Mars Paluu ja sen tulkintaa

Lämmin kesä on täällä blogissa edelleen ollut aika hiljaista, kun kirjoittaja on aktiivisesti muuttanut lähemmäs puolivuotta pakaten ja purkaen tavaroita yhtäällä ja toisaalla.

Oman henkilökohtaisen Mars paluuni lähestyessä päädyin jälleen päivittämään omaa eri lähteistä kokoamaani Mars Paluiden materiaalipakettia ja tutkailemaan tuon toiminnallisen ja aloitteellisen taivaankappaleen toimintaa ja liikkeitä.

Yleensä paluiden aikaa kuvataan siten, että paluun tapahtuessa taivaankappaleen energiat tuntuvat vahvoina elämässä. No oma varsinainen Mars Paluun hetkeni oli torstaina (22.7.) aamulla aikaisin ja silloin en todellakaan ollut erityisen aktiivinen, paitsi unissani ja nukuin. Olen myös ollut paitsi toimelias ja aktiivinen, myös välillä todella uupunut ja väsynyt.

Tämän paluun lähestymiseen havahduinkin konkreettisesti itse, kun tajusin viime kuukausien aikaisen asioiden pysähtyneisyyden ja tapahtumattomuuden, sekä oivalsin sen yhteyden Marsin liikkeeseen suhteessa omaan paluuseensa.

Marsin syklin viimeinen vaihe, balsaminen vaihe, eli viimeiset 45° ennen seuraavaa paluun ajankohtaa voi olla hyvinkin turhauttava ja puuduttavaa aikaa, onhan Marsin luonne aktiivinen ja uutta aloittava. Balsaminen vaihe (315° – 360/0°) on aika, jolloin lopetellaan vanhaa ja pistetään edellisen paluun teemoja pakettiin, vaikka Mars tekijänä kuopii jo lähtökuopissa ja haluaisi päästä toimintaan. Tämä pysähtyneisyys ei tarkoita lamaantumista, laiskuutta tai paikoillaan pysymistä – nuo teemat liittyvät enemmän Saturnukseen tai Plutoon, vaan toimintaa vanhojen asioiden parissa, eikä uutta päästä synnyttämään. Tätä pysähtyneisyyttä kuitenkin tarvitaan uuteen valmistautumiseen ja jälleen Mars paluun aikaan päästään etenemään uusin voimin.

Marsin paluun tulkinta on periaatteessa samanlaista kuin muidenkin paluukarttojen, mutta siinä on muutamat omat erityislaatuisuutensa. Mars paluu ei välttämättä avaudu kovin hyvin ja selkeästi ensimmäisellä katsomiselta, mutta kun tietää mitä kartalta tulee etsiä ja millaisiin merkkeihin kiinnittää huomiota, se tarjoaa mahdollisuuksia tulevan toiminnan periodin tarkasteluille.

Jos halutaan pohdiskella tulevaisuuden mahdollisuuksia, on hyvä tunnistaa mitä on aiemmin tapahtunut. Omassa elämässään kukin on omien asioidensa paras asiantuntija, joten edellisten paluukarttojen tarkastelu voi auttaa selvittämään mistä on tiettyyn vaiheeseen elämässä tultu ja mihin ollaan menossa.

Tarkasteltaessa aikaa taaksepäin voi hyvin huomata miten Marsin edustamat teemat ovat edellisen Mars kierroksen aikana toteutuneet ja nousseet esiin. Erityisesti millä alueella on Mars tuonut esiin toimintaa ja miten sitä on toteutettu. Esim. Mars 8. huoneessa viittaa vahvasti sukuun, perintöihin, yhteisiin varoihin ym. sukulaisten kanssa toimintaan ja sitä on kyllä ollut tällä omalla edellisellä periodilla yllin kyllin. Paitsi varojen jakamista, perintöjen säilyttämistä ja menneistä luopumista, myös sukupuun täydentämistä on tullut tehtyä viime aikoina.

MarsP19

Omalla edellisellä Mars paluullani (2019) oli Auringon yhtymä Marsiin, ja tuolloin sain tuon yhtymän molemmille, Marsin ja Auringon Paluilleni. Näiden kahden elinvoimaan ja jaksamiseen liittyviä kohtaamisia tapahtuu melko säännöllisesti 15–17 vuoden välein ja ne merkitsevät yleensä käännekohtia elämässä. Tietty aikakausi elämässä päättyy ja toinen alkaa. Usein osallisina ovat myös muut hitaampien taivaankappaleiden transiitit, kuten Saturnuksen neliöt, puolitukset tai paluut. Uranushan liittyy aina asioita uudistavana ja vanhaa romukoppaan heittävänä tekijänä Saturnuksen rakentaviin ja vakautta lisääviin transiitteihin myös. Ja näissä osallisena Mars osoittaa omalla kulkemisellaan missä ja milloin toimintakykyä ja aktiivisuutta tarvitaan. Oman erityisen merkityksensä voi tuoda mahdollinen Auringon ja Marsin välinen aspekti omalla syntymäkartalla, ja minulla nyt sattuu olemaan väljä Marsin ja Auringon välinen merkkirajan ylittävä yhtymä.

Kaikilla paluukartoilla voidaan taivaankappaleen liike (transiitti) suhteessa omaan paluunsa karttaan jakaa 8. vaiheeseen; Uusi, Kasvava, Ensimmäinen Neljännes, Kupera, Täysi, Vähenevät, Viimeinen Neljännes ja Balsaminen -kaikki termit tuttuja Kuun vaiheista. Jokaisessa vaiheessa taivaankappaleen edetessä kohti seuraavaa paluutaan nousevat esiin kyseisen vaiheen energiat yhdessä taivaankappaleen tekemien transiittien kanssa.

Vaikka Marsin liike voi tuntua epäsäännölliseltä, johtuen sen ajoittaisesta peruuttelusta, ja sen toiminta ja energia arvaamattomalta, voidaan useita paluita taaksepäin tarkasteltaessa huomata säännönmukaisuuksia ja selkeää toimintalinjaa. Minkä Mars aloittaa, sen se myös haluaa saada valmiiksi, ja siihen voi mennä pidempikin aika kuin yhden paluun kierros.

Marsin sijoittuminen kulmahuoneisiin (1., 4., 7. ja 10.) viittaa aina aktiiviseen toimintaan, aloitteellisuuteen ja uuteen alkuun. Usein jonkinlaiseen ’yksityisyrittäjyyteen’, ja vaikkei oman firman perustaminen olisikaan agendalla, itsenäistyminen ja oman identiteetin muodostaminen on tärkeää. Tämä prosessi voi viedä pidemmän aikaa ja suuntautua eri alueille, joten Mars paluulla voi Mars olla peräkkäisinä periodeina ensin vaikkapa 1. huoneessa, jolloin huomio ja toiminta kohdentuu itseen, omaan jaksamiseen ja omien rajojen määrittämiseen suhteessa toisiin ja jatkua seuraavalla periodilla, toisella alueella, jos Mars on vaikkapa 10. huoneessa, jolloin tärkeää on määrittää ja asettaa tulevaisuuden tavoitteita ja aikatauluja niiden toteuttamiseen. Kun taas välillä Mars välihuoneissa (2.,5.,8.) tuonee tullessaan aktiivista toimintaa tavoitteisiin pääsemiseksi tai päättöhuoneissa (3., 6., 9.), asioiden päättämistä ja ratkaisemista, tai luopumista uuden alun edessä.

Ja samoin kuin muillakin paluukartoilla, kertoo kartan Askendentti, Nousumerkki, kyseisen periodin suuntautuneisuudesta, asioiden ja tapahtumien luonteesta ja asenteesta. Mutta mikäli paluukartan ihmissuhdeakseli (Asc/Desc) sijoittuu oman syntymäkartan merkeissä ja huoneissa akselien alueelle, on huomio todennäköisesti painottunut myös noissa asioissa. Askendentti oman kartan kulmahuoneissa viittaa vahvaan henkilökohtaiseen toimintaan ja etenemiseen asioissa. Taivaankappaleet Akseleilla, paluulla tai syntymäkartalla, saavat aina erityisen energialatauksen. Kannattaa huomioida syntymäkartan taivaankappaleet paluun Akseleilla, tai päinvastoin.

Mihin huoneeseen Mars paluun Askendentti sijoittuu syntymäkartalla, kertoo millä elämänalueella on toimintaa, ja lisää vinkkiä antaa taivaankappaleet samassa huoneessa paluukartalla.

Marsin sijoittuminen omalle kartalleen, merkki ja aste on aina tietenkin sama kun on paluusta kyse, mutta huone ja aspektit antavat vihjeitä millä elämänalueella on toimintaa ja aktiivisuutta.

 Mars paluun Kuu (merkki ja huone) kertoo mihin emotionaalisesti suunnataan toimintaa.

Löytyykö Mars paluulta yhdistäviä tekijöitä muiden paluiden (Auringon, Merkuriuksen tai Venuksen paluiden) kanssa? Mars paluun tekijä (Akselin kärki, taivaankappale tai laskennallinen piste) toisen paluun merkityksellisellä kohdalla aktivoituu molempien karttojen kautta elämässä ja kannattaa huomioida.

Entä kenen / minkä taivaankappaleen kanssa Mars omalla paluullaan toimii yhteistyössä kumppanina, eli aspektissa? Mars, Jupiter ja Aurinko hallitsevat kaikki tulimerkkejä, joten niiden energiat ovat samansuuntaisia, aktiivisia ja toiminnallisia. Kannattaa siis tarkastella onko tämä kolmikko keskenään aspekteissa tai aspektoiko Mars/Jupiter tai Mars/Aurinko jotain kolmatta taivaankappaletta. Tuon taivaankappaleen energia voi vaikuttaa paluulla siihen aspektoivien toimintaan ja energiaan. Auringon ja Jupiterin lisäksi myös muut Marsin kanssa aspektoivat taivaankappaleet tuovat oman energiansa ja luonteensa Marsin toimintaan oman paluunsa kautta.

Näitä teemoja pyöritellen olen tätä omaa paluutani työstänyt ja edellistä pyrkinyt tarkastelemaan taaksepäin.

Mikäli Mars paluiden tulkinta kiinnostaa, olen koonnut eri lähteistä pienehkön tiiviin tulkintapaketin aiheesta (n. 23 sivua) ja sen sekä kartat voi minulta tilata s-postilla. Paketin hintana olen pitänyt 1€ / sivu. Tilaukseen kannattaa ilmoittaa syntymädatat ja paikkakunta, jos haluaa myös paluukartan ja yhdistelmäkartan mukaan.

Antoisaa ja rentouttavaa kesänjatkoa kaikille!!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Toukokuun teemoja taivaalla….

Tämä blogi on ollut hiljakseen vuoden 2021 alun, kun elämässä on tapahtunut monenlaisia muita asioita ja muutoksia.

Tätä kirjoitettaessa allekirjoittanut on asunut nyt jo pari kuukautta Tampereella ja ollut uudessa työssä/ työpaikassa suunnilleen saman verran. Elän edelleen Chiron paluuta, joka kestää aina vuoden 2022 alkupuolelle asti. On ollut aika aloittaa uutta ja laittaa vanhaa pakettiin.

Kevätkuukaudet Merkuriuksen edellisen retron jälkeen olivat hyvää aikaa tehdä ja toimia, sillä taivaankappaleita ei ollut peruuttamassa taivaalla. Asiat sujuivat ja vaikka pomppuja ja kupruja on voinut ollakin, niistä on selvitty nopeasti ja vähin vaurioin.

Mutta nyt tunnelmat ovat muuttumassa ja onkin aika tehdä kurkistus tuleviin toukokuun teemoihin ja transiitteihin, sekä erityisesti tuleviin taivaankappaleiden peruutuksiin.

Isommista ja ulommista taivaankappaleista aloittaen, Pluto lähti peruuttamaan juuri ennen Wappua, 28.4.2021 Kauriin 26° 48’ ja peruuttelee tänä vuonna aina 10.10.2021 ja Kauriin 24° 19’ asti. Huikeat pari astetta.

Luonnollisesti me kaikki, joilla on omilla kartoillamme tekijöitä kaikkien merkkien loppuasteilla saamme tästä Pluton verkkaisesta, edestakaisesta liikkeestä oman osamme. Erityisen jännitteiset, haasteelliset tai syvälliset teemat ovat pinnalla kaikilla, joiden omilla kartoilla on tekijöitä Vaa’an tai Oinaan lopussa (Pluton neliö) tai Ravun lopussa (oppositio). Nämä asiat ovat olleet tapetilla jo jonkin aikaa ja ovat edelleen.

Kuitenkin johtuen Pluton syvällisestä ja raskaasta vaikutuksesta, on myös muiden merkkien loppuasteilla olevat taivaankappaleet edelleen vahvasti Pluton vaikutuksen alaisina. Jousimiehen ja Vesimiehen loppuasteisiin Pluto on semisekstiilissä (30°), Skorpionin ja Kalojen loppuun sekstiilissä (60°), Neitsyen ja Härän loppuun kolmiossa (120°), Leijonan ja Kaksosten loppuun kvinkunssissa (150°). Ja vaikka näitä aspekteja yleensä kutsutaan pehmeiksi tai helpoiksi, voivat Pluton mukanaan tuomat tunnelmat tuntua mullistavilta tai myllertäviltä, vaikka lopputulos saavutettaisiinkin myönteisesti ja rakentavasti.

Tätä Pluton Kauriin loppuasteiden hissuttelua on tiedossa vielä jonkin aikaa, sillä ensimmäisen kerran Pluto siirtyy Vesimieheen maaliskuun 2023 lopulla, tehden vielä paluun Kauriin viimeisille asteille kesäkuussa 2023, ja jää sinne aina vuoden 2024 tammikuun lopulle asti.

Toukokuun lopulla toinenkin ulkoplaneetta, Saturnus, lähtee kulkemaan taaksepäin 24.5.2021, Vesimiehen 13° 31’ – Saturnus on juuri nyt pysähtynyt ja kääntää suuntaansa paikoillaan noin viikon ajan 21.-26.5.2021. Saturnus peruuttaa aina 11.10.2021 ja Vesimiehen 06° 53’ asti.

Aivan samaan tapaan kuin Plutonkin kohdalla, myös Saturnuksen hidas peruutus voi vaikuttaa kaikkiin, joiden omilla kartoilla on tekijöitä 13°-06° muissa merkeissä. Opposition (180°) Saturnus tekee Leijonaan, ja neliöt (90°) Skorpioniin ja Härkään.

Saturnuksen perässä peruuttelemaan lähtee myös jälleen Merkurius, tämän kalenterivuoden toiselle peruutukselleen. Tällä kertaa Merkurius peruuttaa 30.5.-23.6.2021, Kaksosen 24° 43’ – 16° 08’ ajan. Peruutustaan edeltävälle varjoalueelle Merkurius saapuu jo toukokuun puolivälissä eli 15.5. ja poistuu retronsa jälkeiseltä varjoalueelta lopullisesti vasta 8.7.2021. Koska Merkurius hallitsee Kaksosia ja liittyy siellä kulkemiseen, liikkumiseen ja matkusteluun, voi olla todennäköistä, ettei vielä kesäkuussa täysin vapaa liikkuminen ole mahdollista.

Näiden suunnanmuutosten lisäksi meillä on edessä myös vuoden ensimmäinen pimennys. Tänä vuonna saamme osaksemme pimennykset tulimerkissä (Jousimies), ilmamerkissä (Kaksoset) ja maamerkissä (Härkä).

 Tämän pimennysten periodin avaa tällä kertaa Kuunpimennys, jossa Kuu on 05° Jousimies 25’ ja Aurinko sen oppositiossa (180°) vastapäätä Kaksosissa, kun Maa kulkee näiden valojen välistä peittäen Auringon valon Kuun pinnalta keskiviikkona 26.05.2021 kello 14:13 Suomen kesäaikaa. Valitettavasti tämä täydellinen Kuunpimennys ei ole nähtävissä Suomessa, sillä Kuu nousee meillä edellisenä iltana 21.04 ja laskee aamuyöllä jo 04.20, eikä ole siis horisontin yläpuolella Täysikuun ja pimennyksen aikaan.

