asiat ja kokemukset tunteiden tasolla muokkaavat meitä jokaista aivan omaan suuntaan. Kokemuksemme tekevät meistä erilaisia ja yksilöllisiä reagoimaan ja toimimaan tilanteissa. Mikäli näin ei olisi, olisimme vain yhtä isoa massaa yhdessä muiden samaan aikaan syntyneiden kanssa.

Tämän teorian ajatuksena on, että jokainen käy paitsi lävitse oman persoonallisen progressiivisen Kuun kierroksensa, myös universaalin kehityksellisen Kuun kierroksen syntymästä ensimmäiseen paluuseen. Ja näitä kahta samanaikaista prosessia voidaan tulkita yhdessä yksilön kohdalla, jolloin saadaan moniulotteisempi näkökulma progressiivisen Kuun sijainnista. Lisäksi yksilölliset kokemukset tulisi ottaa aina huomioon erilaisia tulkintavaihtoehtoja pohdittaessa.

Jokaisen oma henkilökohtainen Kuu aloittaa aina progressiokulkunsa syntymäkartan Kuun sijainnista, merkistä ja asteesta, edeten siitä vaihe vaiheelta eteenpäin.

Progressiivinen Kuu Oinaassa edustaa haastetta olla yksilöllinen, oma itsensä riippumatta iästä. Samaan tapaan ensimmäinen, Oinaan vaihe, asettaa elämässä haasteen yksilöllisyyteen, itsenä olemiseen riippumatta iästä.

Biologinen Oinaan vaihe on siis heti syntymän jälkeen aina n. 2 ikävuoteen asti, jolloin lapsi alkaa hahmottaa oman kehonsa erillisyyden äidin kehosta. Mutta autonomian, itsemääräämisen tunne, jota Oinas myös symboloi, vie vuosia kehittyä ja vahvistuu todennäköisesti vasta myöhempinä vuosina. Lopulta vasta toisen prog. Kuun kierroksen alkaessa, myös ensimmäisen Saturnuksen paluun jälkeen, yksilöllistyminen omien kokemusten pohjalta voi alkaa.

Jos varhaisessa lapsuudessa ensimmäiset kehitykselliset vaiheet eivät osuneet oikeaan saumaan tai sisältäneet sitä mitä olisi tarvittu, on mahdollista saada toinen mahdollisuus ja korjata tilanne Progressiivisen Kuun paluun jälkeen – toisella kierroksella.

Oinas minä, syntyvä ja aloittava minä on seuraus äidin ja lapsen välisestä vuorovaikutuksesta Oinas vaiheessa, Härkä on ydinminä, Kaksoset verbaaliminä, Rapu kahdenvälinen jne. aina Kaloihin asti, jolloin kaikki 12 Merkkiä edustavat minän eri puolia, jotka ovat seurausta erilaisista vuorovaikutteisista tilanteista ihmissuhteissa kehityksen vaiheissa.

Henkilö, jonka oma Kuu on Oinaassa, saa syntymänsä aikaan Kuulleen Oinaan ominaisuuksia, mutta luonnollisestikaan alle 2 vuotias pieni lapsi ei voi osoittaa itsenäisyyttä ja yksilöllisyyttä vielä tuossa elämänvaiheessaan. Nämä ihmiset saavat yksilöllistymisen mahdollisuuden Leijona vaiheessa ja toisen mahdollisuuden kokea tämän yksilöllistymisen uuden kierroksen alkaessa, Oinaan vaiheessa.

Esimerkiksi allekirjoittaneen oma Kuu on radixilla 05º Rapua, joten henkilökohtaisesti koin progressiivisen Oinas Kuun vasta n. 20 vuotiaana, kun progressiivinen Kuuni ehti Oinaaseen, ja tuolloin kehityksellisesti elin siis jo Kauriin vaihetta, eli olin ensimmäisen kierroksen loppupuolella, ja pääsin vihdoin muuttamaan opiskeluiden myötä itsenäistymään ja aloittamaan omaa elämää, sekä enemmän tai vähemmän päämäärätietoisesti (Kauris) opiskelemaan.

Progressiivisen Kuun aspektit toisiin taivaankappaleisiin kartalla määrittävät kuinka sen ilmaisua rajoitetaan, kasvatetaan, korostetaan tai kuinka siihen vaikutetaan toisten taivaankappaleiden luonteiden mukaisesti.

Esimerkiksi prog. Kuu Jousimiehessä voi viitata / tuoda tullessaan periodin, jolloin etsitään vapautta tai itseilmaisua, tai aikaa jolloin yksilön käsitys totuudesta, henkisestä tai emotionaalisesta, asetetaan testiin.

MUTTA JOS Jousimiehen prog. Kuu tekee T-ristin esim. Venus-Pluto yhtymään Neitsyessä ja toisen neliön Saturnukseen Kaloissa tämä vaihe voi olla mullistava. Kuun vapaus ei ilmennäkään seikkailun inspiroivaa kokemusta, vaan kokemusta joka iskee suoraan sydämeen ja haastaa yksilön etsimään vakaata ympäristöä, kun elämä tuntuu vuoristoradalta.

Merkkien sisällöt ja ominaisuudet ovat olemassa jo ennen kuin ne aktivoituvat, onhan vuorovaikutustakin olemassa jo ennen kuin verbaalia kommunikointia.

Progressiivisen Kuun HUONE tarjoaa viitekehyksen ymmärtää mitä, miten ja missä prosessit esiintyvät. Huone = tila. Huoneet sisältöineen ovat ympäristöjä, joissa yksilö kokee asioita, sekä tekijöitä jotka vaikuttavat yksilöön.

Progressiivinen merkki kertoo mitä asioita on huomioitava ja huone mitkä tekijät tukevat tai vaikuttavat näiden asioiden toteuttamiseen. Jos progressiivinen Kuu kulkee 1. huoneessa, on se Oinaan ympäristössä ja jotain alkamassa, jotain uutta ilmassa. Kuun kulku 1. huoneessa Neitsyessä voi merkitä huomion kiinnittymistä terveyteen tai elämäntapoihin, kuin myös uutta työtä. Jos Kuu taas liikkuu Kauriissa 5. huoneessa, voidaan epävarmuus ja ujous voittaa taiteellisen ilmaisun kautta. Kuun kehityksellinen vaihe lisää tähän vielä oman osansa, tarjoten vielä henkilökohtaisempien tehtävien tason. Huoneissa kannattaa huomioida niin progressiivisen kartan kuin myös radixin, eli syntymäkartan huoneet.

Eläinradan merkkien voidaan siis katsoa vastaavan psykologista kehitystä ja vaiheittaista kehityksen aikajanaa vuorovaikutuksellisessa suhteessa toisiin. Jokaisen merkin sisällöt ja teemat jatkavat kehitystään omalla polullaan myös sen jälkeen, kun progressiivinen Kuu on herättänyt sen teemat kertaalleen ja edennyt seuraavaan merkkiin, sekä sen heijastama valokeila siirtynyt eteenpäin.

Kun ensimmäinen kierros on käyty lävitse, ja kaikki 12 itsen/ minän puolta (merkkiä) avattu, ne voivat jatkaa kehittymistään samanaikaisesti. Merkki ei korvaudu toisella, kun prog. Kuu siirtyy seuraavaan merkkiin. Samaan tapaan kuin portaissa kulkeva ihminen näkee eri kerroksissa saman maiseman eri perspektiivistä, myös Kuu kuljettaa kierroksellaan kaikkien läpikäymiensä merkkien teemoja ja kokemuksia, lisäten aina uutta uusien kokemusten myötä.

Oinasvaikutus, aloitteellinen minä, kyky tehdä aloitteita ihmissuhteissa jne. ei katoa, kun Härkä vaiheen ydinminä astuu esiin. Härkä ei myöskään häviä, kun Kaksosen verbaaliminä hallitsee ja opitaan puhumaan, kommunikoimaan, kertomaan asioita. Rapuvaihe osoittaa, että perhesuhteet ovat vakiintuneet tähän vaiheeseen mennessä, kun vuorovaikutukseen tarvittavat asiat on opittu ja koettu, mutta Rapuun liitetyt kiintymyksen teemat voivat nousta esiin keskeisinä elämänkysymyksinä milloin vain ennen tai jälkeen 8. ikävuoden. Kiintymys on elinikäinen asia.

Tässä vaiheessa kannattaa palauttaa mieleen edellisen bloggauksen aikajaksot ja niiden sisältämät vaiheet. Riippumatta iästä ja elämänvaiheesta, elämässä nousevat esiin kiintymykseen, ihmissuhteisiin ja maailmaan sekä yhteisöllisyyteen liittyvät asiat ja tarpeet. Vain niiden muodot vaihtelevat.

Omalla kohdalla kehityksellisten vaiheiden ja oman progressiivisen Kuun vaiheet voi määritellä listaamalla ne rinnakkain eri ikävaiheissa, vaikkapa seuraavanlaista taulukkoa apuna käyttäen.

