Palaa kohteeseen Palvelut

Materiaalipaketit suomeksi

Ohjeita ja materiaalia paluu-karttojen tulkintaan.

Materiaalipaketteja suomeksi erilaisten paluiden tulkintaan.

Paluu -karttojen tulkintaan materiaalipaketit hintaan 1€/ sivu!!

Auringon Paluiden tulkintaan materiaali -paketti 34€

Sisältää suomenkielisen 34 sivuisen tiivistetyn paketin Auringon Paluiden tulkintaan.

Sisällys
Auringon Paluut 4
Paluu –kartoista yleisesti 5
Auringon Paluu –kartta on periodikartta 6
Ensisilmäys kartalle – mitä kartalta katsotaan? 6
Auringon Paluiden erityispiirteitä 7
Kartan painopisteet ja painottuminen 8
Taivaankappaleiden painottuminen Asc/Dc Akselin yläpuolelle 9
Taivaankappaleiden painottuminen Asc/ Dc Akselin alapuolelle 9
Taivaankappaleet vertikaaliakselin molemmin puolin / Asc-Desc Akseli 10
Enemmistö taivaankappaleista kartan vasemmalla puolella / Asc 10
Taivaankappaleiden enemmistö kartan oikealla puolella / Desc 10
Neljännekset kertovat periodin tapahtumista ja sisällöstä (18kk/ 4,5 kk) 11
Mitä tulkitaan ja miten? 12
Paluu –karttoja tulisi AINA tulkita suhteessa syntymäkarttaan, sillä yksinään Paluu –kartta on vain transiittikartta tietylle hetkelle ja kaikille samanlainen 13
Nousumerkki eli Askendentti Auringon Paluulla 14
Askendentti ja sen Merkki, sekä Hallitsija 14
Askendentin laatu kertoo toiminnan ja aktiivisuuden luonteesta 15
Kolminaisuudet antavat lisää viitteitä millaisista asioista periodilla on kysymys 16
Akselit Auringon Paluulla 17
Syntymäkartta ja Auringon Paluun Akselit 17
Taivaankappaleet Akseleilla eli Kulmahuoneiden kärjillä 18
Huoneet Auringon Paluulla 19
Syntymäkartan taivaankappaleet osana tulkintaa 19
Nouseva ensimmäinen radixin taivaankappale Auringon Paluulla (soveltuu erinomaisesti myös käytettäväksi Kuun Paluilla) 20
Nouseva ensimmäinen radixin taivaankappale Auringon Paluulla 21
Aurinko omalla Paluullaan 22
Missä Aurinko on Paluullaan? Samassa Merkissä ja Asteessa tietenkin, mutta Huone. 22
Aspektien tulkinnasta 23
Kuu Auringon Paluulla 24
Kuu ja Aurinko 24
Merkurius edustaa mielentilaa ja ajattelun laatua Auringon Paluilla 25
Merkurius 25
Laadut ja elementit Auringon Paluilla 26
Merkuriuksen aspektit 26
Peruuttava Merkurius Auringon Paluulla 26
Venus Auringon Paluulla ja tyytyväisyys elämään/ elämässä 27
Peruuttava Venus Auringon Paluulla 27
Mars Auringon Paluulla 28
Mars Retro Auringon Paluulla 28
Hitaat taivaankappaleet kartalla 29
Jupiter Auringon Paluulla 29
Saturnus Auringon Paluulla 30
Uranus 31
Neptunus Auringon Paluulla 32
Pluto ja Kuun Solmut = Muutoksen Akselit 33
Korostuneet Huoneet Auringon Paluulla 33
Peruuttavat ulkoplaneetat Auringon Paluulla 33
Kirjallisuutta 34

Tilaus s- postiin emelia.emelia@gmail.com / Auringon Paluu -materiaalit tai sivun tilauslomakkeen kautta, otsikkoon tilauksen aihe ja tarvittavat lisätiedot viestiin.

Tilatessasi kerro nimesi, syntymäaikasi (pv-kk-vv-kellonaika) ja paikka (sairaala), mikäli haluat yhdistelmäkartan paketin mukana.

Kysy lisää viestillä!!