Tämä Kuunpimennys voi tuoda tullessaan innostavia emotionaalisia puuskia ja optimistisia oivalluksia. Tämä aika Jousimiespimennyksestä Kaksosten pimennykseen (10.06.2021) kannattaa käyttää hyödyksi viestinnän, uusien ideoiden ja monenlaisten asioiden eteenpäin saamisessa, huolimatta lähestyvästä Merkuriuksen retrosta.

Tulimerkkien pimennykset ovat yleensä toiminnallisia ja innostavia, sekä voivat tuottaa sensaatioita, maailmanlaajuisesti vaikuttavia tapahtumia, kiistoja ja mielenosoituksia, hellettä, kuivuutta, tulipaloja, kuumetta, joukkojen liikehdintää (niin armeijat kuin ihmisjoukot) tai uskonnollisia erimielisyyksiä. On myös mahdollisuus jonkun tunnetun johtohahmon tai henkilön kuolemaan tai vangitsemiseen, mutta tämä liittyy yleensä enemmän Auringonpimennyksiin.

Kuunpimennykset yleensä liittyvät ihmisiin ja isoihin joukkoihin, vaikuttaen ihmisten henkilökohtaiseen elämään.

Yleensä Jousimieheen liitetään uskonnot ja matkustaminen kauas, erilaiset kulttuurit, korkeakoulutus, julkaisutoiminta, propaganda ja jalomielisyys. Niin varmasti nämä asiat ovat tälläkin periodilla pinnalla. Ammatillisesta näkökulmasta Jousimies ja Jupiter hallitsevat lehdistöä ja toimittajia erilaisilla alustoilla, mutta myös erialojen toimitsijoita ja kirjureita. Myös oikeuslaitos, maailmanmatkaajat, yliopistojen ja korkeakoulujen opettajat ja tutkijat, sekä teollisuuden harjoittajat kuuluvat Jousimiehen hallitsemiin aloihin. Yleensä Jupiteria/ Jousimiestä pidetään järjestystä, rauhaa ja vaurautta tukevana, se voi laajentaa ja tarjota pitkäntähtäimen visioita, sekä olla hyvin suotuisa ja myönteinen, mutta toisaalta voi tuoda tullessaan ylilyöntejä, yltiöoptimistisuutta, liikatuotantoa tai tietotulvaa.

On todennäköistä, että Jousimieheen liittyvillä aloilla työskentelevät huomaavat omalla alallaan ja työssään tämän pimennyksen mukanaan tuomat muutokset.   

Yhdessä 10.6.2021 tulevan Auringonpimennyksen Kaksosissa ja 19.11.2021 Härkä Kuunpimennyksen (150° kvinkunssi), sekä 04. 12.2021 Jousimiehen Auringonpimennyksen kanssa tämä pimennysten periodi tuonee joustavuutta ja mukautuvaisuutta asioihin.

Kesäkuussa peruutuksiin mukaan liittyvistä taivaankappaleista myöhemmin lisää.

Kaksosille antoisia Auringonpaluita ja kaikille lämpöisiä ja aurinkoisia toukokuun loppuviikkoja!!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

UusiKuu Oinaassa 12.04.2021

Maanantaiaamuna aikaisin Suomen aikaa on jälleen UusiKuu Oinaassa. Aiemmin olen aiheesta kirjoittanutkin, ja siitä voi käydä lukemassa alla olevan linkin kautta.

https://www.emelianauringonpaluut.fi/astrologia/mita-toivoa-uudelta-kuulta-oinaassa/

Jatkuva ja toistuva kellojen kääntely ja siirtely talviajasta kesäaikaan, aiheuttaa hankaluuksia allekirjoittaneelle karttojen tekemiseen, mutta nyt on Solar Fire jälleen oikeassa ajassa.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Uusi Kuu Vesimiehessä 11.2.2021

Uusi Kuu syntyy jälleen huomenna 11.2.2021, illalla 21:05 Vesimiehen merkissä…


Olen jo aiemmin kirjoittanut UudenKuun Toiveissa Vesimiehestä, joten noista toiveista voi käydä lukemassa täältä

Oikein Hyvää UudenKuun Aikaa Kaikille!!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Uusi Kuu Kauriissa 13.01.2021

Uusi Kuu Kauriissa

 Tänä aamuna 13.01.2021, kello 07:00:01 syntyi jälleen Uusi Kuu Kauriissa

Mitä odottaa tai toivoa tulevalta kuunkierrolta?

Kauriiseen liitetään mm. tulevaisuuden turvaaminen ja velvollisuuksien toteuttaminen, menestys ja siitä saatavat tunnustukset, johtamistaidot, auktoriteetit ja arvovaltaiset, johtavat henkilöt sekä hallitsevat ja johtavat taipumukset.

Tulevaisuuden turvaamisen tarpeiden kantilta Kauris hallitsee aikaa, järkevien päätösten tekoa, kypsyyttä, eläköitymistä ja vanhuutta.

Jos ikääntymiseen liittyvät asiat askarruttavat, nyt on hyvä ajanjakso etsiä niihin ratkaisuja. Samoin nyt jos koskaan on mahdollista tehdä ratkaisuja ja päätöksiä kypsällä tavalla, oli aihe mikä tahansa.

Myös taloudelliseen turvallisuuteen, rahaan tai vaikkapa eläkesäästämiseen liittyvät asiat voivat ratketa nyt eduksi. Nyt on myös mahdollisuus käyttää aikaa omaksi eduksi ja hyödyksi.

Kauris hallitsee myös vastuuta, vastuullisuutta ja velvollisuuksia.

Tämä on hyvää aikaa luoda aikuinen ja vastuullinen suhde tiettyyn henkilöön tai asiaan, joka sellaista vaatii, löytää tapoja luoda parempi julkisuuskuva, ottaa vastuuta tarvittaessa ja onnistua haasteissa siten että niistä on itselle hyötyä. Osaamisen, vakuuttavuuden osoittaminen ja sitoutuminen asioihin on nyt vaivattomampaa. Myös itsekurin löytäminen ja sen sekä itse varmuuden käyttäminen omaksi eduksi pyrittäessä tavoitteisiin on helpompaa nyt.

Kauris hallitsee tavoitteita eli kunnianhimoa, tavoitteiden ja päämäärien määrittelyä, mahdollisuuksien hyväksikäyttöä, ammatteja ja ammatillisuutta sekä kovaa työtä.

Tavoitteiden ja kunnianhimon toteuttamiseen tarvitaan energiaa ja nyt sitä voi löytyä, on mahdollista nähdä selkeästi ne tavoitteet joiden toteutuminen tekee onnelliseksi. Nyt on helppoa asettaa tavoitteita jotka johtavat juuri haluttuun menestykseen, sekä ottaa tilaisuudesta ja mahdollisuudesta kiinni tavoitteisiin pääsemiseksi. Myös edellä mainittujen mahdollisuuksien huomaaminen ja tunnistaminen on nyt helpompaa.

Juuri nyt on hyvä aika nähdä selkeämmin mitä pitää tehdä uralla omien kunnianhimojen ja/tai tavoitteiden toteutumiseksi. Nyt on myös oiva mahdollisuus löytää itselle uusi, menestyksekäs ura, sekä ottaa ilolla vastaan sen eteen tehtävä kova työ.

Kauris hallitsee menestystä eli saavutuksia, tunnustuksia, sosiaalista asemaa ja tavoitteiden saavuttamista.

Menestyksen saavuttaakseen on hyvä pyrkiä eroon menestymisen ja/tai epäonnistumisen peloista, et etsiä ja löytää uusia ideoita menestymiseen, uskoa ja luottaa omiin voimiin ja mahdollisuuksiin menestyä elämässä. Nyt saattaa olla paras tilaisuus saavuttaa tavoitteita helposti ja arvovaltaisesti. Jos etsit uusia ideoita ja/tai ajatuksia saadaksesi ylennyksen tai edetäksesi uralla, nyt on sen aika. Tai jos sosiaalinen asemasi kaipaa kohennusta osaat tehdä oikeat siirrot.

