Palaa kohteeseen Palvelut

Materiaalipaketit suomeksi

Ohjeita ja materiaalia paluu-karttojen tulkintaan.

Materiaalipaketteja suomeksi erilaisten paluiden tulkintaan.

Paluu -karttojen tulkintaan materiaalipaketit hintaan 1€/ sivu!!

Auringon Paluiden tulkintaan materiaalit 34€

Mars Paluiden tulkintaan materiaalit 23€

Merkurius Paluiden tulkintaan materiaalit 12€

Vertex – kohtalon tähtiportti 10€

Venus Paluiden tulkintaan materiaalit 12€

ProgressiivisenKuun paluiden kierrokset elämän vaiheissa 28€

Jupiter Paluut ja Jupiterin kierrokset 10€

Auringon Paluiden tulkintaan materiaali -paketti 34€

Sisältää suomenkielisen 34 sivuisen tiivistetyn paketin Auringon Paluiden tulkintaan.

Sisällys
Auringon Paluut 4
Paluu –kartoista yleisesti 5
Auringon Paluu –kartta on periodikartta 6
Ensisilmäys kartalle – mitä kartalta katsotaan? 6
Auringon Paluiden erityispiirteitä 7
Kartan painopisteet ja painottuminen 8
Taivaankappaleiden painottuminen Asc/Dc Akselin yläpuolelle 9
Taivaankappaleiden painottuminen Asc/ Dc Akselin alapuolelle 9
Taivaankappaleet vertikaaliakselin molemmin puolin / Asc-Desc Akseli 10
Enemmistö taivaankappaleista kartan vasemmalla puolella / Asc 10
Taivaankappaleiden enemmistö kartan oikealla puolella / Desc 10
Neljännekset kertovat periodin tapahtumista ja sisällöstä (18kk/ 4,5 kk) 11
Mitä tulkitaan ja miten? 12
Paluu –karttoja tulisi AINA tulkita suhteessa syntymäkarttaan, sillä yksinään Paluu –kartta on vain transiittikartta tietylle hetkelle ja kaikille samanlainen 13
Nousumerkki eli Askendentti Auringon Paluulla 14
Askendentti ja sen Merkki, sekä Hallitsija 14
Askendentin laatu kertoo toiminnan ja aktiivisuuden luonteesta 15
Kolminaisuudet antavat lisää viitteitä millaisista asioista periodilla on kysymys 16
Akselit Auringon Paluulla 17
Syntymäkartta ja Auringon Paluun Akselit 17
Taivaankappaleet Akseleilla eli Kulmahuoneiden kärjillä 18
Huoneet Auringon Paluulla 19
Syntymäkartan taivaankappaleet osana tulkintaa 19
Nouseva ensimmäinen radixin taivaankappale Auringon Paluulla (soveltuu erinomaisesti myös käytettäväksi Kuun Paluilla) 20
Nouseva ensimmäinen radixin taivaankappale Auringon Paluulla 21
Aurinko omalla Paluullaan 22
Missä Aurinko on Paluullaan? Samassa Merkissä ja Asteessa tietenkin, mutta Huone. 22
Aspektien tulkinnasta 23
Kuu Auringon Paluulla 24
Kuu ja Aurinko 24
Merkurius edustaa mielentilaa ja ajattelun laatua Auringon Paluilla 25
Merkurius 25
Laadut ja elementit Auringon Paluilla 26
Merkuriuksen aspektit 26
Peruuttava Merkurius Auringon Paluulla 26
Venus Auringon Paluulla ja tyytyväisyys elämään/ elämässä 27
Peruuttava Venus Auringon Paluulla 27
Mars Auringon Paluulla 28
Mars Retro Auringon Paluulla 28
Hitaat taivaankappaleet kartalla 29
Jupiter Auringon Paluulla 29
Saturnus Auringon Paluulla 30
Uranus 31
Neptunus Auringon Paluulla 32
Pluto ja Kuun Solmut = Muutoksen Akselit 33
Korostuneet Huoneet Auringon Paluulla 33
Peruuttavat ulkoplaneetat Auringon Paluulla 33
Kirjallisuutta 34

Tilaus s- postiin emelia.emelia@gmail.com / Auringon Paluu -materiaalit tai sivun tilauslomakkeen kautta, otsikkoon tilauksen aihe ja tarvittavat lisätiedot viestiin.