KehitysvaiheOma Kuu / prog. Kuu
Oinas 0-2 
Härkä 2-3,5 
Kaksonen 3,5-5 
Rapu 5-6 
Leijona n.7-10,5 
Neitsyt n. 10,5-13 
Vaaka 13-15,5 
Skorpioni 15,5-18 (+/-) 
Jousimies 18-20,5 
Kauris n.20-23 
Vesimies 23-25,5 
Kalat 25,5- 27 vuotta 4 kk. 
Oinas /Prog. Kuun Paluu 27 vuotta 4kk. 
Ensimmäisen Prog. Kuun kierroksen taulukko syntymästä ensimmäiseen paluuseen.

Kirjoittamalla oman radixin Kuun merkin Oinaan kohdalle ja siitä eteenpäin sijoittamalla kaikki 12 merkkiä taulukkoon, voidaan progressiivisen Kuun liikettä ja sen kehityksellistä vaihetta tarkastella ja saadaan Kuun edustamiin asiohin lisää ulottuvuutta. Uusi kierros ja Oinaan vaihe alkaa 27 vuoden jälkeen ja samat teemat voivat nousta esiin eri muodoissa seuraavaan progressiivisen Kuun paluuseen 54/55 vuoden ikään asti, ja siitä eteenpäin uudelleen seuraavalla kierroksella.

Heijastellen oman progressiivisen Kuun liikkumista suhteessa kehityksellisiin vaiheisiin voi itse havaita tietyt ajanjaksot omassa elämässä jolloin asiat ovat joko onnistuneet ja kehitys tapahtunut oikeaan aikaan, tai onko jokin kehityksellinen vaihe tapahtunut sellaiseen aikaan, ettei ole ollut valmiuksia toteuttaa sitä, ja miksi tietyt asiat ja tapahtumat toistuvat uudelleen seuraavalla kierroksella.

Progressiivinen Kuu toistaa niin liikkeellään, kuin kehityksellisen vaiheensa mukaan, tiettyjä asioita ja tehtäviä elämässä. Se että samankaltaiset asiat toistuvat elämässä Kuun kierroksen mukaan, ei kuitenkaan aina tarkoita, että edellisellä kierroksella olisi jotain jäänyt kesken, vaan että potentiaalia toteuttaa samantapaisia asioita löytyy juuri nyt. Toisella kierroksella alkaen 27 vuoden jälkeen ja kolmannella kierroksella 54/55 vuoden jälkeen on taskussa varmasti enemmän kokemuksia ja ymmärrystä asioista, kuin ensimmäisellä kierroksella.

Esimerkiksi tällä hetkellä tätä kirjoittaessani progressiivinen Kuuni on siirtynyt Härän merkkiin, ollen nyt 03° Härkää ja vielä Jousimiehen vaiheessa, mutta parin asteen päästä siirtymässä (Härän 05°) jälleen Kauriin vaiheeseen ja tulossa sekstiiliin radixin Kuulleni, ja aivan kuten parikymppisenä valmistuessani ylioppilaaksi, olen nyt valmistumassa jälleen ammattiin. Tuolloin 30 vuotta sitten lähdin opiskelemaan, muutin paikkakuntaa ja oli jätettävä lapsuuden koti taakse, voitettava epävarmuus, ujous ja uskoa oman elämänpolun löytyvän. Nyt ollaan jälleen samoissa tunnelmissa.

Edellinen isompi muutto elämässäni oli 23 vuotta sitten, progressiivisen Kuun paluun aikaan ja Oinaan vaiheen alkaessa. Myös tällä kertaa tulossa on elämänmuutos ja muutto, vaikkei prog. Kuu Oinaassa olekaan. Tunnistan kuitenkin tässä ajassa nyt edellisen kierroksen teemoja jo nyt. Progressiivinen Kuun toinen paluu on edessä sitten viiden vuoden kuluttua ja sekin voi merkitä jälleen muuttoa tai muutosta elämässä.

Kuu tuo elämään sen merkin asioita ja tunteita, jossa se kulloinkin progressiivisesti kulkee, mutta samaan aikaan Kuu myös nostaa esiin niitä kehityksellisiä asioita, joita on itse käytävä lävitse ja ne vaihtelevat meillä riippuen siitä missä merkissä kunkin oma Kuu on ja mistä se progressiivisen kierroksensa aloittaa.

Kahdella ihmisellä voi olla samaan aikaan progressiivinen Kuu esimerkiksi Härässä, mutta sen kokemukset voivat vaihdella, jos syntymäkartan Kuu on toisella vaikkapa Ravussa ja toisella Vesimiehessä. Näin ollen radix Rapu Kuu elää Kauriin vaihetta, kun puolestaan radix Vesimies Kuu käykin lävitse Kaksosen vaiheen teemoja. Mutta molemmilla on siis progressiivinen Kuu Härän merkissä. Näin kahden henkilön kokemukset progressiivisen Kuun liikkeestä merkissä voi vaihdella huomattavasti. Tästä syystä yleistykset Kuun progressioista tietyissä merkeissä eivät välttämättä osu tai tunnu omilta, koska henkilökohtainen kokemus ja vaihe on eri henkilöillä erilainen.

Kun henkilökohtainen progressiivinen Kuu ja kehityksellinen vaihe voivat olla hyvinkin erilaisia, on mahdollisuus sisäsisiin ristiriitaisiin kokemuksiin myös aina suuri. Tämä saattaa asettaa omalle kohdalle kokemuksellisia ristiriitaisuuksia, joten ainakin ensimmäisellä kierroksella todennäköisesti esiintyy haasteita. Asioita on opeteltava, omaksuttava ja kokeiltava. Radixin Kuu ja sen polariteetti kertovat tarpeista ja kokemuksesta, jotka seuraavat läpi elämän Kuun kulkiessa kierroksillaan eteenpäin. Näitä asioita on työstettävä eri elämäntilanteissa ja elämänvaiheissa.

Esimerkiksi henkilön, jolla radix Kuu on syntymäkartalla Vesimiehessä, progressiivinen Kuu kulkiessaan Vaa’an merkissä onkin Skorpionin syvällisessä vaiheessa. Jos tarkastellaan vain pelkästään progressiivista Vaaka Kuuta, voidaan ihmetellä miksi juuri nyt käydään lävitse emotionaalisia myllerryksiä ja ihmissuhteiden intiimit asiat ovat syvällisemmin tapetilla, ja joudutaan kohtaamaan Skorpionin vaiheen teemoja, vaikka prog. Kuu Vaa’assa viittaisi enemmän diplomatiaan ja asioiden sovitteluun. Molemmissa merkeissä on kysymys ihmissuhteista, mutta tunnelmat ja teemat ovat erilaisia. Vaa’assa kellutaan altaan matalassa päädyssä ja Skorpionissa sukelletaan pää edellä syvään päähän. Luonnollisesti tämä aiheuttanee ylimääräistä tasapainottelua. Edelleen tunnelmat vaihtuvat, jos radix Kuu on Vesimiehen loppupuolella ja prog. Kuu siirtyy Vaa’asta Skorpioniin ja jatkaa edelleen myös Skorpionin vaiheessa. Tunnelmat tiivistyvät entisestään, kunnes prog. Kuu Skorpionissa siirtyy Jousimiehen vaiheeseen ja paineet purkautuvat.

Mikäli kartalta löytyy myös lisäksi Kuun ja toisen taivaankappaleen välisiä haasteellisia aspekteja, kasvaa henkilökohtaisten ja sisäisten ristiriitojen mahdollisuudet entisestään.

Lähde: Gisele Terry; The Progressed Moon Around the Zodiac. Charting Personal Development with Astrology. American Federation of Astrologers, Inc. 2011

Progressiivisen Kuun tulkinnasta saa eniten irti tarkastelemalla sitä eri puolilta. Sen liikettä eläinradalla, sekä suhteessa oman Kuun kehityksellisiin vaiheisiin sen kulkiessa eri kiintymyksen, ihmissuhteitten ja yhteisöllisyyden aikajaksoissa. Mutta huomioiden myös Kuun tarpeet ja sen suhteen polariteettiinsa, jotka ovat keskeisiä tekijöitä kaikissa ihmissuhteissa, ei ainoastaan lapsi- vanhempi suhteessa.

Olen koettanut tässä selittää tämän teorian osuuden mahdollisimman selkeästi, tiiviisti, mutta yksinkertaisesti ja on luonnollisesti mahdollista, että olen tiivistänyt ehkä hieman liikaakin. Kun itselle asia on avautunut ja kuva selkiytynyt, se ei ehkä aukeakaan toiselle aivan yhtä helposti. Samoin käy, kun tuijottaa samaa tekstiä liian kauan, sille helposti sokeutuu.

Siksi jos herää kysymyksiä, vastaan parhaani mukaan. Ja muukin kommentointi on tietenkin sallittua. 

Progressiivisen Kuun Paluun -malli osa 1.