Kauris hallitsee myös hallintoa eli käytäntöjen noudattamista, velvollisuuksien ja vastuiden jakamista, johtamista, sekä kunnioitusta ja arvonantoa.

Nyt on mahdollista löytää tapa jolla hallita myös omaa elämää siten että työ, huvi ja läheiset saavat kaikki riittävästi aikaa. Jos on tarvetta parantaa oman elämän hallintaa, sen saavuttaminen on nyt mahdollista elämän kaikilla alueilla. Omasta elämästä vastuun ottaminen on nyt helpompaa ja sen aiheuttamista peloista voi päästä eroon. Kaikenlainen hallinnan ja vastuun ottaminen on nyt helppoa, kaikilla elämän alueilla ja asioissa. On myös mahdollista löytää uusia tapoja ja tietoa liittyen menestyksekkääseen johtamiseen, sekä myös johtaminen ja hallinnointi toisia vähättelemättä ja heidän arvoaan alentamatta. Samoin toisten osaamisen huomioiminen ja heidän osaamistaan vastaavien sekä haluamiensa tehtävien jakaminen onnistuu nyt. Kokouksissa ja palavereissa pystytään paremmin keskittymään yleisiin asioihin ja tavoitteena olevaan asiaan, sen sijaan että kiinnitettäisiin huomiota henkilöihin jotka asiaan liittyvät. Myös itsen ja toisten arvostaminen kaikissa tilanteissa voi kasvaa.

Kauris hallitsee arvovaltaa, sisältäen isät, esimiehet ja muut arvovaltaiset henkilöt, perinteet ja maineen.

Tämä on hyvää aikaa edetä menestykseen perinteisiä reittejä ja kanavia pitkin, suhtautua asiallisesti ja muodollisestikin asioihin, kuunnella omaa sisäistä itseään, laajentaa mainetta.

Nyt on myös mahdollista korjata suhde isään, jos se kaipaa parantamista, löytää luonnollisia ja rakentavia mahdollisuuksia toimia isän kanssa omana itsenä.

Tämä on myös hyvä hetki tukea esimiestä siten että siitä on molemmille etua. Nyt on myös mahdollista päästä eroon esimiespelosta ja löytää uusia tapoja menestykselliseen vuorovaikutukseen arvovaltaisten henkilöiden kanssa terveellä tavalla.

Kauris hallitsee myös yliampuvaa kontrollia, kuten ilottomuutta, ankaruutta, uusien tapojen pelkoa, pessimismiä ja joustamattomuutta sekä omaa oikeutusta.

Jos ongelmana on ollut pakonomainen kunnian kerääminen tai itseä vahingoittava tapa hallita toisia, niistä voi päästä eroon nyt. Jos olet ollut ankara, iloton ja pessimistinen, nyt on mahdollisuus löytää uusia tapoja nähdä asiat ja tehdä toisin. Jos sinulla on ollut paha tapa vaatia itselle tai viedä toisilta vastuuta ja velvollisuuksia, nyt voit päästä siitäkin eroon.

Terveydenhoidon alueella Kauris hallitsee luita ja niveliä, reumatismia ja niveltulehdusta, polvia, sappiteitä ja –kiviä, ihoa, psoriasista ja kutinaa.

Nyt on siis mahdollisuus tervehtyä, löytää tietoa ja alkaa työskennellä sellaisten ihmisten kanssa, joista on apua millä tahansa tuolla edellä kuvatuista asioista. Nyt todennäköisesti löydät helpommin tietoa, jonka avulla voi parantua edellä mainituista vaivoista, sekä tartut toimeen parantuaksesi tai voidaksesi paremmin.

Oikein Antoisaa Uuden Kuun Aikaa Kaikille!!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kurkistus tulevaan vuoteen 2021

Mielenkiintoinen vuosi 2021

Kalenterivuosi 2020 vetelee niin kutsutusti viimeisiään juuri nyt, näinä päivinä. Kun vuosi sitten näihin aikoihin kirjoitin edellisen vuoden lopulla blogiin, olin sitä mieltä että edelliset kalenterivuodet ovat olleet haastavia, ja kanssani varmaan moni muukin odotti tältä vuodelta jotain uutta ja parempaa. Ja uutta sitten saatiinkin, mutta erilaista…

Astrologisesti tämän kalenterivuoden aikana huomio on kiinnittynyt Plutoon, Saturnukseen ja Jupiteriin Kauriin lopussa. Moni odottikin paljon Jupiterin ja Saturnuksen merkinvaihdoksilta Vesimieheen tämän vuoden lopulla.

Tulevankin kalenterivuoden teemoja tulee olemaan Jupiterin ja Saturnuksen transiitit, tällä kertaa neliöt Vesimiehestä Uranukseen Härässä.

Jupiterin ja Uranuksen välinen neliö 18.01.2021, voi tuoda tullessaan kahdenlaisia teemoja elämään. Toisaalta tätä aikaa voi sävyttää onnekkuus ja äkilliset mahdollisuudet, joilla on elämää muuttavia vaikutuksia. Toisaalta taas näiden kahden erilaiset energiat voivat purkautua myös levottomuutena ja kärsimättömyytenä, erityisesti jos elämässä on rajoituksia ja esteitä liikkumiselle ja vapaudentarpeelle.

Odotettavissa on kuitenkin todennäköisesti muutoksia, koska vain niiden kautta päästään eteenpäin. Ongelmia voi aiheutua, jos muutoksia pyritään kiirehtimään ja puskemaan eteenpäin vain muutosten vuoksi, eikä jakseta huomioida mitkä muutokset olisivat todella tarpeen ja tehokkaita. Ikävimmillään tämä voi toteutua siten, että kaikenlaisissa painostavissa tilanteissa rakentavan ja kehittävän toimintatavan sijaan valitaan juuri vastakkainen tai vastahankainen tapa toimia.

Vapaus on tässä ajassa keskeistä, ja varmasti korostuu erityisesti nyt kuluneen edellisen vuoden kokemustemme ja rajoitusten jälkeen vielä enemmän. Vapautta pyritään saamaan nyt jollain tavalla aiempaa enemmän. Ihmissuhteissa voidaan kokea häiriöitä, kun kaikenlainen sitoutuminen voi tuntua vapautta rajoittavalta. Päivät voivat olla haasteellisia, kun asiat tuntuvat muuttuvan jatkuvasti, eikä voida suunnitella varmaksi mitä seuraavana päivänä tai seuraavalla viikolla tullaan tekemään.

Mahdollisuuksia tämä aika tulee tuomaan, jos vain niille annetaan tilaisuus toteutua. Jos/ ja kun vapautta tarvitaan, sitä todennäköisesti saadaan juuri niin paljon kuin tarvitaan. Mitä rauhallisemmin ja järkevämmin asioita voidaan tarkastella, sitä paremmin voidaan ottaa tilaisuuksista kiinni, ja samalla myös mahdollisuudet toimia vapaammin lisääntyvät. Tarvittaneen vain vähän kärsivällisyyttä.

Saturnuksen kolmesta neliöstä Uranukseen ensimmäinen tulee ajankohtaiseksi 17.2.2021, toinen on edessä kesällä 15.6.2021 ja kolmas tulevan vuoden lopulla Jouluaattona 24.12.2021.

Tämä aspekti voi antaa leimansa koko kalenterivuodelle. Tämän parin haasteellinen kulma voi aiheuttaa jännitteitä ja häiriöitä elämään, erityisesti heille joiden elämä on ollut hyvin järjestäytynyttä ja jopa kaavoihinsa kangistunutta. Ehkä parhaiten tästä kuviosta voivat hyötyä he, joiden elämään tarvitaan muutosta ja uusia kokemuksia.

Jos nyt tyydytään jäämään ikäviin olosuhteisiin millä tahansa elämänalueella, voivat asiat ajautua yhä suurempiin vaikeuksiin, ja tilanteisiin voidaan reagoida odottamattomalla tavalla. Nämä tilanteet voitaisiin välttää toimimalla ajoissa toisin.

Elämässä tarvitaan sekä järjestystä, että muutosta, mutta monille on vaikeaa hyväksyä muutoksia elämässään. Uranuksen ja Saturnuksen väliset haasteelliset transiitit osoittavat säännöllisesti ne asiat ja elämänalueet, joilla tarvitaan uudelleen järjestymistä ja muutosta. Vaikka Saturnus rakentaakin hyvin perusteellisesti, ei elämä kuitenkaan ole niin suoraviivaista mitä Saturnus haluaa meille osoittaa, vaan välillä tarvitaan Uranuksen tölväisyjä, jotta päästään taas uudelle uralle ja uuteen suuntaan. Muutosta vastustavat ja pelkäävät voivat turhautua ja stressaantua, tämä voi vaikuttaa myös terveyteen.

Mikäli muutos elämässä hyväksytään, on mahdollisuus rakentavaan kasvuun ilman epäjärjestystä ja häiriöitä, mutta on todennäköistä, että muutosta vastustetaan ja jännitteitä, sekä ongelmia aiheutetaan itse lisää. Muutoksia ei myöskään kannata hoputtaa ja yrittää jouduttaa liiaksi.

Kaikki, jotka kaipaavat elämäänsä muutoksia, tulevat nyt hyötymään tämän transiitin vaikutuksista, ja muutoksia tuleekin elämään nopeasti. Ihmiset, jotka alitajuisesti kaipaavat muutosta, mutta eivät sitä tiedosta, voivat jännittyneisyytensä vuoksi joutua onnettomuuksiin tai tapaturmiin.

Ihmissuhteissa voi olla ongelmia, jos ne koetaan liian rajoittaviksi tai sitoviksi. Suhteet voivat päättyä, mikäli niissä ei ole molemmilla liikkumavaraa, tai niissä ollaan haluttomia tarvittaviin muutoksiin. Tämä transiitti voi rikkoa erityisesti rutiineja ja luutuneita tapoja, jollaisia myös ihmissuhteista on voinut muodostua.

Työasioissa voi muodostua paineita, jos uusia velvollisuuksia (Saturnus) työnnetään vain lisää, ilman uudistumisen/ toimintatapojen uudistamisen ja uudenlaisten kokemusten mahdollisuuksia. Myös yllättävät äkilliset muutokset, kuten töiden lopettaminen, irtisanoutuminen/ irtisanominen tai lomautukset voivat olla mahdollisia, jos muutoksiin ei pystytä sopeutumaan. Esimiehet, viranomaiset ja päättävät tahot voivat nyt tuntua erityisen painostavilta ja vaikuttaa negatiivisilta.

Yleisesti, kuten kaikki neliöt, tämä aika tarjoaa mahdollisuuksia karsia elämästä toimimattomia asioita. Seuraavan kerran tämä vastaava kuvio on edessä jälleen 7 vuoden kuluessa, opposition ja neliön kautta. Mikäli nyt ei tarvittavia muutoksia saada aikaan, tulee niiden tekeminen aiheuttamaan suurempia ongelmia silloin.

Retrot 2021

TaivaankappaleRetroDirect
Uranus15.08.2020 10° Härkä 14.01.2021 06° Härkä
Merkurius01.02.2021 26°Vesimies21.2.2021 11° Vesimies
Pluto             27.04.2021 26° Kauris06.10.2021 24° Kauris
Saturnus23.05.2021 13° Vesimies11.10.2021 06° Vesimies
Merkurius01.06.2021 24° Kaksoset26.6.2021 11° Kaksoset
Jupiter          21.06.2021 02° Kalat18.10.2021 22° Vesimies
Neptunus25.06.2021 23° Kalat01.12.2021 20° Kalat
Chiron          16.07.2021 12° Oinas20.12.2021 08° Oinas
Merkurius27.09.2021 25° Vaakaa19.10.2021 10° Vaakaa
Venus19.12.2021 26° Kauris29.1.2022 11° Kauris
Marsei peruuta lainkaan 2021

Keväällä 22.2.-26.4.2021 välinen jakso on ehkä koko tulevan vuoden aktiivisinta aikaa, kun taivaalla ei ole peruutuksia meneillään lainkaan. Hitaat taivaankappaleet (Pluto, Uranus, Neptunus) sijaitsevat tällä hetkellä varsin kaukana meistä ja vaikka niiden peruutukset kestävät kauan ne eivät asteissa oikeastaan liiku paljonkaan (2°-5°).

Pimennykset 2021

Kuunpimennys, Täysikuu 26.5.2021
Jousimiehen 05°
Auringonpimennys, Uusikuu10.06.2021
Kaksosten 19°
rengasmainen Auringonpimennys
voidaan nähdä Suomessa osittaisena,
eteläisessä Suomessa 40% ja pohjoisessa 60%
Kuunpimennys, Täysikuu19.11.2021
Härän 27°
osittainen Kuunpimennys
voi näkyä heikosti aamulla myös Suomessa
Auringonpimennys, Uusikuu 4.12.2021
Jousimiehen 12°

Nämä kaikki tiedot ja päivämäärät löytyvät myös näiden sivujen etusivulla olevasta kalenterista.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Auringonpimennys 14.12.2020

Auringonpimennys Jousimiehessä

Kalenterivuoden 2020 viimeinen pimennys on Auringonpimennys 23° 06’ Jousimiehen merkin lopussa. Tämä täydellinen Auringonpimennys tapahtuu 18:16 Suomen aikaa illalla, joten sitä ei luonnollisesti voi meillä nähdä, kun Aurinko laskee täällä useita tunteja aikaisemmin. Alue, jolla pimennyksen voi nähdä kulkee Chilen ja Argentiinan eteläisten osien kautta Tyyneltämereltä Atlantille ja aina eteläisen Afrikan länsirannikolle.

Auringonpimennys / UusiKuu 14.12.2020

Jousimiehen Auringonpimennykset ovat yleensä laaja-alaisia, vaikuttaen ajatteluun ja laajentaen. Jousimieheen liitetään yleensä innostuneisuus ja ilmavuus. Sen teemoja ovat uskonnot, kaukomatkat, ulkomaat ja ulkomaalaiset, julkaisutoiminta, filantropia/ hyväntekeväisyys, propaganda ja korkeampi koulutus.

Ammateista Jousimies hallitsee toimittajia ja lehdistöä, erilaisia virkailijoita ja toimihenkilöitä, oikeuslaitosta, maailmanmatkaajia, professoreita ja teollisuudessa työskenteleviä.

Jupiter hallitsee ja tukee järjestystä, rauhaa ja menestystä/ vaurautta. Usein Jupiter yhdistetään myös laajentumiseen, avarakatseisuuteen, sekä lempeään ja myötämieliseen luonteeseen, mutta myös ylilyönteihin ja ylituotantoon.

Jupiterin ja Jousimiehen hallitsemilla aloilla ja ammateissa työskentelevät voivat huomata nyt muutoksia aloillaan tai ammatillisissa asioissaan.

Tulimerkkien pimennykset ovat toiminnallisia ja niiden toimintamotivaatio on innostuneisuudessa. Odotettavissa voi olla sensaatioita, maailmanlaajuisesti leviäviä uutisia tai tapahtumia, erimielisyyksiä ihmisten kesken, sekä lisätä kuumuutta/ hellettä, kuivuutta, tulipaloja/maastopaloja/ metsäpaloja, kuumetta, tai armeijoiden liikkuvuutta. Myös merkkihenkilöitä voi kuolla tai tulla vangituksi. Uskonnolliset kiistat voivat myös olla mahdollisia.

Jousimiehen viimeistä dekania hallitsee Aurinko ja pimennys lisää vakautta vähentämättä Jousimiehen eloisuutta ja iloisuutta. On mahdollista, että erilaisilla uskonnollisilla järjestöillä ja kirkoilla voi olla nyt merkityksellisempi asema tai ne ovat ainakin tavalla tai toisella pinnalla. Uudenlaisia uskonnollisia tai henkisiä liikkeitä voi syntyä ja/tai jo olemassa olevat voivat hyvin tämän Jousimiehen pimennyksen alaisuudessa.

Tämä on Alasolmun pimennys, ja sellaisena todennäköisesti koetaan siis helpompana ja tukea antavana. Alasolmu on pysähtyneenä 19° 56’ Jousimiestä yhtymässä Merkuriukseen Jousimiehen 20° 05’ ja myös hieman väljemmin yhtymässä myös molempiin Valoihin ja pimennyksen kohtaan.

Mars on Oinaan 20° 23’ antaen kolmiosta tukeaan pimennyksen alueen tuntumaan, jämäkkyyttä, uusia ideoita ja/ tai luovuutta itseilmaisuun. Eris yhtymässä Marsiin, voi tuoda vastakkain asettelua.

Neptunus 18° 13’ Kaloja sen sijaan voi aiheuttaa neliönsä myötä mielialanmuutoksia, synkkyyttä, herkkyyttä ja/ tai hämmennystä.

Venus on Skorpionin lopussa yhdessä Astraean, Junon ja Selenan kanssa. Kauriin lopussa kohti Vesimiehen merkkiä kulkevat peräkanaa Saturnus, Jupiter ja Pluto

Kartalla kannattaa huomioida vahvat painotukset eri merkeissä nimenomaan viimeisillä asteilla, sillä monessa merkissä 20-28 asteissa on runsaasti taivaankappaleita, ja mikäli omalla kartalla on tekijöitä noissa asteissa osuu nyt aspekteja useammaltakin taholta noille asteille.

Pimennyksen teemat ovat todennäköisesti tuntuneet jo viimeisen viikon ajan. Allekirjoittaneelle tuleva pimennys osuu syntymäkartan (radix) Askendentille (ulkoinen olemus), ja kuinka ollakaan tiedostin loppuviikosta ulkoisen olemukseni kaipaavan vähän piristystä ja käväisin jo lauantaina kampaajalla.

Kaikille oikein antoisaa pimennyksen aikaa!!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Mitä toivoa Uudelta Kuulta Jousimiehessä?

Uusi Kuu Jousimiehessä

14. joulukuuta 2020 on kalenterivuoden viimeinen Auringonpimennys ja kuten aina Auringon pimentyessä, on myös Uusi Kuu.

Uuden Kuun aikaan siirrytään vanhasta uuteen ja uutta energiaa virtaa sisään. Silloin on helppo aloittaa uutta ja tehdä päätöksiä. Ja pimennys tuo tähän aikaan lisää energiaa ja voimaa.

Mitä toivoa ja odottaa Uudelta Kuulta Jousimiehessä?

Jousimies on Jupiterin hallitsema merkki ja siten sen piiriin kuuluvat totuuden kyseenalaistaminen ja kysymykset ”Miksi? Miksi ei?”, sekä mielenrauha, matkustelu, vapaus, seikkailut, lakiasiat, vakaumus/ usko, optimismi, ratkaisujen löytäminen ja runsas kuluttaminen.

Totuuden kyseenalaistamisen piiriin kuuluvat uskonto, rukoukset ja korkeamman ohjaus, hengelliset paikat, suoruus ja avomielisyys sekä aitous.

Jos on tarvetta etsiä korkeamman tahon apua ohjaamaan elämää, on nyt siihen oiva tilaisuus. Samoin tämä on hyvää aikaa avata keskusteluyhteyksiä Henkisten Oppaiden kanssa tai rukoilla, jos on sellaiselle tarvetta. Nyt voi olla helpompi löytää itselle sopivia henkisiä paikkoja tai paikkoja, joissa voi meditoida rauhassa juuri niin paljon kuin tarvitsee. Jos pelot ovat estäneet puhumasta suoraan ja ilmaisemasta ajatuksia rehellisesti toisille, nyt on mahdollista karistaa ne pois ja seistä rohkeasti omien ajatusten ja vakaumusten takana.  

Jousimies hallitsee yhteyttämme luontoon, intuitiota ja mielenrauhaa.

Nyt on hyvä aika vahvistaa, kunnioittaa ja kuunnella omia vaistonvaraisia ja intuitiivisia viestejä, sekä luottaa niiden ohjaukseen oikeaan suuntaan. Henkisyydestä nauttiminen ja intuition tarjoamiin vaihtoehtoihin tarttuminen ovat myös mahdollisia nyt.  Myös luonnonkauneudesta nauttiminen ja mielenrauhan löytäminen onnistuvat, jos ne ovat asioita joita kaivataan.

Vapauteen kuuluvat spontaanius, seikkailut, myönteiset odotukset, tutkailu ja ulkomaan matkat.

Nyt on mahdollista tehdä matkoja jotka sopivat kukkarolle, tai päättää ryhtyä säännöllisesti matkustelemaan. Nyt on hyvä hetki tuntea vapaus ja elämisen ilo omassa elämässä, sekä mahdollisuus nähdä elämä onnellisena seikkailuna. Toisten kanssa vuorovaikutuksessa oleminen on mukavaa ja kaikenlaisissa tilanteissa on mahdollista löytää optimismia ja positiivisia ratkaisuja. Nyt on myös erinomainen aika tutkia kaikenlaisia asioita.

Jousimies hallitsee lakia ja siten myös asianajajia, oikeusjuttuja, etiikkaa, moraalia, omaatuntoa ja oikeusprosesseja.

Jos tunnet tarvetta toimia omantunnon mukaisesti saadaksesi mielenrauhan, on nyt sen aika. Myös sisäisten tuntojen toteuttaminen käytännössä ja eettisten valintojen tekeminen onnistuu. Nyt on myös mahdollista valita oikea asianajaja, jonka avulla päästään hyvään ratkaisuun kohtuulliseen hintaan. Jos joudutaan olemaan oikeudellisesti tekemisissä jonkun henkilön kanssa, voidaan toivoa positiivista lopputulosta, sekä osata tehdä oikeita päätöksiä.

Optimismia hallitsevana Jousimies pitää sisällään uskon ja vakaumuksen, ystävällisyyden, hyvän onnen, anteliaisuuden, ritarillisuuden ja kohteliaisuuden.

On helppoa olla ystävällinen ja kohtelias apua tarvitseville, ihmissuhteet ovat helppoja ja ystävällisiä, uskoa että asiat järjestyvät parhaalla tavalla ja kaikkiin tilanteisiin löytyy positiivinen ratkaisu. Jos anteliaisuuden ja suurpiirteisyytesi suhteen on ollut estoja, on niistä mahdollista päästä eroon. Vakaumuksiin on helppo uskoa. Nyt on myös mahdollista odottaa onnenpotkuja elämään.

Jousimies hallitsee koulutusta ja siten myös ohjaajia, lukioita ja yliopistoja, filosofiaa, vastausten ja ratkaisujen etsintää.

Opiskelupaikkaa miettivät voivat löytää tarpeitaan vastaavan oppilaitoksen nyt. Jos kaipaat elämään filosofisempaa näkökulmaa, sen voi löytää nyt, myös henkisiä tarpeitasi vastaavien teosten löytäminen onnistuu nyt. On mahdollista löytää oma henkinen oppi/ opettaja joka tuo elämään henkistä vapautta. Tiettyyn ristiriitaan voi löytyä nyt vastaus, sekä selkeä ratkaisu.

Laajojen kuvioiden Jousimies hallitsee myös huolimattomuutta ja samalla oikoteitä, omahyväisyyttä, oletusten tekemistä, ylenmääräisyyttä, tuhlausta, suorasukaista kommunikointia, yltiöpositivismia.

Jos liiallinen suorasukaisuus on ollut harmina, voidaan siitä päästä eroon, samoin hullunrohkeiden riskein ottamisesta, helppojen ratkaisujen etsinnästä, toimintaa sabotoivista tavoista, omahyväisyydestä, liiallisesta asioiden olettamisesta jne..

Terveydellisesti ja fyysisesti Jupiter hallitsee lantiota, maksaa, iskiasta, reisiä ja jalkojen yläosaa.

Mikäli on terveydellisiä ongelmia jollain edellä mainituilla alueilla ollut, nyt on mahdollista löytää niihin ratkaisu, oikea hoitokeino, lääkitys, tietoa erilaisista hoitokeinoista ja löytää itsestä voimia tarttua toimeen asioiden hoitamiseksi.

Asioihin on nyt mahdollista tarttua itse, tai toivoa niiden toteutuvantyyliin; ” Haluan _______asian ratkeavan minulle edullisella tavalla”.

Toiveiden pohjana Jan Spiller: New Moon Astrology – The Secret of Astrological Timing to Make All Your Dreams Come True

Oikein hyvää ja voimakasta Uuden Kuun aikaa kaikille!! 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Venus Paluun tulkinta

Venus Paluu

Allekirjoittaneella oli viime viikolla Venus Paluu… ja kuinka ollakaan huolimatta siitä, että sen tulon kyllä olin huomioinut, unohtui se täysin varsinaisen päivän aikaan kokonaan.

Venus paluut jäävät usein huomiotta, kun keskitytään paremmin tunnettuihin Auringon tai Saturnuksen paluisiin.

Tehokkaimmin taivaankappaleiden paluut yleensä toimivat ihmisillä, joiden omilla kartoilla kyseiset paluuta tekevät taivaankappaleet ovat tavalla tai toisella hallitsevia, vahvasti aspektoituja tai Auringon / Askendentin hallitsijana.

Venus Paluu tapahtuu noin vuosittain, kuten Auringon Paluukin, kun tr. Venus tulee samalle asteelle, jolla se on syntymäkartalla. Mutta koska Venus peruuttelee välillä, sen kierros ei ole yhtä säännönmukainen. Vaihtelun väliä voi olla kolmekin kuukautta molempiin suuntiin, eli paluu voi tapahtua 9–15 kuukauden välein.

Venus peruuttelee 18 kuukauden välein ja silloin on mahdollisuus saada kolmekin Venus paluuta omalle kohdalle. Jokaiselle Venuksen ylitykselle (direct-retro-direct) voidaan tehdä oma paluukartta, joka on aktiivinen seuraavaan ylitykseen asti. Nyt vuonna 2020 Venus peruutteli touko-kesäkuussa Kaksosen merkissä, ja kaikki KaksosVenukset saivat kesällä useamman paluun. Vuonna 2021 Venus peruuttaa vasta joulukuun lopulta tammikuun 2022 loppuun, Kauriissa.

Yleensä paluun aikaisen vuorokauden aikana esiin nousevat taivaankappaleeseen liittyvät asiat ja teemat, jollain tavalla.

Astrologisesti Venukseen liittyviä ovat edellä kuvattujen lisäksi myös sosiaalisiin tilanteisiin ja tapahtumiin, diplomatiaan, taloudelliseen turvallisuuteen, mukavuuteen, toisten huomioon ottamiseen, vuorovaikutukseen, läheisyyteen ja hellyyteen, makeuteen jne. asiat. Mutta toisaalta myös arvot, arvostukset, resurssit, ansiot, omistukset ja tasapuolisuuden kautta myös oikeudenmukaisuuteen liittyvät asiat. Vaa’an symboli yhdistetään myös oikeuteen ja oikeudenmukaisuuteen, kun punnukset ovat tasapainossa kaikki saavat yhtä paljon.

Kartalla Venus hallitsee 2. Huonetta ja Härän merkkiä, sekä  7. Huonetta ja Vaa’an merkkiä. Venusta tulkittaessa se usein yhdistetään suoraan kauneuteen, feminiinisyyteen, romantiikkaan, ihmissuhteisiin ja rakkauteen, mutta toki sillä on monipuolisempi luonne.

Venuksen paluuta voidaan tarkastella kokonaisuutena, joka kuvastaa ihmisten kanssa toimintaan liittyviä asioita, kuin myös taloudellisiin ja sopimuksellisiin asioihin liittyviä tapahtumia ja sopimusten allekirjoittamisia. Esimerkkeinä erilaiset liittojen virallistamiset, liikekumppanuuksien syntyminen, yhteistyön aloittamiset, kihlaukset, häät/ avioliiton solminen, parisuhteen aloittaminen ja avoliitto. Samoin Venus teemoja ovat pettymykset, sydänsurut ja vaikeudet liittyen ihmissuhteisiin ja/ tai tarpeiden täyttymiseen. Usein Venuksessa kysymys ei ole ihmissuhteista, rakkaudesta tai romantiikasta, vaan myös muista diplomaattisista tai taloudellisista asioista.

Venus paluulta voi näkyä myös taloudelliset nousu- ja laskusuhdanteet, sekä mahdolliset lahjat, saatavat tai materialistiset mukavuudet, tai niiden puute.

Luonnollisesti oman kartan Venus, sen merkki, sijainti ja aspektit kertovat millaisista tekijöistä omat Venuksen asiat muodostuvat. Kaikilla ei omalla kartalla Venus edusta läheskään samassa määrin rakkautta tai romansseja, kuin yleinen käsitys väittää, vaan toisilla diplomatiaan ja taloudellisiin asioihin liittyvät teemat ovat vahvempia. Joskus Venus korostaa mukavuutta ja parempia aikoja, tai toipumista traumasta, erityisesti jos takana on elämässä rankemmat ajanjaksot.

Teemoja tarkasteltaessa täytyy aina muistaa liittää myös syntymäkartta/ radix mukaan kuvaan taustalle, sillä se edustaa yksilöä ja persoonaa. Pelkiltään paluu on aina vain tietyn ajan kuva ja sellaisena vain transiittikartta vailla persoonallisia yksityiskohtia.

Venus Paluu sisällä, radix ulkopuolella

Paluun karttaa voidaan verrata syntymäkartan lisäksi myös muihin paluihin, jos paluut tapahtuvat lähekkäin tai progressiivisiin karttoihin, Solar Arc– eli Aurinkokaari-karttaan, tai vaikkapa ihmissuhdekartoista synastria– tai kompositio -karttoihin.

Millaisia aspekteja Venus tekee syntymäkartalla? Nämä aspektit kannattaa huomioida myös paluulla, sillä näiden toisiaan aspektoivien tekijöiden uudelleen kohtaaminen paluun kartalla nostaa esiin noiden taivaankappaleiden potentiaalin syntymäkartalta. Riippumatta siitä mikä aspekti paluulle tulee, syntymäkartan aspekti ohjaa ja osoittaa asioiden ja tapahtumien ratkaisun.

Venus paluulla Venuksen huone (kulma, väli- vai päättöhuone), sekä sijoittuminen kartan neljänneksiin ja puoliskoille kertovat tulevan periodin teemoista, keitä on mukana ja millä alueella voidaan Venus asioita odottaa sekä milloin. Myös taivaankappaleiden painottuminen kartalla, sen puoliskoihin, kolminaisuuksiin ja neljänneksiin kannattaa huomioida.

Venus yhtymä Kuu kahdella
peräkkäisellä Venus paluulla

Huoneet ja merkit, joihin on kasautunut runsaasti taivaankappaleita kannattaa huomioida Venus paluun teemoja silmäillen. Toistuuko jokin aspekti edelliseltä paluulta myös tulevalle paluulle. Edellisellä paluulla on voinut jokin teema jäädä kesken ja se siirtyy jatkotyöstämistä varten myös seuraavalle periodille. Yleensä hitaiden taivaankappaleiden transiitit syntymäkartalle voivat kestää vuosia, erityisesti Pluton, koska ne liikkuvat hitaasti ja peruuttelevat usein. Mutta myös nopeammin liikkuvat taivaankappaleet (Kuu, Merkurius, Mars) voivat toistaa aspekteja usemmalla paluulla.

Tr. Venuksen liikkuessa kartalla eteenpäin, se ottaa kontaktia kaikille kartan alueille transiittiaspekteina ja aktivoi oman paluunsa tekijöitä ja teemoja. Uudet kontaktit haasteellisesti paluulla Venusta aspektoiviin taivaankappaleisiin nostaa esiin ko. potentiaalin, ja tr. Venuksen aspekti radixin Venukseen kertoo millaisesta tilanteesta on kysymys.