Tilatessasi kerro nimesi, syntymäaikasi (pv-kk-vv-kellonaika) ja paikka (sairaala), mikäli haluat yhdistelmäkartan paketin mukana.

Kysy lisää viestillä!!

Mars Paluiden tulkintaopas -materiaalipaketti sisältää 23 sivua ohjeita Marsin paluun tulkintaan. Hinta 23€

SISÄLLYS

 1. Mars tulkinta
 2. Mä haluan nyt heti!!
 3. Mars symboliikka elämässä
 4. Mars ja Aurikon yhdessä
 5. Mars naisten kartoilla
 6. Mars Paluu
 7. Mars Paluu -kartta ja sen tulkinta
 8. Mars huoneissa Paluullaan
 9. Aurinko, Jupiter ja Mars yhteistyössä
 10. Marsin kierros
 11. Marsin kumppanit
 12. Mitä kartalta katsotaan
 13. Marsin sykli omalle paluulleen
 14. Marsin transiittiaspektit taivaankappaleisisin
 15. Erityiset pisteet kartalla ja Marsin kontaktit niille
 16. Sairauden mahdollisuus ja Mars paluu
 17. Onnettomuudet ja Mars Paluu
 18. Marsin toiminta sen peruutuksen aikaan
 19. Lopuksi

Halutessasi voi tilata myös Mars Paluu-kartan ja yhdistelmäkartan (radix/paluu) niin ikään 1€/ kartta hintaan.

Tilaukset ja lisätietoja emelia.emelia@gmail.com tai sivun tilauslomakkeen kautta, otsikkoon tilauksen aihe ja tarvittavat lisätiedot viestiin.

Merkurius Paluiden tulkinta materiaalipaketti 12 €

Merkurius Paluiden tulkinnan materiaali ohjaa tulkitsemaan oman Merkurius Paluun teemoja ja tekijöitä, sekä Merkuriuksen liikettä paluun periodin aikana. Sisältää n. 12 sivua.

Sisällys
Merkurius Paluut
Merkuriuksen Huone
Laaduissa
Elementeissä
Askendentti
Kolminaisuudet
Taivaankappaleet Akseleilla
Mieli, henkisyys, älyllisyys, ajattelu
Energian ja ajoituksen hahmottaminen
Kontaktit Akseleille ja niiden ylitykset, sekä tärkeisiin kohtiin
Merkuriuksen transiitit
Merkurius/ Venus
Merkurius/ Kuu
Merkurius/ Aurinko
Merkurius/ Mars
Merkurius/ Jupiter
Merkurius/ Saturnus
Merkurius/ Uranus
Merkurius/ Neptunus
Merkurius/ Pluto
Peruuttava Merkurius
Kulkuneuvot ja Merkurius
Merkurius ja muutto
Merkurius Jaksot
Lähteet

Hinta 1€/sivu = 12€
Halutessasi voit tilata myös Merkurius Paluu-kartan + yhdistelmäkartan (radix/paluu) lisähintaan 1€/ kartta.

Sopii jo hieman astrologiaa ja paluu-karttojen toimintaan perehtyneille, ja kun ymmärretään astrologista sanastoa.
Lisätietoja ja tilaukset emelia.emelia@gmail.com / Merkurius Paluu -materiaalit tai sivun tilauslomakkeen kautta, otsikkoon tilauksen aihe ja tarvittavat lisätiedot viestiin.

Vertex -kohtalon tähtiportti / 10€

Työkaluja Vertex- Akselin ymmärtämiseen ja kuinka tietyt ihmiset tulevat elämään ja muuttavat sitä.

10 sivua / 1€ per sivu.

Materiaalipaketti Venus Paluiden tulkintaan 12 €

Meteriaalipaketti Venuksen teemojen (talouden, sosiaalisten suhteiden ja tapahtumien ym.) ajoitukseen ja ymmärtämiseen Venuksen paluun perioideilla.

Sisällys
Paluu karttojen tulkinnan perusperiaatteet
Venus astrologiassa
Venus Paluu
Venus Paluu –kartan tulkinta
Akselit kartalla
Venuksen sijainti Huoneissa
Kulmahuoneet
Välihuoneet
Päättöhuoneet
Elementit, laadut ja kolminaisuudet
Huoneet, neljännekset ja puoliskot
Venus omalla Paluu –kartallaan, aspekteissa ja kontaktit radixille
Toistuvat ja kertautuvat tekijät kartoilla
Tr. Venus ja Venus Paluu
Erityiset pisteet kartalla ja kontaktit/ transiitit niihin
Tr. Venus ja Venus Paluu
Tr. Venuksen transiitit
Venus kontaktissa taivaan sisäpiiriläisiin
Venuksen kontaktit ulkoplaneettoihin
Peruuttava Venus
Venus Jaksot/ Sarjat

Lisätilauksena voi tilata myös Venus Paluu- kartan + yhdistelmäkartan (raedix/paluu) hintaan 1€/ kartta. Liitä tilaukseen syntymäpv- kk- vv – klo- paikka sekä asuinpaikka..

Tilaus s- postiin emelia.emelia@gmail.com / Venus Paluut materiaalit tai sivun tilauslomakkeen kautta, otsikkoon tilauksen aihe ja tarvittavat lisätiedot viestiin.

ProgressiivisenKuun kierrokset elämänvaiheissa

 • Progressiivinen Kuu eri elämänvaiheissa
 • Sekundaariprogressio ja Kuu
 • ProgeKuu Huoneissa ja Merkeissä
 • Progressiivinen Kuu 12 merkissä kehityksellisinä teemoina
 • Progressiivisen Kuun Paluun kehityksellinen malli
 • Kiintymyksen kehä
 • Kuun kiertokulku ja persoonallinen kehitys astrologisesta näkökulmasta prog. Kuun valossa
 • Kuu osallisena kahdenvälisessä, sosiaalisessa kehityksessä ja kasvussa
 • Syntymäkartan Kuu eri merkeissä ja sen vaikutukset / tarpeet
 • Kuun vastakkainen, polariteetti, merkki edustaa suhdetta äitiin/ ensimmäiseen hoivaavaan ihmissuhteeseen
 • Ensimmäinen Kuun progressiivinen kierros syntymästä n. w27 vuoteen 4 kuukauteen
 • 12 merkkiä ja niiden edustamat 3 aikajaksoa
 • Kehitykselliset teemat elämässä ja niiden vastaavuus eläinradan (zodiac) merkeissä
 • Progressiivinen Kuu 12 kehityksellisissä teemoissa ja astrologisissa merkeissä
 • Toistuvat teemat kehityksen ympyräisellä polulla
 • Progressiiviset vaiheet myöhemiin 2. ja 3. kierroksella
 • Syntymäkartan Kuu progressiivisen Kuun vaiheissa

Yhteensä 28 sivuinen materiaalipaketti 28€ – tilaukset sähköpostitse.

Jupiter Paluut 12 vuoden välein ja Jupiterin kierrokset

Tiivis materiaalipaketti Jupiterin Paluun ja sen kierrosten tulkintaan n. 12 vuoden periodilla. 10 sivua / 1 € sivu.

Sisällysluettelo

 • Jupiterin Paluu-kartan tulkinta
 • Jupiterin Paluut ikävaiheissa
 • Jupiterin Paluun tulkinnan tavat ja näkökulmat
 • Kartan tekeminen ja sen tulkinta
 • Mitä kartalta katsotaan?
 • Jupiter Paluun Askendentti ja sen hallitsija
 • Paluu Askendentilla Nousevat syntymäkartn taivaankappaleet
 • Jupiterin sijainti ja huone paluulla
 • Kolminaisuudet kartalla
 • Jupiter omalla Paluullaan
 • Jupiterin aspektit/ kontaktit Paluullaan
 • 9. huone, eli Jupiterin oma-alue ja sen merkki
 • Jupiterin ja Jousimiehen huoneet Paluulla
 • Aspektit Jupiteriin
 • Akselit Jupiterin(kin) Paluulla
 • Jupiterin liike ja kontaktit kartalla sekä tapahtumien ajoittaminen
 • Paluu -kartan ja syntymäkartan huoneiden välinen yhteys
 • Kaksosen merkki Paluilla
 • Kuunsolmut Jupiter Paluulla
 • Oinas Piste
 • Pimennykset
 • Jupiter Paluu -kartan edistäminen
 • Jupiter Jaksot/ Jupiter Series

Tilaukset ja tiedustelut kaikista materiaaleista osoitteella emelia.emelia@gmail.com tai tämän sivun kautta oheisella lomakkeella.

Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.

Pin It on Pinterest