Progressiivisen Kuun Paluu

Progressiivinen Kuu on aina kaikkien mielenkiinnon kohteena ja minuakin on usein pyydetty kirjoittamaan aiheesta. Tämän tekstin ensimmäsen version kirjoitin muutama vuosi sitten (2016), kun pyydettiin kirjoittamaan Progressiivisesta Kuusta ja sen liikkeestä eri merkeissä.

Tuolloin sysäyksen kirjoittamiseen antoi erään ihmisen kommentointi progressiivisesta Kuusta; ”En halua enää koskaan kokea samaa kuin silloin kun Progressiivinen Kuu oli XXX Merkissä”.

Tätä kommenttia jäin silloin pohtimaan, kun oma käsitykseni astrologiasta ja myös progressioista, on että kaikki on jatkuvaa, toistuvaa ja kehityksellistä kiertokulkua – myös Progressiivisen Kuun kiertokulku kartan ympäri. Vain oma suhtautuminen muuttuu, kun kokemukset karttuvat.

Meillä on usein vahva tarve tietää mitä tulee tapahtumaan ja miten asioihin tullaan suhtautumaan, kun progressiivinen Kuu liikkuu kartalla eri merkeissä. Ja usein negatiiviset odotukset pohjaavat pelkoihin tai huonoihin kokemuksiin tietyistä merkeistä. Progressiivisen Kuun tulkinta on kuitenkin hyvin yksilöllinen ja erilainen eri ihmisillä, ja sitä toivottavasti tämä kirjoitus vähän avaa.

Tämän bloggauksen aihe pohjaa Gisele Terryn progressiivisen Kuun kierroksen malliin, ja on hyvin laaja ja ehkä myös vaikeaselkoinen, mutta mielenkiintoinen, ja toivottavasti auttaa ymmärtämään enemmän kuin sekoittaa ajattelua.

The Progressed Moon Around the Zodiac

Charting Personal Development with Astrology (2011)

Gisele Terry; The Progressed Moon Around the Zodiac. Charting Personal Development with Astrology. American Federation of Astrologers, Inc. 2011

Gisele Terry on amerikkalainen astrologi, joka on myös psykoterapeutti ja erikoistunut trauma- ja perheterapiaan. Vaikka Terryn teos on vain 116 sivua, on varsinaisen teorian esittelyn osuus siitä vaian noin kolmannes. Teoriamallin lisäksi teos sisältää runsaasti tieteellistä vakuuttelua ja erilaisten tutkimusten esittelyä, esimerkkikarttoja ja lähteitä.

Terry’n teorian pohja on Kuun merkitys kaikissa kahdenvälisissä suhteissa ja ihmisen kontakteissa elämänsä aikana. Sosiaalisena ihminen on kaikissa tilanteissa enemmän tai vähemmän suhteessa toiseen ihmiseen elämänsä aikana – ilman toisen kontaktia ei synny sosiaalistumista. Terry esittelee teoksessaan teoriansa lähtökohtina olleita kehityspsykologisia suuntauksia ja teorioita.

Psykologiaa, kasvatuspsykologiaa ja elämänkaaripsykologiaa lukeneille tuttuja nimiä ovat mm. MahlerPiagetErikson ja Stern. Heidän kehitykseen ja kasvuun liittyvät teoriat ovat Terry’n mallin pohjana.

Progressiivisen Kuun Paluun kehityksellinen -malli

Tämä Terry’n kehityksellinen malli jakaantuu kolmeen teorian osaan

 1. Merkit = psykologisia kehityksen tasoja tai vaiheita
 2. Kuu paljastaa kuinka ja milloin kehityksen tasot/ vaiheet tapahtuvat merkeissä ensimmäisten 27 vuoden ja 4 kuukauden aikana
 3. Toistuvat kierrokset (prog. Kuu) voivat tuoda ratkaisuja aiempien kierrosten ongelmiin / asioihin seuraavalla kierroksella

Tässä Terry’n Progressiivisen Kuun Paluun kehityksen mallissa on ensisijaisen keskeistä ensimmäisen progressiivisen Kuun kierros ja sen aikana tapahtuvat kehitykselliset vaiheet.

 • Oletuksena on, että kartan merkit vastaavat tiettyjä psykologisia vaiheita
 • Oletuksena on myös, että Kuu, edetessään merkistä toiseen kuljettaa ja välittää aiemmin opittua ja omaksuttua kehityksellistä tietoa mukanaan
 • Kehityksellinen polku tapahtuu elämän ensimmäiset 27 vuotta ja 4 kuukautta, jolloin Kuu palaa takaisin syntymän asteelle
 • Polku ei ole lineaarinen, vaan kehä ja spiraalinmallinen, syntymästä ensimmäiseen Paluuseen ja jälleen uudelleen ympäri (aina 82+ ikävuoteen asti ja mahdollisesti siitäkin eteenpäin)

Jokaisella Kuun (progressiivisella) kierroksella on mahdollisuus nostaa esiin, palauttaa tai päivittää kuinka elämän tilanteisiin ja olosuhteisiin vastataan ja suhtaudutaan. Mallissa hyödynnetään sekä radixin Kuuta (sen merkkiä ja sijaintia) että Progressiivista Kuuta (ja sen merkkiä ja sijaintia).


Olen jakanut tämän teorian esittelyn informaation paljouden vuoksi kahteen osaan / bloggaukseen, joista tässä ensimmäisessä on esillä Terry’n mallin kaksi ensimmäistä teorian osaa;

Merkit kehityksen tasoina ja vaiheina, sekä Kuun kulku ensimmäisellä progressiivisella kierroksellaan 0 – 27 vuotta 4 kk.

Koska en voi edelleenkään suositella kenellekään tämän vaikeatajuisen ja sekavan teoksen lukemista, olen kerännyt kokoon teorian keskeiset osat, mahdollisimman paljon tiivistäen ja yksinkertaistaen tekstiä ja sisältöä, joten teksti ei myöskään noudata opuksen (sekavaa) kappalejakoa.

Teoria on kuitenkin erittäin mielenkiintoinen ja sai allekirjoittaneen paitsi uppoutumaan progressioihin, myös oivaltamaan ja ymmärtämään tiettyjä vaiheita, ja niiden ongelmallisuutta, omassa elämässä paremmin ja selkeämmin.

Mahdolliset heräävät kysymykset voi käydä laittamassa kommentteihin ja koetan parhaan ymmärrykseni mukaan niihin vastata, mutta kannattaa lukea myös tuleva jatko- osa, jotta kysymykset tulevat oikeaan paikkaan.

Progressiivisen Kuun Paluun kehityksellinen – malli; kiintymyksen kehä

Kuun kiertokulku ja persoonallinen kehitys astrologisesta näkökulmasta progressiivisen Kuun valossa

Koska Kuun symboliikkaan liittyy keskeisesti kiintymys ja vuorovaikutukselliset suhteet (perhe, äiti, vanhempi, lapsuuden ihmissuhteet) on sen liikkeissä aina keskiössä ihmisten kahdenväliset suhteet, vuorovaikutus, emotionaalinen ja kognitiivinen (tiedollinen, taidollinen, tajunnallinen) kehitys, kasvu ja kypsyminen, sekä ihmissuhteiden vuorovaikutus. Kasvun ja kehityksen lähtökohta on vuorovaikutus, yhdistettynä hoivaan ja huolenpitoon.

Kaikessa ihmisen toiminnassa on kysymys jollain tavalla kahdenvälisestä, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, jossa toisena osapuolena on yksilö ja toisena toinen ihminen, ajatus, yhteisö, ulkoiset olosuhteet ja tapahtumat, ja Kuu edustaa tässä mahdollisuutta ja kykyä kehittyä ja kasvaa. “No man is an island.

Kuu kulkee kehityksellisellä liikeradallaan (merkissä, huoneessa ja aspekteissa) vaikuttaen ihmissuhteisiin ja suhteisiin toisiin.

Kuu osallisena kahdenvälisessä, sosiaalisessa kehityksessä ja kasvussa

Progressiivisen Kuun ensimmäinen kierros on syntymästä 27 vuoteen 4 kuukauteen (0-27v.4kk), toinen kierros tapahtuu 27 vuodesta 4 kuukaudesta 54 vuoteen 8 kuukauteen (27v 4kk – 54v. 8kk) ja kolmas kierros on 54 vuodesta 8 kuukaudesta 82 vuoteen (54 v. 8kk- 82 v+) – ja toiset ehtivät aloittaa vielä seuraavan, neljännen kierroksen.

Kehitykseen ja kasvuun sosiaalisesta näkökulmasta tarvitaan aina vähintään kaksi henkilöä. Kysymys on kahdenvälisestä ihmissuhteesta vanhempi/ hoivaaja – lapsi suhteesta. Kuu edustaa astrologiassa hoivaa, huolenpitoa, äitiä, kiintymystä ja turvallisuuden tunnetta, ja sellaisena sopii hyvin kehityksellisen toiminnan ja kasvun kuvaajaksi.

Ihmisen kasvuun ja kehitykseen liittyy psykologisten tasojen lisäksi myös genetiikkaa, neuroneja, aivokemiallisia muutoksia, sekä muutoksia aivojen rakenteissa kasvun aikana. Syntymän jälkeen tapahtuu kasvua ja kehitystä todella nopeasti ja monella eri alueella, aivan kuten myös tr. Kuu liikkuu syntymähetken jälkeen eteenpäin.

Ensimmäinen Kuun Paluu tapahtuu kuukausi syntymän jälkeen, joten jo lapsen ensimmäisen elinkuukauden aina on tr. Kuu radix-kartan tekijöitä aspektoidessaan ehtinyt nostaa esiin tulevia asioita, teemoja ja tapahtumia, joita myöhemmin tullaan kohtaamaan kun progressiivinen Kuu kulkee saman kierroksen.

Astrologinen syntymäkartan Kuu ja sen aspektit kertovat (Terry’n mukaan) paljon lapsen todellisen elämän äidistä ja tämän jakamista kokemuksista varhaisessa vuorovaikutuksessa.

Kuu edustaa tarpeita ja Kuun sijainti syntymäkartalla kertoo erityisesti henkilökohtaisista tarpeista. Samoin se myös vaikuttaa läheisiin ihmissuhteisiin, sekä emotionaalisten tarpeiden tyydyttymiseen, alkaen varhaisimmasta vuorovaikutuksesta ja kattaen kaikki myöhemmät ihmissuhteet.

Progressiivista Kuuta tulkittaessa on aina kysymys kokemuksellisista asioista, joten toisen karttaa ei voida tulkita pelkästään karttaa katsomalla. Jokainen henkilö on oman elämänsä ja sen kokemusten asiantuntija, jokainen ihminen kokee ja tuntee asioita eri tavalla omista lähtökohdistaan.

Syntymäkartan eli radix Kuu merkeissä ja sen vaikutukset / tarpeet

 • Kuu Oinaassa – Tarve toimia yksin, olla itsenäinen, luottaa itseensä
 • Kuu Härässä – Konkreettinen turvallisuuden tarve on valtava
 • Kuu Kaksosissa – Tarve keskustella, olla vuorovaikutuksessa, tulla kuulluksi ja ymmärretyksi
 • Kuu Ravussa – Tarve tulla huolehdituksi ja hoivatuksi, sekä huolehtia / hoivata toisia
 • Kuu Leijonassa – Itseilmaisun tarve, olla erityinen, rakastettu, tulla nähdyksi
 • Kuu Neitsyessä – Tarve saada asiat hoidettua kunnolla, olla palveluksessa, olla täydellinen/ virheetön, virheiden korjaaminen
 • Kuu Vaa’assa – Tarve ihmissuhteeseen tunteakseen arvonsa ja sopeutua toisten tunteisiin
 • Kuu Skorpionissa – Tarve selviytyä ja suojella, pinnan alle meneminen, pinnanalla olevan totuuden selvittäminen
 • Kuu Jousimiehessä – Vapautuminen rajoituksista, rajoittamattomuuden tunne
 • Kuu Kauriissa – Epävarmuudesta ja hyljätyksi tulemisen pelosta eroon pääsyn tarve, kunnioituksen ja sisäisen turvallisuuden saavuttaminen
 • Kuu Vesimiehessä – Tarve emotionaaliseen etäisyyteen, objektiivisuus, vapaus olla itsenäinen ja toteuttaa omaa uniikkia kutsumusta / unelmaa
 • Kuu Kaloissa – Tarve tuntea yhtenäisyyttä / yhteenkuuluvuutta ja yksilöityä toisten tunteista tai menettää itsensä toisille

Kuun vastakkainen, polariteetti, merkki edustaa puolestaan suhdetta äitiin / ensimmäiseen hoivaavaan ihmissuhteeseen

Radixin Kuun merkissä ilmenee suhtautuminen ja reaktio sen vastamerkkiin, eli polariteettiin;

Oinas Kuun reaktio Vaakaan: Tarve itsenäistyä riippuvuus tarpeista ja suhteesta äitiin.

Härkä Kuun reaktio Skorpioniin: Turvallisuuden tarve johtuen äidin historiassa tai suvussa tapahtuneesta kriisistä.

Kuu Kaksosissa reaktio Jousimieheen: Tarve kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa, sekä tulla kuulluksi, johtuen äidin vähäisestä huomiosta.

Kuu Ravussa reaktio Kauriiseen: Tarve emotionaaliseen turvallisuuteen johtuen vanhemman hylkäämisestä.

Kuu Leijonassa vaikutus Vesimiehestä: Tarve tulla tunnustetuksi ja ihailluksi välinpitämättömän tai poissaolevan vanhemman vuoksi.

Kuu Neitsyessä vaikutus Kaloista: Tarve olla johdonmukainen ja järkevä, johtuen ylihuolehtivasta tai murehtivasta vanhemmasta.

Kuu Vaakaa reaktio Oinaaseen: Tarve emotionaaliseen tasapainoon ja yhteyteen, johtuen pääasiallisen ihmissuhteen puuttumisesta.

Kuu Skorpionissa vaikutus Härästä: Turvattomuudesta johtuva tarve selviytymiskeinojen kehittymiseen.

Kuu Jousimiehessä vaikutteet Kaksosista: totuuden tarve johtuen liian vähäisestä tiedosta / informaatiosta tai puhumattomuudesta.

Kuu Kauriissa vaikutus Ravusta: Tarve tulla vanhemman hyväksymäksi, tarve tuntea emotionaalinen äiti.

Kuu Vesimiehessä vaikutus Leijonasta: Tarve irrottautua äidin tai perheen draamasta.

Kuu Kaloissa vaikutus Neitsyestä: Tarve pelastaa äiti sairaudelta tai kyvyttömyydeltä.

Yhdistettäessä edellä kuvatut Kuun tulkinnat, saadaan esimerkiksi seuraavanlainen henkilökuvaus; “Kuu Ravussa – Tarve tulla huolehdituksi ja hoivatuksi, sekä huolehtia / hoivata toisia. Sekä tarve emotionaaliseen turvallisuuteen johtuen vanhemman hylkäämisen kokemuksesta.”

Ensimmäinen Kuun Progressiivinen Kierros syntymästä 27 vuoteen 4 kuukauteen

Tämä ensimmäinen kierros on luonnollisesti formatiivinen eli muodollinen, muotoa antava, muokkaava, joka paljastaa aivan varhaisen lapsuuden ihmissuhteiden merkityksen emotionaaliselle ja älyllistietotaidolliselle (kognitiiviselle) kehitykselle.

Progressiivisen Kuun kierrokset merkkien ja huoneiden kautta kartan ympäri useiden kierrosten aikana osoittaa, paitsi että ihmisen kehitys pohjaa menneisyyteen (lapsuuteen), myös jatkuu aikuisuuteen ja vielä myöhempiin ikävuosiin.

Teorian pohjana on trooppinen eläinrata ja sekundaari progressiot. Muissa järjestelmissä se ei toimi yhtä hyvin.

Kuu kulkee merkkien lävitse 13°-14° per vuosi, selvittäen merkin 2-2,5 vuodessa ja käy kaikki 12 merkkiä 27 vuodessa 4 kuukaudessa.

Astrologisia merkkejä voidaan kuvata samaan tapaan kuin psykologisia kehitystasoja, tehden karttaympyrän, jakaen sen 12 tasakokoiseen viipaleeseen. Jokainen viipale tai merkki, edustaa yhtä kehitysvaihetta ja noin 2-2,5 vuotta elämää. Jako kahteentoista (12) on abstrakti, koska toisilla tiettyjen asioiden oppiminen ja omaksuminen vie enemmän aikaa, ja toisilla vähemmän.

Kehityksellinen jaottelu merkeittäin ikävuosissa

Kehityksellisesti tietyt ”aikaikkunat” avautuvat uuden oppimiselle, kun siihen löytyy sopivat edellytykset ja valmiudet ovat olemassa. Tämä kuvio vastaa astrologisten merkkien ja ihmisen kehitysvaiheiden välistä suhdetta toisiinsa, mutta ei ole ajallisesti yksi yhteen, vaan esittelee kehityksen jatkumon ja vaiheittaisuuden.

Selvennetään tässä kohtaa, että kysymys on huoneiden ja merkkien sisällöistä. Lineaarisesti järjestys on kuin elämänkaari, joten syntymänhetki vastaa Oinasta, alkua jne. ja kehitys alkaa syntymänhetkestä, alusta.

Lähtökohtana on radixin Kuu ja sen edistyminen eläinradan merkeissä syntymästä lähtien.

Ihmislapsen (fyysinen ja psykologinen) kasvu ja kehitys on vaiheittaista, ja etenee hyppäyksittäin syntymästä lapsuuden kautta aikuisuuteen. Varhaislapsuudessa ja lapsuudessa tapahtuu paljon erilaista kasvua ja kehitystä lapsellisemmalta tasolta hienostuneemmalle ja edistyneemmälle tasolle. Siirtymä edelliseltä tasolta seuraavalle voi olla huiman erilainen laadullisesti. Näin kehitys tapahtuu puuskittain, eikä kyseessä ole tasainen jatkuva kehitys.

Astrologiassa selitetään sekä jatkuvia, että vaiheittaisia kehityskulkuja. Hitaiden taivaankappaleiden transiitit edustavat jatkuvaa kehitystä, ja vaikka ne ajoittain merkeissä peruuttavatkin, ne kulkevat vakaasti merkistä toiseen hypähtelemättä. Hitaat taivaankappaleet eivät myöskään muokkaa merkitystään liikkuessaan merkistä toiseen, vaan Saturnus on oma itsensä niin Vaa’assa kuin Skorpionissakin.

Tässä teoriamallissa syntymäkartan Kuu säilyttää samaan tapaan merkityksensä jatkuvan kehityksellisen kasvun symbolina, oppien jokaisessa merkissä ja ikävaiheessa jotain uutta, vaikka olemmekin tottuneet tulkitsemaan Kuuta eri tavalla eri merkeissä.

Jokainen astrologinen merkki edustaa tiettyä kapasiteettia, liikettä ja toimintaa, joka jatkuu sen jälkeenkin kun (prog. radix) Kuu on sen ohitse edennyt seuraavaan. Myös jokainen kehityksellinen vaihe ilmentää ja edustaa tiettyjä kasvun ja kehityksen vaiheita riippumatta siitä mitä aiemmin on tapahtunut – jokainen vaihe / merkki on yksilöllinen. Eikä mikään merkki ole toista tärkeämpi, keskeisempi tai vähäisempi.

Astrologiset eläinradan 12 merkkiä voidaan siis nähdä kehityksen vaiheina, ja Oinaasta Kaloihin ne edustavat 12 psykologista ja henkistä osaamisen/ taitojen kehittymisen tyyppiä. Saman aikaisesti ne kuvaavat paitsi kehityksen vaiheita syntymästä ensimmäisen kierroksen loppuun, progressiiviseen Kuun paluuseen, myös kehityksen jatkuvuutta, vaikka elämässä painopiste suuntautuisikin johonkin toisenlaiseen kasvuun ja kypsymiseen.

Kaikki merkit ovat samalla viivalla, vain sisällöiltään erilaisia. Jokainen merkki vastaa tiettyä kehityksen vaihetta ja lopputuloksessa sen vastamerkki (polariteetti) on yhtä merkitsevässä roolissa.

Se, että esimerkiksi Kaksonen tulee järjestyksessä Härän jälkeen ja myöhemmin, ei tee sen merkistä kehityksellisesti parempaa tai edistyneempää, vaan sen sisällöt jatkavat edellisen merkin aikana aloitettuja ja saavutettujen taitojen ja kehityksen jatkamista. Luonnollisesti osa jälkimmäisessä merkissä opitusta on riippuvainen edellisen aikana omaksutuista ja opituista taidoista ja tiedosta, mutta se ei tee edellisestä vähempiarvoista. Se mitä Oinaan vaiheessa aloitetaan, varmistetaan ja vakautetaan Härän vaiheessa ja Kaksosen aikaan etsitään lisää tietoa ja suuntaudutaan sosiaalisesti ulospäin jne.

Ensimmäinen vaihe, eli Oinaan vaihe, alkaa siis siitä asteesta, jossa Kuu on syntymäkartalla ja se jatkuu seuraavan merkin samaan asteeseen, josta sitten alkaa Härän aika ja näin edes päin. Esimerkiksi allekirjoittaneella ensimmäinen vaihe alkaa aina 05° Rapua ja Härän vaihe siten 05° Leijonaa… ja tässä iässä ollaan menossa jo toisen kierroksen loppupuolella ja maailman vaiheissa.

Progressiivisen Kuun paluun kehitysmallia voitaneen jatkossa kutsua (ainakin tässä blogissa) vaikkapa PKPK- malliksi.

Koska Kuu edustaa kahdenvälisiä suhteita, heijastumia, kuvaa PKPK-malli myös merkkien ja niiden vastamerkkien välisiä suhteita.

12 astrologista merkkiä ja niiden edustamat 3 aikajaksoa

Kaksitoista (12) astrologista merkkiä voidaan jakaa kolmeen (3) aikajaksoon. Ensimmäinen aikajakso syntymästä eli Oinaasta Rapuun on kiintymyksen ja riippuvuuden aikajakso. Toinen Leijonasta Skorpioniin on ihmissuhteiden aikajakso. Ja kolmas Jousimiehestä Kaloihin on maailman aikajakso. Edellä olleesta viipalepiirakasta löytyvät kaikki nämä jaksoa ikävaiheineen, mutta tässä ne esitellään tarkemmin.

Nämä ajanjaksot vastaavat kehityksellisiä tehtäviä syntymästä eteenpäin kaikilla, riippumatta siitä missä oma Kuu on syntymäkartalla ja mistä se lähtee syntymähetken jälkeen etenemään. Olemme kaikki käyneet nämä kehitysvaiheet lävitse jossain muodossa, mutta se mitä ne ovat sisältäneet kokemuksellisesti on jokaisen kohdalla yksilöllistä.

Tässä näkökulma aikajaksoihin ja vaiheisiin on ensimmäisen kierroksen suunnasta, mutta samaan tapaan omaa kehitystä voi tarkastella myös toisen ja kolmannen kierroksen teemoilla. Samat teemat ja tarpeet nousevat elämässä esiin säännöllisesti, niiden ilmentyminen vain vaihtelee iän ja kokemusten karttuessa.

Kiintymyksen aikajakso – Oinaasta Rapuun

Kiintymys muodostuu turvallisuuden ja suojelun kokemuksesta ensimmäisessä ihmissuhteessa. Ensimmäisessä elämänvaiheessa tehdään, luodaan ja rakennetaan kiintymystä tietoisesti, koska se ei ole automaattista. Lapsen ja hoitajan/ vanhemman on luotava suhde ja totuttava toistensa rytmiin, jotta vuorovaikutus syntyy. Lopulta vuorovaikutussuhde muodostuu näiden kahden välille ensimmäisten 8 kuukauden aikana ja sen jälkeen se on olemassa. Esimerkiksi adoptioissahan on yleistä, että ne tapahtuvat vasta 8-9 kuukauden iässä tai sen jälkeen, jolloin ensin luodaan ensimmäinen turvallinen luottamus- / vuorovaikutussuhde, joka voidaan sitten siirtää ja kohdistaa toiseen luotettavaan ihmiseen, vanhempaan / hoivaajaan.

Oinas, ensimmäinen merkki eläinradalla, edustaa ensimmäistä vaihetta syntymästä 2 ikävuoteen kiintymyksen ajanjaksolla. Oinas on alkujen ja aloitteellisuuden merkki. Kehityspsykologiassa (mm. Stern) ensimmäinen vaihe kuvaa nimenomaan aloitteellisuutta. Lapsi on aloitteellinen ja aktiivinen osallistuja omassa kasvussaan ja kommunikoinnissa äitinsä / vanhemman kanssa.

Fyysisesti Oinas edustaa päätä, nopeita neurologisia muutoksia, jotka tapahtuvat syntymän jälkeen ensimmäisten kuukausien aikana. Myös emotionaaliset, kognitiiviset ja stressin hallintaan liittyvät kyvyt muodostuvat vasta syntymän jälkeen, vaikka lapsella onkin paljon valmiuksia syntyessään. Ne kehittyvät / kypsyvät vasta suhteessa ensimmäisen hoitajan kanssa, jolloin tämän herkkyys lapsen tarpeita kohtaan kirjautuu osaksi lapsen kehittyvää aivojen verkostoa.

Lapsen kasvu on riippuvainen sen äidistä/ hoitajasta, joten ensin on oltava ihmissuhde, jotta voi tulla ihmiseksi. Näin ollen tämän Oinas -vaiheen onnistuminen on riippuvainen myös Vaaka- kokemuksesta, ihmissuhteesta, joka hoivaa ja on sopeutunut lapseen. Kaikille lienee selvää, ettei tässä varhaislapsuuden vaiheessa voi olla kyse itsenäisyyden saavuttamisesta, vaan turvallisesta erillisyyden kokemuksesta varhaisen symbioottisen vaiheen jälkeen.

Härkä on seuraava kiintymyksen vaihe, n.2 – 3,5 vuotta, edustaen astrologiassa fyysistä turvallisuutta. Tässä vaiheessa psykologinen turvallisuus kiintymyssuhteissa näkyy selvästi ja ennakoitavasti. Ihmisen ’ydinminä’ muodostuu (Stern). Lapsen minäkuva alkaa kehittyä ja mm. oman kehon rajat ja käsitys niistä muodostuu. Symbioosi purkautuu, ja lapsi erottaa missä hän loppuu ja äiti alkaa, kun aiemmin lapsi on kokenut äidin osaksi itseään.

Turvallisuuden osasia ovat myös selkeät ja turvalliset rajat, fyysiset ja psyykkiset, joita lapsi tarvitsee tässä iässä. Emootiot ovat vahvasti kytkeytyneet fyysiseen kehoon ja sen hallintaan.

Skorpioni, keskinäisen riippuvuuden merkki, on Härkää vastapäätä. Edustaen synkkiä, kiihkeitä tunteita. Härän turvallisuuden kokemus riippuu nyt siitä, kuinka Skorpionin emootioita hallitaan läheisimmissä suhteissa vanhemman ja lapsen välillä. Vanhemman kyky kestää lapsen synkkiä ja hallitsemattomia tunteita (raivoa, surua, vihamielisyyttä) pohjaa hänen omaan kykyynsä hallita omia (Skorpioni) emootioitaan, jotta ne eivät pääsisi hallitsemattomasti valloilleen (tuhoamaan). Vanhemman on erotettava omat vahvat tunteensa lapsen tunteista, koska tällä ei ole kykyä ymmärtää/ sietää niitä vielä. Näin vanhempi voi luoda lapselle selkeän ja turvallisen ympäristön, jossa voi purkaa tunteitaan, mutta jossa on myös rajat.

Kolmas kiintymyksen jakso on Kaksoset. Kommunikaation ja sanallisten taitojen kehittyminen 3,5-5 vuotta. Verbaaliminä muodostuu. Kommunikointi sanallisesti ei ole kuitenkaan ainoa tämän vaiheen hallitsija, sillä on myös paljon sanatonta ja emotionaalista vuorovaikutusta.

Kaksonen edustaa henkisten prosessien kahtiajakoa; oikean ja vasemman aivopuoliskon toimintaa. Kun vasen aivopuolisko alkaa toimia ja kehittyä, kehittyy myös pysyvyyden ja jatkuvuuden tunne. Tätä vaihetta ennen lapsella on ollut vain ”tässä ja nyt” – käsitys asioista. Ensimmäiset pysyvät muistot syntyvät ja jäävät mieleen.

Tässä vaiheessa tulee myös Jousimies-kokemus; oikean aivopuoliskon kyky olla yhteydessä toisiin ihmisiin nonverbaalisti ympärimaailman, jota Jung kutsui kollektiiviseksi tajunnaksi. Tämä on osa ihmisen luontaista hengissä pysymisen ja selviytymisen kykyä. Ihmiset, eri kulttuureista, pystyvät toimimaan tietyillä ja samankaltaisilla tavoilla, yhdessä, mm. katastrofitilanteissa. Ihmisen vuosituhansien aikana kehittämät hermostolliset yhteydet, jotka liittyvät henkisiin prosesseihin, ovat riippuvaisia vasemman ja oikean aivopuoliskon yhteen toiminnasta ja synkronoinnista.

Rapu on neljäs kiintymyksen jakso, kiintymyksen ja hoivaamisen merkissä. Ikävuodet 5-6 osoittavat kuinka aiemmat, varhaiset, kiintymyskokemukset ja -suhteet on koettu ja lapsi suuntautuu ulkomaailmaan. Perheessä kaikilla jäsenillä on vaikutuksensa tässä kiintymyksenosoittamisen systeemissä. Perhesuhteiden kartta kattaa ja jatkuu/ siirtyy sukupolvilta toisille.

Rapu edustaa malleja, joilla perhe varmistaa turvallisuuden ja rakkauden. Ei ole kyse ainoastaan äidin, vaan myös ISÄN rakkaudesta. Kauris, Ravun vastamerkki, edustaa isää. Samoin isäsuhde nyt ja tässä vaiheessa, voi ennakoida tulevaa suhdetta viranomaisiin, ja muihin, esimiehiin ja henkilöihin, joilla on määräys- ja päätäntävaltaa myöhemmin elämässä. Isäsuhde voi luoda mallin, jolla suhtaudutaan opettajiin ja muihin perheen ulkopuolisiin aikuisiin (sukupuoleen katsomatta) lapsen elämässä. Isä voi vaikuttaa lapsen näkemykseen ”millainen maailma on”. Tässä vaiheessa lapsi voi luopua lapsellisista käsityksistä itsestään ja maalimasta, sekä alkaa nähdä asiat realistisemmin. Kun perheessä ja kotona on rakkautta riittävästi, on myös kykyä kestää ja hyväksyä elämän tosiasioita ja omia rajoituksia.

Ihmissuhteiden aikajakso – Leijonasta Skorpioniin

Nämä 4 astrologista merkkiä sisältävät ihmissuhteiden vaiheet.

Nämä ajanjaksot edustavat perheen ulkopuolisia suhteita, sekä heijastelevat kehitystä murrosiästä nuoruuden kautta varhaiseen aikuisuuteen.

Leijona jakso – n.7-10,5 vuotta. Aiemmin luodut turvallisuuden tunteet ennustavat myöhempää itseluottamusta, omanarvontuntoa, itsevarmuutta ja jopa kykyä johtajuuteen, jo varhaisessa vaiheessa lapsuudessa. Rapuvaiheessa olonsa turvalliseksi ja luottavaiseksi tuntenut lapsi on leijonavaiheessa optimistinen, itseensä luottava, toimelias ja myönteinen toisia lapsia kohtaan.

Varhaislapsuudesta sen keskivaiheille tapahtuvaa kasvua usein arvioidaan seuraavilla alueilla:

1.Kuinka lapsi pystyy siirtymään toisten (vertais-) ryhmään ja olemaan myönteisessä vuorovaikutuksessa (toisiin lapsiin ja aikuisiin)

2.Kyky muodostaa läheisiä ystävyyssuhteita. Läheinen ystävyyssuhde on tärkeä minän kehitykselle, sekä kuinka se sopii ryhmässä olemiselle. Nyt aiemmat lapsen elämässä toistuneet piirteet ja tavat näkyvät selkeästi. Suhteissa opettajiin ja toisiin lapsiin heijastuu myös perheen väliset suhteet.

Leijonaa seuraava ajanjakso on 

Neitsyt  aikajakso seuraa Leijonaa – n.10,5-13 vuoden iässä. Varhainen puberteetti, murrosikä alkaa. Etuaivolohko aktivoituu. Uusia fyysisiä ja kognitiivisia taitoja ilmenee. Aivojen rationaaliset toiminnot aktivoituvat ja kyky suunnitella, toteuttaa ja perustella/ järkeillä kasvavat.

Myös hormonaalisia ja fyysisiä kehonmuutoksia tapahtuu. Järjestys, yhteneväisyys ja suunnitelmallisuus toiminnassa ovat tärkeitä tässä vaiheessa. Erilaisuuteen ja persoonallisuuteen rohkaiseminen ja erilaisten erikoistaitojen harjoitteleminen tärkeää.

Neitsyessä (murrosiän alkaessa) vaivaantuneisuus, hämillisyys, estoisuus, ujous ja itsekriittisyys kasvavat myös. Tilanne voi olla hyvinkin kriittinen, ellei Kalojen positiivisia ominaisuuksia saada käyttöön. Kalojen myönteinen, rakastava, lempeä asenne auttaa löytämään oman identiteetin toisten (samaa sukupuolta olevien) kanssa ystävyyssuhteissa, sekä ryhmissä (eri sukupuolta olevien kanssa). Kalojen kielteinen itsensä kadottaminen tunteiden mylläkässä tai alkoholin sekä muiden päihteiden myötä, voi tehdä tästä vaiheesta vaikean.

Kalojen myönteinen rakkaus ja myötäeläminen voivat pehmentää itseä kohtaan tunnettua rankkaa kriittisyyttä ja auttaa löytämään oma paikka ja asema muiden joukossa – yhdessä ystävien, perheen ja läheisten rakkauden avulla voidaan oppia hyväksymään itse ja vahvistumaan tässä vaikeassa muutoksen vaiheessa.

Vaaka vaihe on n. 13-15,5 vuotiaana. Tämä varhainen nuoruuden vaihe on monikerroksinen, kun samaan aikaan tärkeitä ovat suhteet samaa sukupuolta oleviin, kuin myös sukupuolten väliset suhteet, sekä kaikki intiimit ihmissuhteet.

Onnistuminen tässä vaiheessa pohjaa kaikkien eniten varhaiseen lapsuuteen, Oinas -vaiheeseen, sekä ensimmäisiin kokemuksiin. Huomion kohteina ovat intiimit asiat, luottamus ja haavoittuvuus – mitä paremmin nämä on koettu Oinas -vaiheessa, ne koetaan nytkin helpommiksi Vaa’assa.

Tässä vaiheessa ollaan ensimmäisen (progressiivisen) kierroksen puolivälissä ja edessä on Kuu – Kuu oppositio, eli Kuun puolitus, ja edessä on konflikti riippuvuuden ja riippumattomuuden (äidistä / huoltajasta/ hoivaajasta) välillä.

Kyky irtaantua (äidistä) määrittyy Oinas -vaiheesta, erityisesti kuinka luottamus ja riippuvuuden tarpeet kohdataan / kohdattiin. Kyky tuntea ja jakaa läheisyyttä ja tarve riippuvuus (toisesta ihmisestä) – kaikki Vaakaa – ovat tarpeen yksilöllisyydelle, erillisyydelle, yksilöksi tulemiselle. Kuten yksilöllistyminen on Oinas prosessi, Vaaka -vaihe on riippuvainen Oinas -vaiheesta – äidistä ja perheestä erillistymisen suhteen.

Skorpioni vaihe on viimeinen ihmissuhdejakso – 15,5- 18+/- ikävuotta. Kyky intiimeihin suhteisiin ja haavoittuvaisuus ovat keskeisiä määreitä nuoruuden aikaiselle kehitykselle. Edellä mainitut ovat tärkeitä, jotta voidaan olla avoimia toisille/ kokemuksille (ihmissuhteissa), jotka uhkaavat paljastaa salattuja tunteita, sekä kyvylle pitää kiinni ihmissuhteista huolimatta kiihkeistä ja vastakkaisista tunteista.

Emotionaalinen mylläkkä ja vaihtelut aivokemiassa ovat keskeisiä tälle vaiheelle. Aivojen toimivat alueet voivat ’lakkoilla’ nuoruuden aikaan. Mantelitumake, joka hallitsee emotionaalisia reaktioita, ottaa vallan rationaalisilta aivojen etulohkoilta. Tämän seurauksena on emotionaalinen kriisi ja haavoittuvuus, jolloin syvien tunteiden ilmaisu voi olla vaikeaa. Tätä lievittää ja helpottaa Härkä- vaiheessa luotu vakaa kiintymyssuhde ja sen varmuus, fyysinen mukavuus, emotionaalinen vakaus, hyvät rajat, sekä yhtenäiset ja ennakoitavat vuorovaikutukset perheessä.

Tässä vaiheessa jälleen muistutan, että tässä on kysymys kehityksellisistä vaiheista, jotka vastaavat astrologisia merkkejä ja syntymänhetkeä elämän alkuna. Jokaisen oma henkilökohtainen progressiivinen Kuu kiertää kierrostaan lähtökohtaisesti omasta merkistään ja asteestaan lähtien, mutta seuraten myös tämän kehityksellisen kierroksen vaiheita. Seuraava vaihe/jakso alkaa aina prog. Kuun saavuttaessa seuraavassa merkissä saman asteen, jolla se on syntymäkartalla.

Maailman ajanjakso Jousimiehestä Kaloihin

Viimeiset 4 vaihetta ovat maailman ja yhteiskunnan ajanjaksoja ja laajentumista kohti yhteisöä ja maailmaa. Nämä karttaympyrän viimeiset merkit kulminoituvat Kalojen luopumisen, alistumisen, antautumisen ja hyväksynnän vaiheeseen.

Jousimiehen vaihe on ensimmäinen maailman ajanjaksolla. Vuodet 18 -20,5 ovat fyysisen ja henkisen laajentumisen, sekä vapaan tuntemattoman tutkimisen alueita kasvussa tällä jaksolla. Edellä mainittuja voidaan toteuttaa matkustellen, opiskellen tai kyseenalaistaen uskonnollisia tai henkisiä sääntöjä. Voidaan kapinoida moraalisääntöjä tai toisten kulttuurisia arvoja vastaan.

Ne kognitiiviset, tiedon käsittelyyn ja oppimiseen liittyvät kiinnostuksen kohteet, verbaaliset taidot ja luovuus, jotka luotiin / saavutettiin Kaksosissa voi nyt määrittää suunnan, johon Jousimiehessä kuljetaan. Jousimiehestä löytyvät kaikki tekijät, joita myös Kaksonen rakastaa; monimuotoisuus, matkustelunhalu, vaihtelu, sopeutuminen erilaisiin kokemuksiin, kaikenlaisesta uudesta nauttiminen, jotka myös tukevat Jousimiehen vaihetta maailman seikkailuun ja tutkimiseen.

Kauriin vaihe on n. 20 – 23 vuotiaana. Edellisen vaiheen vapaudentarve tekee tässä tilaa ajalle, jolloin tarvitaan rajoja ja rajoituksia, sekä sopeutumista yhteisön normeihin ja sosiaalisiin sääntöihin. Useissa yhteiskunnissa astutaan aikuisuuteen, kun tullaan täysi-ikäisiksi 21 vuotiaana.

On voimakkaampi tarve ja halu sopeutua ja sopia joukkoon; mukautua elämän vaatimuksiin, jotta saadaan aikaan vakaus ja turvallisuus. Aivot, ja erityisesti etulohkon alueet, saavuttavat kehityksensä ”pisteen” tässä iässä. Arviointiin perustuva järkeily on nyt kehittynyt, kun etulohkot – korkeamman älyn alue – on kypsynyt. Ammatillisen turvallisuuden ja vakauden etsiminen voi muodostua nyt eteenpäin vieväksi voimaksi, jota ohjaa Ravun vaiheessa koettu perheen kiintymys ja turva. Turvallinen kiintymys varhaisina vuosina ennakoi johtamiskykyjä ja menestystä myöhemmin elämässä.

Mikäli perhe-elämä oli epävakaata tai turvatonta, voi nyt olla vaikeaa saavuttaa menestystä tai hallita sitä. Erityisesti suhteissa viranomaisiin, esimiehiin, opettajiin, päättävissä asemissa oleviin jne. Myös puutteiden ja heikkouksien pettely, liioitellen omia saavutuksia voi korostua tässä tapauksessa. Ristiveto oman kodin ja perheen perustamisen, sekä lapsuuden kotiin, turvaan palaamisen välillä on mahdollinen. On myös mahdollista luoda uudenlainen turvallisuus nyt perustamalla perheen tai ostamalla kodin, jos varhainen perhe ei ollut turvalliseksi koettu.

Vesimiehen vaihe 23 -25,5 vuotta. Itsensä ilmaiseminen ja maailmaan suuntautuminen vertais- / ikäistenryhmien, poliittisen vaikuttamisen tai yhteisöllisyyden kautta. Yhteistyössä toisten kanssa luodaan tunne, että omalla olemisella on arvo ja merkitys.

Mikäli Leijonan vaiheen sopeutuminen vertaisten ryhmään onnistui, tämäkin sopeutuminen yhteisöön menee helposti. Mutta mikäli Leijona- vaiheessa ei koettu hyväksyntää muiden taholta, tässä vaiheessa voidaan tuntea epävarmuutta, syrjäytymistä, erilaisuutta tai yksinäisyyttä. Leijona – vaikutus ilmenee haluna olla oma itsensä ja sopeutua vapaasti osaksi yhteisöä Vesimiehessä.

Kalat 25,5 – > ensimmäiseen progressiiviseen Kuun Paluuseen 27 vuotta 4 kk. on viimeinen kehityksen vaihe ja tapahtuu samoihin aikoihin ensimmäisen Saturnuksen paluun kanssa.

Kaloissa korostuvat yksilön heikkoudet ja itseä vastaan toimivat mallit. On ehkä luovuttava joistain toiveista ja unelmista todellisuuden rajoituksista johtuen. Tämä voi olla sisäisen itsetutkiskelun paikka ja yksinäistä aikaa. Erakoituminen on mahdollista. Menetyksen ja masennuksen tunteisiin voi auttaa henkinen tai psykologinen ohjaus.

Neitsyen tarjoamat analyyttisyys, sekä itsearviointi / -analyysi voivat olla hyödyksi. Elämän rajoitukset voidaan hyväksyä, jos Neitsyen vaiheessa kyvyt tehdä / työskennellä ja olla avuksi/ palvella vietiin huippuunsa. Neitsyen vaiheessa opitut taidot voivat olla nyt hyödyksi ja tuottoisia yhdistettyinä Kalojen herkkyyteen ja kanavoida rakentavasti työhön ja palveluun yhteiseksi hyväksi – Maailmaan.


Tässä ensimmäisessä osassa käytiin siis läpi eläinradan 12 merkistä löytyvät vastaavuudet kehityksellisille jaksoille syntymästä ensimmäiseen Kuun progressiiviseen paluuseen, 0-27 vuotta 4 kuukautta. Tämän ensimmäisen paluun jälkeen alkaa uusi kierros, jolloin koetaan ja opitaan jälleen usia asioita, ja saadaan jo opittuihin asioihin uutta perspektiiviä.

Lisää ulottuvuutta progressiivisen Kuun tarkastelulle saadaan huomioimalla paitsi oman Kuun progressiivinen liike merkeissä, myös missä vaiheessa se on kulkemassa kierroksellaan suhteessa radixin Kuuhun. Mutta tästä lisää myöhemmin.

Missä vaiheessa oma progressiivinen Kuusi on nyt menossa? Mitä on odotettavissa?

Mikäli kysymyksiä heräsi jo tässä vaiheessa, niitä voi esittää kommenteissa tai sähköpostilla emelia.emelia@gmail.com – mutta tosiaan, toinen osa tästä aiheesta tulee vielä….

Uusi Kuu Leijonassa 19.8.2020

Mitä toivoa Uudelta Kuulta Leijonassa?

