Kuunpimennys 10.1.2020 Ravussa

Kalenterivuoden ensimmäinen pimennys on tämän iltainen Kuun puolivarjopimennys 20° Rapua, nyt perjantaina 10.1.2020, illalla 21.21 Suomen aikaa.

Suden kuu, Wolf Moon

Tämän kuvan otin aloitellessani tämän kirjoittamista noin kello 15 aikoihin, ja olen sen jälkeen seuraillut Kuun kulkua pimentyvällä taivaalla samalla kirjoittaessani.

Sääennusteiden mukaan on taivas enimmäkseen kirkas ja mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen hyvät. Tämä vuosikymmenen ensimmäinen pimennys on kuitenkin puolivarjopimennys, jolloin Kuu ei missään vaiheessa täysin pimenny ja sen alkua ja loppua voikin olla vaikea huomata. Syvimmässä vaiheessa osa Kuun pinnasta on varjossa.

Elämme tällä hetkellä todella vahvojen energioiden keskellä ja tämän on voinut huomata niin omassa henkilökotaisessa elämässä, kuin maailmanlaajuisissa uutisissa, jo parin viikon verran eli edellisestä pimennyksestä lähtien.

Saturnuksen ja Pluton tiivistyvä yhtymä (konjunktio), on sävyttänyt kaikkea viimeisen vuoden ajan ja saavuttaa nyt viikonloppuna oman kulminaatiopisteensä. Mutta siitä ehkä myöhemmin lisää omana juttunaan.

Aurinko on tällä hetkellä, Kuunpimennyksen ja täysikuun kartalla, yhtymässä Merkuriuksen kanssa 20⁰ Kaurista, Merkurius hieman edellä. Näin ollen Merkurius ehtii tarkkaan yhtymään Saturnuksen ja Pluton kanssa juuri sunnuntaiksi, ja Aurinko pujahtaa Saturnuksen ja Pluton väliin maanantaina 13.1.2020

Mutta keskitytään nyt vain tämän iltaiseen pimennykseen.

Kuunpimennys Ravussa seuraa Kauriin Auringonpimennystä ja toimii täydentävästi, koska Rapu tarjoaa herkkyyttä ja vastavuoroisuutta, jota Kauriin merkistä puuttuu.

Kuun puolivarjopimennys Ravun 20 asteessa

Rapu on vesimerkeistä johtava, jota Kuu hallitsee, joten tällä alueella Kuu on oma itsensä ja sellaisena erityisen vahva. Rapu edustaa hoivaavia ja äidillisiä vaistoja, kasvua ja hedelmällisyyttä. Sen aluetta on kotirintama, perhe, asunto/koti/ oma-alue, perinteet, lapsuudenperhe, maaseutu, valtiot ja kotimaa. Rapuun liitetään vahvasti puolustautuminen ja omista hankituista eduista kiinnipitäminen. Rapu puolustautuu hyökkäämällä ja puolustaa läheisiään, sekä itselleen tärkeitä ihmisiä ja asioita hyvin hanakasti.

Kuu hallitsee isoja ihmisjoukkoja, julkisuutta, suosiota/ epäsuosiota, naisia ja heidän asioitaan, sekä juuri nyt suosittuja asioita. Kuu hallitsee hopeaa ja vesiä, vuorovettä ja nesteitä yleisesti. Kuun energia on virtaavaa ja vaihtelevaa, muuttuvaa, sekä vastaa yleistä muuttuvaa ilmapiiriä ja mielialoja.

Henkilöt, jotka työskentelevät kotimaan asioiden, naisiin tai perheisiin liittyvien asioiden tai tuotteiden parissa, sekä maataloudessa voivat huomata muutoksen omalla alallaan.

Meidän asteillamme Kuunpimennys sijoittuu 10. Huoneeseen ja vaikuttaa siis uraan, statukseen, tavoitteisiin ja tulevaisuuteen liittyviin asioihin. Huomion kohteena ovat siis yleisesti (ja mikäli omalla kartalla Kuunpimennys on 10. Huoneessa) uraan ja ammatillisiin tavoitteisiin liittyvät asiat, jotka tuovat tai eivät tuo tyydytystä. Mikäli asiat kaipaavat muutosta, on tämä hyvää aikaa löytää elämään ihmisiä ja yhteyksiä, joiden avulla saavuttaa tulevaisuudessa elämää tyydyttävämpiä tilanteita ja ihmissuhteita. Kysymys on sisäisestä tyytyväisyydestä ja hyvinvoinnista, jota ovat ulkoiset vaatimukset kuluttaneet ja rasittaneet. Usein teemat liittyvät myös kotiin ja läheisiin ihmisiin, jotka ovat kunnianhimoa ja ulkoista menestymistä tärkeämpiä.