Mars Paluiden tulkintaopas -materiaalipaketti sisältää 18 sivua ohjeita Marsin paluun tulkintaan. Hinta 18€

SISÄLLYS
Mars tulkinta 3
Mä haluan nyt heti!! 3
Mars symboliikka elämässä 3
Mars Paluu 5
Mars Paluu -kartta ja sen tulkinta 5
Mars Huoneissa Paluullaan 5
Aurinko, Jupiter ja Mars yhteistyössä 9
Marsin kierros 9
Marsin kumppanit 9
Mitä kartalta katsotaan? 11
Marsin liike ja toiminnan ajoittaminen 11
Marsin sykli omalle paluulleen 12
Marsin transiittiaspektit taivaankappaleisiin 14
Erityiset pisteet kartalla ja Marsin kontaktit niille 16
Sairauden mahdollisuus ja Mars paluu 17
Onnettomuudet ja Mars Paluu 17
Marsin toiminta sen peruutuksen aikaan 18
Lopuksi 19

Halutessasi voi tilata myös Mars Paluu-kartan ja yhdistelmäkartan (radix/paluu) niin ikään 1€/ kartta hintaan.

Tilaukset ja lisätietoja emelia.emelia@gmail.com tai sivun tilauslomakkeen kautta, otsikkoon tilauksen aihe ja tarvittavat lisätiedot viestiin.

Merkurius Paluiden tulkinta materiaalipaketti 12 €

Merkurius Paluiden tulkinnan materiaali ohjaa tulkitsemaan oman Merkurius Paluun teemoja ja tekijöitä, sekä Merkuriuksen liikettä paluun periodin aikana. Sisältää n. 12 sivua.

Sisällys
Merkurius Paluut 2
Merkuriuksen Huone 2
Laaduissa 3
Elementeissä 3
Askendentti 3
Kolminaisuudet 4
Taivaankappaleet Akseleilla 4
Mieli, henkisyys, älyllisyys, ajattelu 5
Energian ja ajoituksen hahmottaminen 5
Kontaktit Akseleille ja niiden ylitykset, sekä tärkeisiin kohtiin 6
Merkuriuksen transiitit 7
Merkurius/ Venus 7
Merkurius/ Kuu 7
Merkurius/ Aurinko 7
Merkurius/ Mars 7
Merkurius/ Jupiter 8
Merkurius/ Saturnus 8
Merkurius/ Uranus 8
Merkurius/ Neptunus 8
Merkurius/ Pluto 8
Peruuttava Merkurius 8
Kulkuneuvot ja Merkurius 9
Merkurius ja muutto 9
Merkurius Jaksot 9
Lähteet 10

Hinta 1€/sivu = 12€
Halutessasi voit tilata myös Merkurius Paluu-kartan + yhdistelmäkartan (radix/paluu) lisähintaan 1€/ kartta.

Sopii jo hieman astrologiaa ja paluu-karttojen toimintaan perehtyneille, ja kun ymmärretään astrologista sanastoa.
Lisätietoja ja tilaukset emelia.emelia@gmail.com / Merkurius Paluu -materiaalit tai sivun tilauslomakkeen kautta, otsikkoon tilauksen aihe ja tarvittavat lisätiedot viestiin.

Vertex -kohtalon tähtiportti / 10€

Työkaluja Vertex- Akselin ymmärtämiseen ja kuinka tietyt ihmiset tulevat elämään ja muuttavat sitä.

10 sivua / 1€ per sivu.

Materiaalipaketti Venus Paluiden tulkintaan 12 €

Sisällys
Paluu karttojen tulkinnan perusperiaatteet 2
Venus astrologiassa 3
Venus Paluu 3
Venus Paluu –kartan tulkinta 4
Akselit kartalla 5
Venuksen sijainti Huoneissa 5
Kulmahuoneet 5
Välihuoneet 5
Päättöhuoneet 5
Elementit, laadut ja kolminaisuudet 6
Huoneet, neljännekset ja puoliskot 6
Venus omalla Paluu –kartallaan, aspekteissa ja kontaktit radixille 7
Toistuvat ja kertautuvat tekijät kartoilla 7
Tr. Venus ja Venus Paluu 7
Erityiset pisteet kartalla ja kontaktit/ transiitit niihin 8
Tr. Venus ja Venus Paluu 9
Tr. Venuksen transiitit 10
Venus kontaktissa taivaan sisäpiiriläisiin 10
Venuksen kontaktit ulkoplaneettoihin 10
Peruuttava Venus 10
Venus Jaksot/ Sarjat 11

Lisätilauksena voi tilata myös Venus Paluu- kartan + yhdistelmäkartan (radix/paluu) hintaan 1€/ kartta. Liitä tilaukseen syntymäpv- kk- vv – klo- paikka sekä asuinpaikka..

Tilaus s- postiin emelia.emelia@gmail.com / Venus Paluut materiaalit tai sivun tilauslomakkeen kautta, otsikkoon tilauksen aihe ja tarvittavat lisätiedot viestiin.

Tilaukset ja tiedustelut kaikista materiaaleista osoitteella emelia.emelia@gmail.com tai tämän sivun kautta oheisella lomakkeella.