Keskiviikkona 19.08.2020 aamulla, kello 05:41 syntyy Uusi Kuu 26° Leijonaa. Kuu on tuolloin jälleen yhtymässä Auringon kanssa, sekä yhtymässä Onnenpisteeseen ja Askendenttiin. Jyväskylän korkeudella molemmat Valot jäävät 12. huoneen puolelle, mutta etelämpänä Suomessa Valot tulevat 1. huoneeseen.

Valojen kanssa aspekteissa ovat Onnenpisteen ja ihmissuhdeakselin (Asc/Desc) lisäksi Mars yhdessä Erisin kanssa kolmiossa Oinaasta, Saturnus kvinkunssissa Kauriista, Pallas puolitoistaneliössä Kauriista, Yläsolmu sekstiilissä Kaksosista ja Alasolmu kolmiossa Jousimiehestä, sekä Sedna neliössä Härän lopusta. Näin monelta taholta tulevat transiittiaspektit väistämättä kytkevät tämän Uuden Kuun teemat paitsi ympäri karttaa, vaikuttaen myös monelle elämänalueelle.

Leijonaan liitettyjä aiheita ovat rakkaus ja romantiikka, luovuus, anteliaisuus, juhlinta ja leikki, iloisuus ja hauskuus, omanarvontunto, määrätietoisuus ja ylimielisyys, pöyhkeys ja turhamaisuus.

Leijona hallitsee tunteisiin liittyviä yhteyksiä kuten romansseja, lapsia, seurustelua, kiihkeitä rakastumisia ja kohtaamisia rakastavaisten kesken sekä hyväksynnän antamista ja hakemista.

Nyt jos koskaan on siis mahdollisuus kohdata uusi, ihana ihmissuhde tai ihmissuhteessa ilmaista itseään juuri oikealla tavalla, saada asiat sanotuiksi haluamallasi tavalla, iloita ihmissuhteista, viettää aikaa lasten kanssa ja olla heidän kanssaan yhteisymmärryksessä. On myös mahdollista hyväksyä toiset sellaisina kuin he ovat, sekä tulla hyväksytyksi omana itsenään.

Leijona hallitsee luovuutta ja sen kautta innostusta, luovia projekteja, taiteellista ilmaisua, täysin omakohtaista ja subjektiivista kokemista, itsensä toteuttamista ja intohimoa.

Nyt on mahdollista herätä uuteen päivään innostuneena, olla luova ja tuottaa uusia ideoita. Luovuus ja luova toiminta ohittaa tuloksellisuuden, uusia innostavia ja luovia projekteja on helppo aloittaa ja kulkea omaa polkua joka tuottaa iloa ja onnea. Jos syystä tai toisesta sinulla on ollut taipumus olla toteuttamatta tai sotkea asiat jotka tuottavat sinulle iloa ja tyytyväisyyttä, nyt voit päästä tuosta tavasta eroon ja alkaa toteuttaa omia toiveitasi ja haaveitasi.

Leijona hallitsee rakastamista ja rakkauden jakamista, kuten uskollisuutta, anteliaisuutta ja jalomielisyyttä, ilon ja nautinnon tuottamista, hellyyttä ja rohkaisua.

Nyt on hyvä aika osoittaa läheisille kuinka paljon heitä rakastaa, kuinka arvostaa ja kunnioittaa heidän persoonallisuuttaan. Myös uskollisuuden ja lojaalisuuden tunteiden jakaminen onnistuu nyt. Nyt pystytään tukemaan toinen toistaan ja rohkaisemaan toisia tekemään parhaansa ja olemaan kaikkea sitä mitä he ovat. Nyt voidaan olla anteliaita ja jalomielisiä toisia kohtaan.

Leijona hallitsee mielihyvää ja ilonpitoa, eli iloa, leikkiä, pelejä, juhlia, lomia, vapaa-ajan pelejä ja urheilua, sekä riskien ottoa jännityksen vuoksi.

Nyt on siis mahdollista tehdä päivittäin jotain joka tuottaa itselle mielihyvää tai löytää uusia elämää ilahduttavia asioita. Jos ihmissuhde kaipaa piristystä, iloisuutta, huvittelua ja leikkisyyttä, nyt kannattaa kehitellä kaikkea siihen kannustavaa. Nyt on myös hyvä aika suunnitella ja tehdä se vuoden paras loma tai lomamatka. Kannattaa etsiä tietoisesti elämään kaikenlaista kivaa, joka ilahduttaa ja saa nauttimaan elämästä. Tämän kuukauden aikana on hyvä aloittaa säännöllinen liikunta tai urheilullinen toiminta, päätät vain jonkin tietyn minimiajan per päivä, viikko tai kuukausi. Elämää rikastuttavien riskien ottaminenkin on nyt enemmän kuin suotavaa. Myös elämää latistavista ja uusia kokemuksia estävistä tavoista voi päästä nyt eroon helpommin kuin tavallisesti. Kaikille kivoja ja sopivia juttuja on helpompi houkutella elämään, ne tulevat melkein kuin itsestään luoksesi.

Jos kaipaat itseluottamusta, nyt on mahdollista rakentaa sitä helposti ja samalla myös olla aidosti kiinnostunut ihmisistä ympärilläsi.

Leijona hallitsee omanarvontuntoa, kuten huomatuksi tulemista, keskipisteenä olemista, itseluottamusta, voimakasta itsensä toteuttamista, säteilyä ja hyväntahtoisuutta.

Esiintyvät ihmiset ja taiteilijat voivat löytää itselleen sopivia ryhmiä esiintyäkseen tai tehdäkseen läpimurron. Nyt on hyvä aika keskittää huomio toisiin ihmisiin molemminpuolisen positiivisen energian luomiseksi tai oppia itse olemaan huomion keskipisteenä ja nauttimaan siitä. Myös uudenlaisen omanarvontunnon ja itseluottamuksen hankkiminen on nyt helpompaa, kun antaa oman sisäisen valon ja loisteen säteillä avoimesti.

Jos ihmissuhteessasi (minkälaisessa tahansa) on ollut jäykkyyttä, riitoja, epäluottamusta tai torjuntaa, pystynet nyt tietoisesti luomaan välillenne hyväntahtoisuutta ja lempeyttä. Myös tietoiset teot ja toimet (työssä, perheessä, ystävien parissa jne.) joiden avulla voi tulla positiivisesti huomatuksi onnistuvat nyt.

Leijona hallitsee määrätietoisuutta, kuten johtajuutta, huomion keskittymistä, asioiden läpikäymistä, päämäärätietoisuutta, peräänantamattomuutta ja kestävyyttä.

Jos jokin edellä mainituista piirteistä on viime aikoina ollut hukassa, on nyt mahdollista löytää noita ominaisuuksia ja piirteitä itsestä uudelleen. Pitkäntähtäimen asioiden, kuten esim. säännöllinen liikunta on nyt hyvä aloittaa. Nyt löytyy sitkeyttä ja kestävyyttä saattaa tietyt prosessit ja projektit päätökseen. Keskittymiskykyä voi parantaa ja johtamiskykyä kaikilla elämän alueilla.

Leijona hallitsee myös pöyhkeyttä ja ylimielisyyttä, kuten ylpeyttä, ylidramaattisuutta, itsekeskeisyyttä, pomoilua ja tuhlailua.

Jos liiallinen tuhlailu on ollut ongelma, voi siitä nyt yrittää päästä eroon. Ylemmyyden tai alemmuuden tunteista on mahdollista hankkiutua eroon myös. Jos ylpeys on syystä tai toisesta eristänyt sinua muista on nyt mahdollista ylittää tuokin este. Liiallista dramaattisuuttakin kannattaa yrittää vähentää, samoin kuin toisten pomottelua.

Terveyden alueella Leijona hallitsee selkää ja selkärankaa, uupumusta ja nääntymystä, kuumuuteen läkähtymistä, sydäntä ja tulehduksia.

Hyvän terveyden saavuttamiseksi kannattaakin nyt toivoa parannusta, jos on ollut tai on vaivoja edellä mainituissa aiheissa. Nyt on mahdollista löytää sopiva apu, hoitokeino, lääkäri tai hoitaja, joka osaa tuoda helpotuksen jos jollain edellä kuvatuilla alueilla on ollut ongelmia. Samoin jos jokin em. alue kaipaa vain vähän kunnonkohennusta, on sekin nyt mahdollista. 

Kaikki me, joilla on omilla syntymäkartoilla tekijöitä Leijonan 26° tai sen tuntumassa merkin lopussa, myös muissa merkeissä, voimme mahdollisesti kokea elämässä energioiden vaihtumisen ja jonkinlaisen suunnan muutoksen. Askendentin läheisyys antaa tälle Uudelle Kuulle extraenergiaa ja tämä energiamäärä voi läikkyä yli merkkirajan, myös Neitsyen alkupuolelle asti.

Esimerkiksi presidentti Donald Trumpilta löytyy radix kartalta Mars 26° 47′ Leijonaa, allekirjoittaneen Mars on puolestaan 25° 10’ Leijonassa.

Kaikille oikein antoisaa Uuden Kuun aikaa!!