Esimerkiksi aiemminkin mainitun, hitaan Pluton aspektit voivat toistua useammalla paluulla, johtuen sen peruutuksista. Jos paluulla on radix Venuksen ja tr. Pluton välillä neliö, aktivoi tr. Venuksen ja Pluton välinen kvinkunssi (150°) tuon aspektin potentiaalin, aiheuttaen häiriöitä ja hankaluutta, mutta samanaikainen Venusten välinen kolmio kertoo tilanteen ratkeavan myönteisesti. Tr. Venuksen edetessä hieman myöhemmin oppositioon tr. Plutoon ja molempien neliöidessä radixin Venusta, kuljetaan syvissä vesissä tai koetaan muutoksia, joko ihmissuhteiden tai talouden alueella, mutta muilta tekijöiltä voidaan saada tukea haastavaan tilanteeseen.

Venuksen paluu ja sen kierros voidaan jakaa myös pienempiin osiin, jaksoihin, jotka muodostuvat tr. Venuksen liikkuessa eteenpäin merkeissä ja päätyessä aina seuraavassa merkissä samaan asteeseen, jolla se on syntymäkartalla ja paluullaan.

Venus paluu ja sen jaksot

Näille saman asteen transiittiylityksille voidaan tehdä omat karttansa, joita voidaan tulkita suhteessa alkuperäiseen paluun karttaan tai johonkin aiemmin luetelluista kartoista. Tai oikeastaan mihin tahansa karttaan, johon vertailua halutaan tehdä. Näiltä jaksoilta saattaa löytyä kontakteja ja yhtymäkohtia Venukseen, Venus paluulle, syntymäkartalle ja/ tai jollekin muulle henkilökohtaiselle kartalle.

Venus jaksot

Nämä Venuksen jaksot antavat viitteitä ja viestejä siitä millaisiin asioihin kunkin jakson aikana Venuksen asioissa kiinnitetään huomiota ja/tai millaisia asioita tullaan mahdollisesti käymään lävitse. Erityisen merkityksellisiä asioita tapahtuu niillä jaksoilla, jotka muistuttavat läheisesti alkuperäistä paluukarttaa.


Esimerkiksi Venus paluun Askendentti Kaksosten merkissä viittaa selkeästi sosiaaliseen periodiin, mutta myös monenlaisiin tapahtumiin ja asioihin, ehkä myös tuloihin useammasta eri lähteestä. Venus paluun Asc on syntymäkartan 7. huoneen alussa, ja sen voisi tietenkin ajatella liittyvän ihmissuhteisiin, mutta myös monenlaisiin kumppanuuksiin ja sopimuksiin, onhan se aika lähellä radixin Deskendenttiä (kuvassa kartta oikeassa alakulmassa).

Vasemmalla alhaalla radix, vasemmalla ylhäällä 1. jakso, keskellä Venus Paluu. Oikeallä yhdistelmäkartat; ylhäällä 1. jakson kartta sisällä, radix ulkopuolella. Alhaalla oikealla Venus Paluu sisäpuolella, radix ulkopuolella.

Paluun jälkeisen 1. jakson Asc Neitsyessä viittaa käytännölliseen suhtautumiseen asioihin, työhön, sosiaalisiin suhteisiin työkavereiden kanssa ja/tai taloudelliseen, arkiseen aherrukseen. Mutta koska 1. jakson Asc osuu radixin 8. huoneeseen voivat asiat liittyä perintöön, veroihin, vakuutuksiin, yhteisiin varoihin, tai omistuksiin. Näissäkin tulkinnoissa perinteisistä taivaankappaleiden, merkkien ja huoneiden/ alueiden avainsanoista löytyy vinkkejä tulkintaan (kuvassa kartta oikeassa yläkulmassa).

Mikäli kiinnostuit Venus paluiden tulkitsemisesta, voi minulta tilata 12 sivuisen paketin ”Materiaalipaketit” -sivun kautta. Samaiselta sivulta löytyvät myös muiden materiaalipakettien esittelyt.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Uusi Kuu Skorpionissa

Mitä toivoa Uudelta Kuulta Skorpionissa?

Olemme jälleen edenneet kalenterivuoden loppupuolelle ja siirtyneet Skorpionin aikaan. Aurinkomerkeiltään Skorpionit ovat syntyneet aikaan, jota pidetään ainakin täällä pohjoisella pallonpuoliskolla vuoden pimeimpänä ajanjaksona, 22.10-24.11.

Tällä kertaa Uusi Kuu syntyy 23° Skorpionia 17’ meidän aikaamme sunnuntaina aamulla kello 07:07:10. Tämä on kalenterivuoden 2020 neljäs ja viimeinen Superkuu, eli Kuu on kiertoradallaan lähimpänä Maata. Tästä seuraava Superkuu on täysikuu 27.4.2021.

Skorpioni hallitsee mahdollisuuksia ja täysivaltaisuutta, muutosta, taitoja ja kykyjä kriiseissä ja käännekohdissa, itsehallintaa, seksi- ja sielunkumppaneita, liikekumppaneita ja valtataisteluita kulisseissa.

Vallan hallinnan alueella Uudelta Kuulta Skorpionissa voi toivoa kykyä pitää salaisuuksia, tiedostaa toisten tarpeita ja motiiveja tai kykyä toimia yhteisen edun hyväksi työpaikalla. Jos tarvitset uusia mahdollisuuksia ja ajatuksia, onnellista vetovoimaa tai terveyttä ihmissuhteeseesi, nyt on mahdollisuus toivoa niitä.

Siirtymien ja muutosten alueella Uudelta Kuulta Skorpionissa voi toivoa muodonmuutosta, vanhoista taakoista eroon pääsemistä, muutosta, vallan palautusta, paluuta entiseen, entisöintiä tai anteeksi antoa.

Kriisien ja käännekohtien alueella Skorpioniin liitetään riskien ottaminen vallan saavuttamiseksi, pakonomaiset teot ja toimet, pakkomielteet, intensiiviset vuorovaikutukset ja täpärien tilanteiden sietäminen. Jos nyt on elämässä jonkinlainen kriisi, on nyt hyvä aika toivoa selkeää suhtautumista ja kykyä toimia oikein sen selviämiseksi. Tai jos jokin tietty asia hallitsee elämää aivan liiaksi, nyt on hyvä aika toivoa sen kevenevän ja tilanteen helpottavan.

Itsehallinnan alueella Skorpioni hallitsee hyvän ja pahan vastakkainasettelua, vahvuutta, itsekuria, sitoutumista ja syvällisyyttä. Eli jos elämässä on tarvetta jollekin em. asioista, nyt on hyvä aika toivoa niitä.

Suhteiden ja sitoutumisen alueella Skorpioniin liittyy seksi, sulautuminen, syventyminen, sielunkumppanuus, syvät emotionaaliset yhteydet, molemminpuolinen suhteen syventäminen ja vahvistaminen. Tämä on siis oivallinen hetki toivoa intohimoisempaa, vahvempaa, syvempää yhteyttä kumppaniin. Jos etsit itsellesi hyvää ihmissuhdetta, nyt voi olla hyvä aika toivoa itselleen sielunkumppania.  Nyt on myös hyvä aika arvostaa läheisiä ihmisiä.

Taloudenalueella Skorpioni hallitsee lainoja, veroja, velkoja, vakuuksia, vakuutuksia, testamentteja ja perintöjä, sopimuksia ja liiketoimia. Nyt on hyvä aika toivoa myönteisiä lopputuloksia näihin asioihin liittyen.

Vallan väärinkäytön aluettakin Skorpioni hallitsee; kostoa, mustasukkaisuutta, kateutta, julmia päätöksiä, hajottavia tarpeita, valtataisteluita, hylkäämistä, epäilystä ja syyllisyyttä. Nyt on siis hyvä aika toivoa pääsevänsä eroon näistä asioista elämässäsi.

Terveyden alueella puolestaan Skorpioni hallitsee peräsuolta, paksusuolta ja hajottavia elimiä, PMS –oireita ja kuukautisia, seksitauteja, sekä miesten ja naisten seksuaalisia elimiä. Mikäli jollain näistä alueista on ongelmia tai sairauksia, on nyt hyvä aika toivoa apua ja terveyttä näille alueille.

Kaikille Oikein Antoisaa Uuden Kuun Aikaa!!

Toiveiden pohjana Jan Spiller: New Moon Astrology – The Secret of Astrological Timing to Make All Your Dreams Come True

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Pin It on Pinterest