Tämä on Yläsolmun pimennys, eli Dragons Head, ja Solmu sijaitsee nyt pimennyksen aikaan Ravun 08⁰, eli noin 12 asteen päässä Pimennyksestä. Usein Yläsolmun alueella tapahtuvat pimennykset koetaan haastavammiksi, koska Yläsolmu edustaa itselle vieraampaa ja tuntemattomampaa aluetta, jota kohden on paine kulkea, mutta joka voi samalla myös haastaa ja pelottaa.

Solmuissa tutut ja turvallisiksi koetut asiat ja teemat liittyvät aina Alasolmuun, ja sen alue edustaa asioita, jotka jo osataan ja tunnetaan. Toisaalta juuri tältä alueelta usein nousee muutoksen paine ja vaatimus uudistua ja muuttaa tapoja toimia ja / tai ajatella.

Kuunpimennyksissä on aina kysymys oppositiosta, kahdenvuoroisuudesta ja vastakohdista. Täydenkuun aikaan Kuu on Auringon vastakkaisella puolella, joten luonnollisesti ilmassa on kahden erilaisen teeman, ulkoisen ja sisäisen, välinen tasapainottelu. Kun tähän oppositioon liitetään mukaan Merkurius, joka on yhtymässä Aurinkoon ja siten oppositiossa eli vastakkaisessa asemassa Kuuhun, voi olla vaikeaa tehdä valintoja ja päätöksiä. Tässä kuviossa Merkurius edustaa nimenomaan tietoista ja ulkoista, järjellä tehtävää valintaa ja päätöstä, jonka vaihtoehtona ovat tunteet ja sisäinen hyvinvointi. Voi olla vaikeaa päättää ja valita seuraako sydäntään vai järkeä, ja tilanne voi olla hyvin epävarma tai päättämätön.

Erityisesti Saturnuksen oppositio Kuulle voi nostaa esiin tunteen, että on hyljätty ja sysätty syrjään omassa elämässä läheisten taholta. Vaikka tämä tilanne kunnianhimoisen Kauris pimennyksen jälkeen onkin varmaan sopinut elämäntilanteeseen, tunnetaan nyt vahvaa tarvetta läheisyyteen ja halua olla yhdessä, kokea lämpöä. Tärkeää olisi löytää ja kokea positiiviset kokemukset ja lämpö, sekä hyväksyntä itsestään, tulla toimeen itsensä kanssa. Näin voidaan luoda tervettä itsetuntoa ulkoisen (Kauris/ ura/ julkinen/ ammatillinen) pönkityksen sijaan.

Kuun ja Pluton välinen oppositio puolestaan nostaa esiin aivan varmasti draamaa ja intohimoa, ovathan molemmat taivaankappaleet vahvasti tuntevia ja emotionaalisia. Tämä vastakkainasettelu voi tuoda ihmissuhteissa konflikteja, riippuen mihin omalla kartalla oppositio osuu, mutta yleisesti kysymys on tarpeiden täyttämisestä ja läheisyyden osoittamisesta, tai niiden puutteesta. Pluton yhteydessä on usein kysymys viha-rakkaussuhteesta, joka on heijastumaa suhteesta itseen. Jos ihmissuhteissa nyt takkuaa, kannattaa katsoa peiliin ja miettiä mitä itse tarvitsee ja haluaa. Pluto tuo aina kulkiessaan kaikilla elämänalueilla (Huoneissa) mukanaan muutoksen, ja vaikka se voikin tuntua vaikealta hyväksyä, on sen tuomat edut myöhemmin hyväksi.

Tämä Kuun puolivarjopimennys alkaa Suomen aikaa 19:08 ja on syvimmillään 21:10, ohitse pimennys on 23.12. Lisää puolivarjopimennyksistä voi lukea Ursan verkkolehti Zeniitin sivuilta.

Kaikkinensa pimennys kestää siis yhteensä kaikkien vaiheidensa kera yhteensä 4 tuntia, ja tämähän merkitsee sitä, että kyseinen pimennyksen kohta/ aste (20⁰ Rapua) tulee olemaan herkkä peräti 4 vuoden ajan, nostaen esiin uudelleen ja uudelleen tämän ajan teemoja ja tapahtumia, eri näkökulmista taivaankappaleiden transiittien myötä. Erityisesti kannattaa huomioida heinäkuun 2020 puoliväli, jolloin Aurinko tulee Ravun 20⁰ ja hieman myöhemmin oppositioon (180⁰) Jupiteriin ja Plutoon 22⁰ Kaurista.

Kaikille oikein antoisaa pimennyksen iltaa!!

Vastaa

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest